Аю вам одну з Демоверсий екзаменаційної роботи з російського

Даю вам одну з Демоверсий екзаменаційної роботи з росіянина. Роздрукувати й здати мені до завтрашнього дня (6 травня).

ЧАСТИНА 1 (А)

При виконанні завдань цієї частини завдання вкажіть правильну відповідь, який відповідає номеру обраного вами відповіді

А1. У якому слові вимовляється звук [т]?

1) уперед 2) пасмо 3) під'їзд 4) підроблений

А2. У якому ряді в усіх у всіх словах пропущена ненаголошена голосна, що перевіряється наголосом?

1) зан..маться, прив..дение, вич..слительний

2) угн..татель, упр..стить, уд..ленний

3) подп..рать, буд..рижерский, з..ря

4) про..яние, предл..жити, ф..стивальний

АЗ. У якому ряді всі слова пишуться через дефіс?

1) (по)гречески, (коли)же, (перлинно)сірий

2) (один)одинешенек, (особливо)коштовний, навряд(чи)

3) (по)флотски, точь (в) точь, (яке)хто

4) (білим)біло, (доля)концерт, вагоно(ремонтний)

А4. У якому ряді у всіх словах пропущена та сама буква?

1) без..мянний, віз..міть, на..гриш

2) бе..шкідливий, ра..пробувати, і..подтишка

3) пров..ступнути, вн..черговий, ін..дубеждение

4) ін..мудрий, непр..ятность, ін..збільшити

А5. У якому ряді у всіх словах пишеться та сама буква?

1) станц..я, водоплавающ..е птахів.., ц..новка

2) ч..рний, ч..порний, ш..леовий

3) трущ..ба, ж..ккей, криж..вник

4) пятач..до, печ..нка, свіч..і

А6. У якому ряді всі слова пишуться із НН?

1) сви..ой, развея..ий, карма..ий.

2) развеше..и, манери изиска..и, пальто дли..про

3) маринова..ие, украше..ие, моше..ик

4) разруше..и, гості..ая, труже..ик

А7. У якому реченні НЕ зі словами пишеться роздільно?

1) (Не)дивлячись на дощі, ми щодня ходили гуляти

2) Кожна (не)замічена помилка виростає на практиці у величезну погрішність

3) Кирила Петрович хотів (не)пременно пояснення всьому справі

4) Робота над рукописом (не)завершена

А8. У якому слові пишеться Е?

1) викач..нний (повітря)

2) накле..в

3) взлеле..ть

4) догадл..вий,

А9. У якому прикладі пропущена буква И?

1) Правда ока кіл..т.

2) Вона ед..т шукати заступництва

3) Та..т у небі журавлиний лемент

4) Гість недовго гостює, так багато вид..т.

А10. Укажіть, на місці яких цифр у реченнях повинні стояти коми?

Микола (1) не дочекавшись вечора (2) виїхав. Дощ (3) начавшийся ще ранком (4) усе підсилювався. Начавшийся ще ранком (5) дощ усе підсилювався

1)1,2,3,4,5; 2)1,2,3,4; 3)3,4; 4)3,4,5.

А11. Укажіть, на місці яких цифр у реченнях повинні стояти коми

Він (1) може бути (2) ще нікуди не поїде. Усе ще (3) може бути

1) 1, 2; 2) 3; 3)1,2,3; 4)1,3.

А12. Укажіть речення, у якому потрібно поставити тільки одну кому. (Розділові знаки не розставлені.)

1) Тобі ні сніг ні дощ ні град не перешкодив потрапити в мій сад

2) Дощ те підсилювався те стихав

3) Море ловить стріли блискавок і у своїй безодні гасить

4) Я або Володимир відправляємося вгород.

ЧАСТИНА 2 (В)

Прочитайте текст і виконаєте завдання В 1-В8.

