Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «мишка». Урок із використанням технології критичного мислення

Мета: допомогти учням зрозуміти справжні та істинні цінності у людському житті; розкрити трагізм і комізм ситуації, їхню роль у втіленні головної думки твору; спонукати учнів висловлювати власну думку з приводу прочитаного, формувати життєву позицію. Тип уроку: урок проблемного пошуку.

Форма проведення: урок із застосуванням технологій критичного мислення. Обладнання: портрет письменника; біографічні квитки; текст твору; картки із завданнями для роботи в групах; правила роботи в групах; схеми для кубування та складання сенкена; аркуші із запитаннями для рефлексії.

Та горе інших, інших біль і мука Для тебе теж хай будуть не чужі. Людське в людині — це найвища цінність, І дар цей треба всім нам берегти. Є цінності, які за все дорожчі,— Це очі совісті і серце доброти.

В. Крищенко

ХІД УРОКУ

Проблемне питання-роздум: «Який сенс у тому, що людина придбає цілий світ, якщо вона при цьому втратить саму себе?» (Біблія).

Випереджувальне завдання: Прочитати твір «Мишка...», дібрати прислів’я чи афоризми, які, на думку учнів, стосуються прочитаного, перед уроком записати на плакат чи на дошку, щоб ними міг скористатися кожен, хто відповідатиме.

І. Вступне Слово Вчителя

«У метричних свідоцтвах пишуть, де людина народилася, і тільки не пишуть, для чого вона народилася» (Мойсей Сафір).


Біографічний квиток

Український письменник, педагог,

Перекладач, літературознавець,

Художник

Викладав українську

Літературу в Ягеллонському)

Університеті у Кракові


Навчався у Віденському

Та Львівському

Університетах


Народився 9 листопада 1872 року

(с. Крогулець, ^Тернопільська обл.)


Помер 21 липня 1941 р. у Кракові


Б. Лепкий належав

До модерністського

Об’єднання «Молода

Муза». Тонкий і чутливий

Лірик, майстерний

Живописець природи,

Поет оригінального

Образного

Самовираження


Як новеліст,

Дав широку і правдиву

Панораму тогочасної

Галицької дійсності,

Порушив проблему

Еміграції селян
Суспільні та літературно-естетичні погляди Лепкого

Формувалися під впливом національного

Громадсько-культурного руху в Галичині, передових

Українських та зарубіжних літератур

Учитель. Бог наділив людину правом життєвого вибору. Тому кожен із нас рано чи пізно замислюється над тим, навіщо існує, для чого живе. У чому ж полягає сенс життя? У чому сенс життя полягав для Б. Лепкого? (Дивлячись на «біографічний квиток», учні коментують основні віхи життя письменника.)

В усі часи жили люди, які вважали, що жити треба для себе і заради себе, часто за рахунок інших. Трапляється, багато людей переступають через тих, хто поруч, не помічають тих, хто потребує їхньої допомоги. Але ж потреби існують не тільки матеріальні


(їжа, одяг, житло, телефон, комп’ютер...), а й духовні. Є створені віками моральні закони взаємодопомоги, всепрощення, милосердя. Про те, яким із них надають перевагу герої твору Б. Лепкого, чи правильно розуміють сенс свого життя, ми й поведемо мову на сьогоднішньому уроці.

Кожен із вас повинен висловити власну думку з приводу прочитаного; дати оцінку вчинкам персонажів; визначити авторську позицію щодо зображених у творі подій; відповісти на проблемне запитання. Використовуючи текст твору «Мишка...» та прислів’я і висловлювання про добро і зло у вчинках людей, чітко обґрунтовуйте свої міркування. А поки що...

II. Актуалізація Опорних Знань Учнів

Вільне письмо — твір-асоціація за висловом Б. Лепкого «Покинь на хвилю торг життя...» або за епіграфом.

