Бабух С. Кольридж Самюель Тейлор. Літературна енциклопедія

Бабух С.: Кольридж Самюель Тейлор. Літературна енциклопедія.

"вільнодумство", читав у Брістолі лекції на політичні й історичні теми, видавав брошури й журнал "Страж" (вийшло 8 номерів). поліція, Що Стежила за ними, знайшла, що молоді люди не небезпечні. У співробітництві із Соути Кольридж написав трагедію "Падіння Робеспьера", у художнім відношенні досить слабку. Але незабаром друзі розчарувалися у Французькій революції, а разом з нею й в "старій Європі" і вирішили їхати в "вільну Америку", щоб організувати там комуну "без царів, попів і слуг", до-рую ДО. мав намір назвати "Пантисократия". Поїздка не відбулася через відсутність засобів. Слідом за цим для К. наступив період остаточного розчарування у всіх революційні й просвітніх ідеалах

"Перша реакція проти Великої французької революції й пов'язаного з нею просвітнього руху була природна, — говорить К. Маркс, — намагалися бачити все в середньовічному романтичному світлі. Друга реакція полягає в тому, що починають звертати увагу на первісні часи, минаючи середньовіччя" ("Лист до енгельсу", 25/III 1868).

Романтиком, що мріяв піти в первісні часи й збіглої з головою в середньовіччя, і був К. В 1787 він видає сб. "Поеми на різні теми", спільно ж з Вордсвортом — сб. "Ліричні балади", куди входить його знаменитий "Старий моряк". Період творчого підйому К. тривав не більше двох років, протягом до-рих поетом були створені кращі його добутки. На засоби меценатів К. їздив у Німеччину, де слухав лекції в Геттингенском університеті, вивчав літературу й філософію. З поетів особливо захоплювався Шиллером, перший перевів "Валленштейна" на англійський яз. (переклад дотепер уважається кращим). "Розбійники" лягли в основу його драми "Каяття". З філософів вивчав Канта й Шеллинга. Після повернення до Англії К. відкрив в "Королівському інституті" цикл лекцій об літ-ре й прочитав свій знаменитий курс про Шекспіра в "Лондонському філософському суспільстві". Почав писати більшу автобіографію, до-раю поступово перейшла у виклад романтичної естетики. Як художня творчість К., так і його критичні, публіцистичні й філософські роботи, що носять сліди великого розуму, мають фрагментарний характер

Більша заслуга К. у тім, що він зумів в "Старому моряку" перебороти "романтизм кошмарів і жаху" Ганни Радклиф, Вальполя й Монк-Люиса. Хоча цей добуток написаний у стилі середньовічної балади, але в ньому майже відсутні улюблені готичними романтиками архаїзми, за допомогою до-рих звичайно створювалася стилізація під середньовіччя. Люди, корабель і природа в "Старому моряку" — не середньовічні, картини буяють жахами, але жахами реальними, не надуман-ходульними. К. в "Старому моряку" — романтик-реаліст, але в "Кристабель" і " Кубла-Хан" він дуже близький до романтизму "кошмарів і жаху". Тут відсутній той психологічний реалізм, до-рим блищить кожний рядок "Старого моряка". Біографи відзначають, що К. приймав більші дози опіуму й " Кубла-Хан" є записом його хворобливих бачень під впливом наркотику

К. належав до декласованої буржуазної інтелігенції, вів богемний спосіб життя. Почавши свою діяльність революціонером, К. скінчив її монархістом, реакціонером, богословом-містиком. В епоху загостреної класової боротьби між дворянством і великою буржуазією дрібна буржуазія не могла зайняти самостійної позиції, і ідеологія її носила плутаний, еклектичний характер. Такий і К. у своєму світогляді й творчості. Він не зміг примкнути до дворянського романтизму Вордсворта або В. Скотта, не примкнув і до романтизму аристократії, що декласується, Байрона. Творчість його — явище проміжне. К. частково схвалювали представники найрізноманітніших романтичних напрямків. Багато дослідників уважають його "патріархом романтизму". Це почасти вірно. Все-таки К. коштує особняком у сучасній йому англійської літ-ре завдяки своєму глибокому психологічному реалізму

Об літ-ом оточенні ДО. — див. "Озерна школа".

"Старий матрос" Ф. В. Міллером (" Биб-Ка для читання", 1851, т. CVIII.; перепеч.: в 2-й частини його "Віршів", М., 1873, і в Гербеля — див. нижче), Н. Л. Пушкаревим ("Світло й тіні", 1878) і А. Коринфским (СПБ., 1894, під назв. "Старий моряк", з мал. Г. Доре, і поздн. изд., СПБ., 1897); Уривок з "Кристабель", з. И. И. Козлов ("Син батьківщини", 1823, № 18; перепеч. у його "Полн. собр. сочин.", СПБ., 1802, і ін. изд., і в Гербеля — див. нижче); Гербель П. В., Англійські поети в біографіях і зразках, СПБ., 1875; Coleridge S. T., Poetical worts, Ed. by Rossetti, 1871; Poetical works, Ed. by J. D. Campbell, 1929.

II. Брандес Г., Головні плини літератури XIX в., Англійська література, з. В. Неведомского, М., 1893; Загальна історія літератури, під ред. В. Ф. Корша й А. Кирпичникова, СПБ., 1892; Дружинін А. В., Собр. сочин., тт. IV і V; Історія західної літератури XIX в., під ред. Ф. Батюшкова, т. I; Фриче В. М., Поезія кошмарів і жаху, М., 1912; Жерлицин М., До льридж і англійський романтизм, Одеса, 1914; Розанов М. Н., Нариси історії англійської літератури XIX в., Гіз, М., 1922. Досвід систематизації філософських навчань К.: Mill J. S., Dissertatio"Me", 1884; Bra

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Бабух С. Кольридж Самюель Тейлор. Літературна енциклопедія. И в закладках появилось готовое сочинение.

Бабух С. Кольридж Самюель Тейлор. Літературна енциклопедія.