(1)0дин бог хіба міг сказати, який був характер Манилова. (2)Є рід людей, відомих під ім'ям: люди так собі, ні те ні рє, ні в місті Богдан ні в селі Селіфан, за словами прислів'я. (З)Може бути, до них варто примкнути й Манилова. (4)На погляд він була людина видний. (5)Риси особи його були не позбавлені приємності (6)Але в цю приємність, здавалося, надто було передано цукру. (7)У першу мінуту розмови з ним не можеш не сказати: «Яка приємна й добра людина!» (8)У наступну за тим мінуту нічого не скажеш, а в третю скажеш: «Чорт знає, що таке» - і відійдеш подалі, якщо ж не відійдеш, відчуєш нудьгу смертельну. (9)0т його не дочекаєшся ніякого живого або хоч навіть зарозумілого слова, яке можеш почути майже від усякого, якщо торкнешся вйого, що задирає предмета

(10)У всякого є свій запал: в один запал звернувся на борзих собак. (И)Іншому здається, що він сильний аматор музики й дивно почуває всі глибокі місця в ній; третій майстер хоробро пообідати; четвертий зіграти роль хоч одними вершками вище тої, котра йому призначена; п'ятий, з бажанням більше обмеженим, спить і марить про те, як би прийти на гулянку із флігель-ад'ютантом, напоказ своїм приятелям, знайомим або навіть незнайомим словом, у всякого є своє, але в Манилова нічого не було

(12)Будинку він говорив дуже мало й большею частию про щось міркував і думав. (13)Господарством не можна сказати, щоб він займався. (14)0н навіть ніколи не їздив на поля, господарство йшло якось саме собою. (15)Коли прикажчик говорив: «Добре б, пан, те й те зробити», - «Так, не погано», - відповідав він звичайно, курячи трубку, що курити зробив звичку, коли ще служив в армії, де вважався скромнейшим, деликатнейшим і образованнейшим офіцером

(16)Коли приходив до нього мужик і, почухавши рукою потилицю, говорив: «Пана, дозволь відлучитися на роботу, подать заробити», - «Ступай» - говорив він, курячи трубку, і йому навіть у голову не приходило, що мужик їде пиячити. (17)Іноді, дивлячись із ґанку на двір і на ставок, говорив він про те, як би добре було, якби раптом від будинку провести підземний хід або через ставок вибудувати кам'яний міст, на якому були б по обидва боки крамниці, і щоб у них сиділи купці й продавали різні дрібні товари, потрібні для селян. (18)При цьому очі його робилися надзвичайно солодкими й особа приймало саме задоволене вираження; втім, всі ці прожекти так і кінчалися тільки одними словами

(Н. В. Гоголь)

В1. Укажіть стиль мовлення й тип тексту

1) художній стиль, опис

2) розмовний стиль, міркування

3) художній стиль, оповідання

4) публіцистичний стиль, міркування

При виконанні завдань В2, В 4-В8 відповідь запишіть словами

В2. Назвіть, який вид зв'язку використовується в словосполученні ДИВЛЯЧИСЬ ІЗ ҐАНКУ (речення 17).

В3. Укажіть вірну характеристику речення 12.

1) простої речення, ускладнене однорідними членами

2) простої неускладнене речення

3) односкладне речення

4) складносурядне речення

В4. Знайдіть серед речень 12-15 таке, у якому є відособлена обставина, виражена дієприкметниковим зворотом. Напишіть його номер

В5. Назвіть вид присудка в реченні 4.

В6. Назвіть вид односкладного речення 6.

В7. Напишіть, якою частиною мови є слова СКРОМНЕЙШИМ, ДЕЛИКАТНЕЙШИМ, ОБРАЗОВАННЕЙШИМ з речення 15.

В8. Випишіть із речень 1-5 фразеологізм

ЧАСТИНА 3 (З)

З1. Напишіть, як ви розумієте слова: «Ні те ні рє, ні в місті Богдан ні в селі Селіфан».

Удачі в роботі!

Помнете: роботу виконати самостійно!

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Аю вам одну з Демоверсий екзаменаційної роботи з російського. И в закладках появилось готовое сочинение.

Аю вам одну з Демоверсий екзаменаційної роботи з російського.