III. Усвідомлення Учнями Матеріалу, Що Вивчається На Уроці

Перевірка засвоєння учнями змісту твору.

1. Продовжте мою думку

Учитель зачитує початок певного епізоду, учень продовжує розповідь, учитель контролює, щоб у роботі взяло участь якнайбільше учнів.

• Розказували, що тепер у них в городі страх погані часи...

• У моїх господарів не те... «А господиня?» — питають цікаві мишки...

• Раз якось вертає наша мишка і чує — в хаті Чужим духом пахне...

• Як мишка тую розмову почула... (Запропонувати прочитати діалог господині з матір’ю хворої дитини, яка просить молока).

2. Збережи останнє слово за мною

Учні вдома виписали цитату, фразу, слово, які їх схвилювали; на зворотньому боці картки — коментар. На уроці одні зачитують виписане, а коментують інші. Після того свою версію розуміння вислову пропонує той, хто читав цитату.

Учитель, якщо потрібно, конкретизує учнівські відповіді, підбиває підсумки, але не нав’язує своїх поглядів.

Наприклад: «О, люди — це дуже цікаві створіння!»

«Все з тими дітьми, та й з тими дітьми».

«Наговорившись доволі, мишка вертає домів... Як тінь майне попід стіну, і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає. Але


Й хвостика ніхто не бачить, бо де тепер людям заглядати під ліжко. Їм не до того». А до чого ж?

IV. Осмислення Знань

Визначення проблематики твору та його ідейного змісту.

Робота в групах

Кожна група отримує картку із запитаннями, відповідь на які дає можливість розкрити порушену автором проблему; кожен виконує окреме завдання, після чого йде обговорення в групах, визначається проблема, яку спікер оголосить після відповідей учнів перед класом та запише на відповідних планшетах.

Картка І

1. У який час відбуваються події у творі Б. Лепкого?

Примітка. Ця війна застала родину Лепких у Яремчі, під час

Відпочинку. Готель, де жила сім’я, злетів у повітря. Була втрачена історична драма «Мотря».

2. Прокоментуйте фразу: «Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб...».

3. Виконайте кубування слова «війна» або складіть з ним сенкен.

4. Доведіть або спростуйте твердження: «Мишка...» — твір-пе-ресторога.

(Проблема війни і миру.)

Картка II

1. Що дало Мишці підстави сказати: «Мій господар страшний»?

2. Як він ставиться до дружини?

3. Чи є у творі згадка про дітей?

4. Доберіть слова, якими можна охарактеризувати господарів, або складіть сенкени із ключовими словами «господар», «господиня».

(Проблема: життєві потреби і захланність.) Учитель (напам’ять читає вірш Г. Турелик «Цілує песик у лице...»)

Цілує песик у лице

Ґазду на керівній зарплаті.

В тій хаті є усе-усе.

Лише дітей нема в тій хаті.

Англійське вивчила слівце

Ґаздиня, що живе в свічаді.

В тій хаті є усе-усе.

Лише нема пісень в тій хаті.

Блискуче золоте сильце.

Щодень — гастрономічне свято.


В тій хаті є усе-усе.

Лиш «Кобзаря» нема в тій хаті.

Картка III

1. Чи виникло співчуття до господарів мишки, коли ви дізналися, що всі їхні гроші знищено?

2. Трагічною чи смішною видалася вам ця ситуація? У чому комічність обставин?

3. Знайдіть засоби сатиричної характеристики персонажів; розкрийте позицію автора.

4. Яку заповідь, на вашу думку, порушили персонажі твору? (Проблема: гріх і покарання за нього)

Картка IV

1. Чи добре жилося мишці у господарів?

2. Чому ж вона та її дітки «шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле»?

3. Складіть інформаційне гроно до слова «мишка».

Асоціативний кущ

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «мишка». Урок із використанням технології критичного мислення. И в закладках появилось готовое сочинение.

Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «мишка». Урок із використанням технології критичного мислення.