Античність як тип культури (збірник статей) Лосєв А. Ф. Антична філософія й общинно-родова формація

Тому континуально-дискретне становлення речей, що створює у своїй межі космос, є вже не просто абстрактно-абстрактно-мислимим становленням. Таке становлення в кожній своїй крапці вже містить свою майбутню мету. І тому ми повинні говорити тут про самостійність такого становлення (якщо воно дійсно значеннєвим образом навантажене); і ми тут запропонували б пізній античний термін

7) генесиургия (від грецьких слів ge"становлення", і ergo"справа", "осмислене здійснення).

А тому що подібного роду реально-значеннєве навантаження цього становлення полягає в його цільовій спрямованості для виникнення космосу, те, мабуть, з метою досягнення останньої ясності ми повинні тут фіксувати ще й

8) телесиургию (це теж термін пізньої античної філософії, що складає із двох слів — telos, "ціль" і знов-таки ergo"космологизм".

Поряд із зазначеними в нас вище загальними категоріями соматизмаи физиономизмаздесь, мабуть, виникає "Джерело: a)— що таке малюнок кожної окремої речі, її фізіономія й що таке виникаючий звідси чуттєво-матеріальний космос у цілому. Ясно, що в нас залишається неформульованої "всеєдність ". Родова громада безроздільно існує скрізь і всім керує, так що кожний член цієї громади є він сам і в той же час він є не що інше, як один із проявів загального родового колективу. Для тодішньої космічної структури істотні категорії:

9) всеєдність родових відносин;

10) еманатизм для всього, що існує усередині космічної громади (латинське ema"витікання", "випромінювання", "исхождение);

"Джерело: a)"повернення" усього появившегося з космічної родової громади до неї ж самої в силу зазначеного принципу всеєдності (це теж пізніший філософський термін, грецьке epistrophe, або латинське reversio);

"Джерело: a)— і так нескінченно, що видно вже на вічній зміні пір року, на житті окремих членів і поколінь у родовій громаді й що інтуїтивно мислиться в ті часи взагалі про всім існуючому. Часткою случаємо такого загального циклизма є навіть і структура космосу, що складається із зоряного неба, землі посередині й такої ж півкулі під землею: це —

13) шаровидность космосу. Інтуїція кулі й кола пронизує рішуче всю античність, так що доконаною формою руху є не прямолінійний рух, але обов'язково кругове

"Джерело: a) Зовсім правильно, це сама теперішня діалектика

Але, в - перших, вона дана тут аж ніяк не мислительно, аж ніяк не філософськи й не науково, а поки тільки чисто інтуїтивно, наочно й безпосередньо.

По-друге, тут діє не просто інтуїція взагалі, але саме почуттєва, матеріальна, речовинна інтуїція

И, по-третє, це й не просто речовинна діалектика, але ще й діалектика нескінченно розширених общинно-родових відносин

Підкреслимо, що всі пізніші теорії циклічної всеєдності кореняться саме отут, підготовлені й безпосередньо пережиті людською свідомістю ще на общинно-родовій стадії розвитку. Нема чого й говорити про те, що всі ці категорії циклічної всеєдності були дані тоді тільки у своїй повній нерозрізненості. Однак нерозрізненість двох або декількох моментів ще не є їхня об'єктивна відсутність. І тут надзвичайно цікаво те, що виникла вже за межами общинно-родової формації філософія тщательнейшим образом охороняє цю загальну нерозрізненість

Ж) Але отут нам залишається формулювати ще одну особливість общинно-родової свідомості, що випливає з того, що родова громада не знає нічого, крім себе, що вона сама себе створює й сама собою керує: це — "Джерело: a)— всі і є щось таке, що взагалі у всіх змістах помітно. А от виявляється, це зовсім не так. Адже родова громада обов'язково охоплює собою й всі ті члени, з яких вона складається. У цьому змісті вона цілком нерозрізнене є присутнім рішуче у всім. От у чому розгадка завзятого й неуничтожимого античного прагнення формулювати сверхразличимое єдність. І це є у своїй основі теж не що інше, як визнання самодостатнього й всюдисущого принципу родових відносин у період первісного колективізму: це —

14) сверхрефлективний характер первісних подань окосмосе.

"Джерело: a) ще не має чисто розумовими й рассудочно формульовані поняття. І оскільки вихідне розрізнення, на якому базується філософська думка, є розрізнення того, що є, і того, чим воно є, тобто розрізнення ідеї й матерії, то первісна свідомість і має такі різні моменти, які розрізняються цілісно, але аж ніяк не з погляду наявності в них протилежності ідеї й матерії. І така форма розходження, у якій ще немає протиставлення ідеї й матерії, є

15) міфологія. Кожний живий представник родової громади, узятий у своїй межі, і є не що інше, як міф

"Джерело: a) сама родова громада теж однакова й матеріальна, будучи системою родових відносин, і ідеальна, оскільки вона заснована сама на собі, а не на чому-небудь іншому. І всі реальні факти історичної дійсності щодо цього тільки й говорять про одному: міф однаково й матеріальний, і ідеальний

"Джерело: a) коли в міфі зруйнується ця субстанціальна тотожність ідеального й матеріального, вона буде розумітися тільки відносно, умовно й переносно. Сама ця протилежність ідеї й матерії є вже результат загибелі міфології

Ці дві особливості общинно-родового космосу, тобто його сверхрефлективность і, з іншого боку, його мифологичность, є, очевидно, завершительной характеристикою всіх первісних космічних подань взагалі, включаючи не просто подання про космос у цілому, але і його внутрішнє життя. Міфи — це внутрішнє життя чуттєво-матеріального космосу в його общинно-родовому розумінні. І саме головне, тут перед нами не тільки зовнішня й не тільки внутрішнє життя космосу, але його самообґрунтованість, його ні на що інше абсолютизм, що зводиться не,.

Страницы: 1 2 3

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Античність як тип культури (збірник статей) Лосєв А. Ф. Антична філософія й общинно-родова формація. И в закладках появилось готовое сочинение.

Античність як тип культури (збірник статей) Лосєв А. Ф. Антична філософія й общинно-родова формація.