Бодлер — пізній романтик і предтеча символізму

Мета: ознайомити учнів із життям та творчістю Ш. Бод-

Лера, звернути увагу на суперечливість його світогляду й характеру, особливості естетичної та філософської концепції його творів, розвивати в учнів навики аналізу поетичних творів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет Шарля Бодлера репродукції К. Моне, Е. Мане, П. Голена, Дж. Енсора, О. Родена, аудіо запис «місячної сонати» Л. Бетховена, підручники-хрестоматії для 10 класу.

Бодлер… Цей король поетів, справжній бог.

А. Рембо

ХІД УРОКУ

І. Сторінками Біографії Бодлера

Видатний французький поет Шарль Бодлер пройшов складний життєвий і творчий шлях. У своїх поетичних і публіцистичних творах Бодлер виступав проти буржуазного суспільства, його моральних і соціальних цінностей. Саме тому його книга «Квіти зла» була засуджена реакційним судом Другої імперії. Естетизуючи потворне у формі поетичного та морального епатажу французького обивателя, Бодлер у своїх поезіях і критично-публіцистичних статтях заклав теоретичні підвалини декадентства, які поглибили й розвинули С. Маларме, П. Верлен, А. Рембо та ін.

Шарль Бодлер рано втратив батька, учасника Великої Французької революції кінця ХVІІІ століття. В юнацькі роки майбутній поет спершу працював педагогом на одному з островів в Індійському океані, але скоро відмовився від будь-якої службової кар’єри і цілком присвятив себе непевній професії журналіста і літератора. Бодлер брав активну участь у червневому повстанні 1848 року, був на барикадах разом з П’єром Дюпоном, прибічником соціалістично-утопічних ідей. У 1857 році видає свою книгу віршів «Квіти зла», яку спрямовує проти «кошмару буржуазного життя». Реакційний


Уряд організував судовий процес, а точніше ганебне судовисько над цією збіркою і врешті-решт заборонив її за «анти моральність». Тільки у 1946 році цей ганебний присуд було скасовано. Поет Те-одор де Банвіль говорив про нього інше: «Якщо можна назвати людину приємною, то у найбільшій мірі це стосується Бодлера. Погляд його сповнений життям і думкою… Коли я слухав його швидку, вишукану мову, мову справжнього парижанина, мені здавалося, що з очей моїх спадає пов’язка, що переді мною відчиняється безмежний світ образів, ідей, величних пейзажів…»

У «Квітах зла» поруч із соціально-загостреними циклами «Паризькі картини» і «Бунт», до яких увійшла поема «Авель і Каїн» вміщено низку віршів, що послужили підставою для літературознавців вважати його предтечею декадентства. Під кінець життя Бодлер мав намір виступити з гострим викривальним памфлетом, скерованим проти всієї буржуазної дійсності та її системи цінностей. Але несподівана смерть, після тяжкого паралічу у 1867 році урвала тривожне життя поета-бунтаря.

Перекладачами Бодлера українською мовою стали П. Грабов-ський, В. Щуран, П. Пилипович, М. Терещенко, Д. Павличко і закарпатський письменник І. Петровці.

Паралельно з розповіддю учителя йде графічний дубляж її основних положень за допомогою сигнальних карт, які вивішуються на дошці по ходу уроку. Таким чином поставлене питання поступово закривається.

Іі. Романтизм. Бліц-Турнір

Питання

• Які передумови виникнення романтизму?

• Які ідеали проголошували романтики?

• Які основні засади романтизму?

• Які ідеали проголошували романтики?

• Назвіть основні ознаки романтичних героїв.

Ііі. Основні Засади Митця

Словникова робота

Синестезія — спосіб написання віршів, коли колір, звуки, запахи виражаються одне через одне. Предтеча — попередник, зачинатель.

Бесіда за питаннями вчителя

1. Що таке модернізм?

2. Коли він виник?


3. Назвіть представників модернізму в різних видах мистецтва.

4. Яке основне ставлення до людини й життя проголосили модерністи?

5. Назвіть особливості поетики модерністів.

6. Які філософські теорії стали підґрунтям модернізму?

7. З яким літературним напрямом генетично пов’язаний модернізм?

8. Що єднає ці напрями?

Відповідаючи на останнє запитання, учні записують у зошит спільні риси модернізму та романтизму:

• увага до внутрішнього світу особистості, розкриття її переживань, почуттів, порухів душі;

• надання переваги інтуїції, підсвідомому;

• втаємничення змісту;

• символьна природа мистецтва;

• духовний світ особистості — друга реальність;

• потяг до Краси, світу високих ідеалів.

Перевірка засвоєння навчального матеріалу (визначальна схема символізму і романтизму).

IV. Аналіз Окремих Поезій Збірки «Квіти Зла». «Альбатрос»

Під музику Л. Ван Бетховена «Місячна соната» учитель читає поезію «Альбатрос» у перекладі Д. Павличка.

1. Які два світи протиставляються один одному у вірші?

2. Схарактеризуйте образ ліричного героя.

3. Символом чого у вірші є альбатрос?

4. Які ще символи є в тексті?

5. Назвати елементи романтизму та символізму в цьому вірші.

6. На прикладі вірша «Альбатрос» схарактеризуйте ставлення Бодлера до поезії.

Робота з малюнком

Що символізують собою крила альбатроса? Яка людина має

крила?

V. Компаративний Аналіз Поезій «Альбатрос» Та Диптиха

Ліни
Костенко «Чайка На Крижині», «Крила»

VI. Підсумкова Бесіда

Які ознаки романтизму і символізму ви запам’ятали у твор

чості Бодлера?


• Які настрої намагається втілити митець у творі «Альбатрос»?

• Який із перекладів є менш трагічним і більш оптимістичним?

• Чому поезії Шарля Бодлера песимістичні, а Ліни Костенко — оптимістичні?

VII. Домашнє Завдання

1. Виписати основні тези біографії.

2. Зробити цілісний аналіз вірша «Альбатрос».

3. Використовуючи символи, написати власний вірш.


Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Бодлер — пізній романтик і предтеча символізму. И в закладках появилось готовое сочинение.

Бодлер — пізній романтик і предтеча символізму.