А. И. СОЛЖЕНИЦиН

От вам кілька варіантів самостійної роботи над оповіданням А. И. Солженицина "Матренин двір".

Добуток прочитати й ПИСЬМОВО відповісти на запропоновані питання

З її терпеньем безнадійним,

З її избою без сіней,

И с трудоднем пустопорожнім,

И с трудоночью - не повній...

З усією лихом :

Війною вчорашньої

И тяжким нинішнім лихом

ВАРІАНТ 1.

Що вас дивує в сюжеті й композиції оповідання (здається дивним, несподіваним, змушує задуматися)? Яке відношення викликає у вас головна героїня оповідання? Чим Матрена Василівна приваблива для оповідача? Як пояснює він її "чудності"? Що й чому він прощає їй? Що можна сказати про характер героя-оповідача по його висловленнях про побут, природу, відносини людей, по його поводженню, мовленню? Як автор показує суспільні відносини в радянському селі, їхній вплив на поводження людей? Яких героїв згадує у зв'язку із цим? Як проявляється відношення до Матрене її родичів і подруг? Чому майже всі її засуджують? Як пояснює автор, чому Матрена залишилася одна? Що в долі Матрени випадково, а що закономірно, чому? Чому у зв'язку з образом героїні пригадується некрасовская Матрена Тимофіївна Корчагіна? (Поема Н. Некрасова «Кому на Русі жити добре»). Як пояснити первісна назва оповідання "Не коштує село без праведника"? (Було знято по цензурних міркуваннях.)

ВАРІАНТ 2.

Час (місце?) створення оповідання. Історія його створення. Особливості жанру, як вони проявляються (новела, нарис, детективна історія, пародія, притча, есе, стисла повість, історичний анекдот, дорожні замітки, щоденникові записи, лист)? Основна тема оповідання. Зміст назви (як розкривається?). Як у сюжеті (фабулі?) розкриваються основні ідеї оповідання? Як особливості композиції допомагають розкрити задум автора? Яке значення портретних і пейзажних замальовок для розуміння змісту оповідання? Яке значення мовлення героїв (монологів, діалогів, внутрішньої й невласно-прямій мовлення) для розуміння їхніх характерів, взаємин? Як проявляється позиція автора в оповіданні. Яке співвідношення автора з оповідачем? Які стилістичні особливості добутку (епітети, метафори, гіперболи, гротеск, іронія, порівняння, антитеза) сприяють реалізації авторського задуму? Як тема, ідеї даного оповідання співвідносяться з іншими добутками того ж автора й інших письменників і поетів (продовжують, розвивають тему, ставлять нову проблему, протистоять чому-небудь)?

ВАРІАНТ 3.

Про що, при яких умовах писалося оповідання? Коли й де опублікований? Яка була реакція критики? Кого можна вважати прототипами героїв оповідання? Які обставини життя автора відбилися в оповіданні? Як співвідносяться реальне й вигадане в художньому просторі оповідання? Звідки ми довідаємося про долю й характер героя-оповідача «Игнатича»? Що залучає його в сільському краї й у Матрене? Що відштовхує в оточуючих людях? У чому особливості мовлення автора в оповіданні? Як проявляється його збурювання що відбувається? А що його радує? Де й чому чується в оповіданні авторська іронія? Які особливості суспільних відносин, життя радянського села, відносин людини й держави осмислює А. И. Солженицин? Чим пояснює їх? Як складалася доля Матрени Василівни Григор'євої? Чому автор не розповідає про неї послідовно? Яке відношення викликає в оповідача й читачів її доля? Образи яких героїнь російської літератури пригадуються при думці про Матрене? Які особливості життя й властивості натури зв'язують їх? Які властивості натури й поводження Матрени зауважує й осмислює оповідач? Як вони проявляються? За що засуджують Матрену в селі? Що у вдачах сусідів, родичів Матрени дивує й відштовхує автора? Як проявляється його осудження? Які властивості сільських жителів відкриває Игнатич після смерті Матрени? (Зверніть увагу на сцену поминок.) Чому Солженицин називає Матрену праведником?

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » А. И. СОЛЖЕНИЦиН. И в закладках появилось готовое сочинение.

А. И. СОЛЖЕНИЦиН.