Бергман Арни: Ісландська література

Бергман Арни: Ісландська література

Ісландська література

Коротка літературна енциклопедія

"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття #769;НДСКАЯ ЛИТЕРАТУ#769;РА - літ-ра исл. народу. Її джерела сходять до усної поезії, що дійшла до нас у записах не раніше 13 в. Ця поезія розділяється на еддическую й скальдическую. едда (див. едда Старша) являє собою сб. мифологич. і героич. пісень, що існували в усній традиції. Основою героич. пісень є події епохи великого переселення народів ( 4-6 вв.), а мифологич. пісень - сказання про язичеських богів. Поезія скальдів оповідає у хвалебних піснях про королів і війни, про події 9-13 вв. За формою поезія скальдів відрізняється від епич. простоти едди складною системою алітерації й рим, традиц. умовних перифраз (т.зв. ke"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття -14 вв. пишуться т.зв. саги древніх часів, що оповідають у дусі казкової фантастики про події епохи переселення народів або ранньої епохи вікінгів. Створюються й лицарські романи - наслідування перекладним зразкам. В 14 в. жив видний религ. поет ейстейдн Аусгримсон, автор знаменитої поеми "Лілля". Але осн. лит. жанром, крім религ. поезії, стають (аж до 19 в.) т.зв. рими - стихотв. перекази всіляких романтич. сюжетів, що відрізняються складною формою й архаич. поетич. мовою, успадкованою від поезії скальдів. Ок. 1530 у країні з'являється перша друкарня; однак аж до 2-й підлога. 18 в. друкувався гл. обр. религ. літ-ра, світська ж літ-ра поширювалася в списках. Наприкінці 16 в. почалося збирання й вивчення древніх рукописів. Арнгримур Йоунсон ( 1568-1648) і Тормоудур Торвасон ( 1636-1719) писали на лат. яз. про древнеисл. літ-ре й історії. Найвизначніший поет 17 в. Хадльгримур Пьетурсон - автор "Псалмів про страсті господніх". Із прозаїків цього періоду можна назвати Йоуна Оулафсона ( 1593-1679), що описало свої подорожі в Індію; Йоуна Магнуссона ( 1610-96), автора "Історії моїх страждань" - барвистого опису страшної сили марновірств; єпископа-письменника Йоуна Видалина ( 1666-1720). Творчість еггерта Оулафсона ( 1726-68) відкриває просветит. період в історії И. л. Його неоклассич., дидактич. поеми - початок підйому исл. поезії після длит. застою. Освітить. тенденції позначилися й в ін. поетів (Б. Грендаля, Йоуна Торлауксона - перекладача Дж. Мільтона й Ф. Г. Клопштока). Наприкінці 18 в. Сигурдур Пьетурсон ( 1759-1827), послідовник традицій Мольера й Л. Хольберга, пише перші исл. комедії. Завдяки таким произв., як "Книга подорожей" еггерта Оулафсона й Бьярни Паульсона, "Літопис" Й. еспоулина, розширюються знання про природу й історію Ісландії. Організуються лит. про-ва (перше - в 1779). Але в 18 в. на розвитку И. л. негативно позначається розгарбування країни дат. колоніальною владою

"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття - за нац. самоствердження й нац. культуру - зіграв журн. "Fjouml;l"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття - "Юнак і дівчина" (1850) Й. Тородсена ( 1818-68), у до-ром романтич. опис почуттів сполучається з побутовим реалізмом. В 80-х р. 19 в. в Ісландії з'являється историч. роман. На розвиток исл. реалізму вплинув дат. критик Г. Брандес. Найвизначнішим представником реалізму в 19 в. був Г. Паульсон ( 1852-91), що викривав лицемірство й святенництво совр. об-ва. е. Кваран ( 1859-1938) почав із критич. соціальних произв., але поступово перетворився в проповідника христ. всепрощення й спіритизму. В 1897 в Ісландії відкривається перший постійний театр, видатним діячем до-рого був драматург И. ейнарсон ( 1851-1939), Й. Сигурйоунсон ( 1880-1919) прославився й за межами Ісландії як автор психологич. п'єс на мотиви нар. переказів ("Гірський ейвинд"). Він і його спадкоємець Г. Камбан ( 1888-1945) жили в Данії. Перший письменник-соціаліст в Ісландії - Т. ерлингсон ( 1858-1914), автор лирич. віршів, а також сатирич. і бунтарських поем. Близький йому за духом поет-селянин Стефан Г. Стефансон ( 1853-1927) - представник літ-ри исл. переселенців у Канаді, автор більших поем патриотич., антивоен., антикапиталистич. змісту. Важливу роль у розвитку И. л. зіграв ун-т, заснований у Рейк'явіку в 1911, і вчені-літературознавці З. Нордаль і е. О. Свейнсон.

"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття -1940) оспівував природні багатства Ісландії й технич. прогрес

"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття -1933) і Т. Гвудмундсон (1901). Одержали визнання й за межами Ісландії романісти Г. Гуннарсон (р. 1889) і К. Гвудмундсон (р. 1902). Зміцнював і розширювався табір прогрес. письменників, пов'язаних з робочим рухом. Велике значення мали політично жагучі й стилістично новаторські публицистич. "Листа до Лаури" (1924) Т. Тоурдарсона (р. 1889), де, критикуючи представників теософії, католич. церкви й християнства, письменник пророкував загибель капиталистич. будуючи й заміну його соціалістичним. Трохи пізніше прийшов до соціалізму найбільший исл. письменник Х. К. Лакснесс (р. 1902), у творчості до-рого гостра соціальна критика бурж. дійсності сполучається із глибоким психологізмом і своєрідним гумором. Їм написані произв. на историч. теми - "Ісландський дзвін" ( 1943-46), "Сага про героїв" (1952), із совр. життя исл. народу - "Салка Валка" ( 1931-32), "Самостійні люди" ( 1934-35). В 1938 літературознавцем К. Андрессоном (совм. з Лакснессом) організоване лит. про-в "Мову й культура". До цієї групи передових письменників примикають новеліст Х. Стефаунсон (р. 1892); автор своєрідних лирич. романів О. Й. Сигурдсон (р. 1918); поети Г. Бедварсон (р. 1904), Йоуханнес ур Кетлум (р. 1899) і С. Хьяртарсон (р. 1906). Більшу роль у розвитку совр. исл. поезії зіграв С. Стейнар ( 1908-1958), один із кращих поетів-сатириків. Після 2-й світові війни багато письменників піднімають свій голос проти зазіхань амер. імперіалізму на незалежність країни, де в 1944 була проголошена республіка. Виросло нове покоління поетів (Х. Сигфуссон, р. 1922; С. Дадасон, р. 1928, Й. Оускар, р. 1921), з до-рих одні перебувають під впливом модернізму Т. елиота, інші пов'язані із прогресивною творчістю П. елюара, П. Неруди. Визнання одержали прозаїк Т. Вильхяульмсон (р. 1925), драматург А. Богасон (р. 1917), публіцист Й. Аурнасон (р. 1922).

Літературна періодика

"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття "Isla

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Бергман Арни: Ісландська література. И в закладках появилось готовое сочинение.

Бергман Арни: Ісландська література.