Дайте характеристику жіночим персонажам роману Михайла Лермонтова «Герой нашого часу»

Роман М. Лермонтова «Герой нашого часу» став важливою віхою на шляху становлення реалістичної літератури ХІХ століття. Мета, яку

Ставив перед собою автор,— дати психологічний портрет сучасника, показати глибинний зв’язок особистості й дійсності. У вирішенні цього завдання важливу роль відіграють жіночі образи роману.

Як відомо, кохання — одна зі сфер, в якій реалізувався романтичний герой. Здатність до щирого, відданого почуття — найважливіша риса романтичного героя. У романі «Герой нашого часу» Печорін проходить «випробування» коханням, але не витримує його: жодна із виведених автором героїнь не здатна викликати у Печоріна почуття, заради якого варто було «жити і померти».

У повісті «Бела» Печорін потрапляє у «природне середовище», уособленням якого і є Бела. Вихована у традиціях свого народу, далека від світських умовностей, Бела вражає Печоріна і своєю красою, і своїм характером. Горда і непокірлива, як її народ, вона щира у своїх почуттях і здатна на самовіддане кохання. Покохавши Печоріна, вона зрікається всього, що було в її житті до зустрічі з ним, а сам Печорін стає сенсом її життя. Відчуваючи, що Печорін розлюбив її, Бела не дорікає коханому, навіть приховує він нього свій розпач. У коханні до Бели Печорін перевіряє, чи здатен він покохати і «завоювати» «природну людину», чи врятовує таке кохання. До цього кохання Печорін ставиться як до експерименту (невипадково виникає у тексті повісті мотив парі з Максимом Максимовичем). Отримавши результати свого експерименту, Печорін втрачає до Бели інтерес. Але для Бели втрата кохання означає смерть, тому трагічний фінал цієї повісті наближається неминуче.

Стосунки Печоріна з Мері нагадують гру, світську «науку пристрасті ніжної». Печорін доводить, що у такій «грі» він не має рівних. Але у цій історії відкривається здатність героя щиро захоплюватися хоча б найменшим проявом душевної краси людини. Саме цю красу він несподівано знаходить у Мері, яку на початку повісті сприймає як «ляльку», нездатну на живі почуття.

Образ Віри найпоетичніший в романі. Як і Печорін, Віра має свої морально-духовні цінності. Вона не здатна проміняти своє глибоко приховане нещастя на зовнішнє благополуччя. У стосунках з Вірою найбільше розкривається внутрішня суперечливість героя: його діяльна, неспокійна душа не може задовольнитися, тим, що має, вона шукає своє «високе покликання». Для Печоріна сімейні стосунки,— це зупинка, смерть душі.

Висновок. Уся система жіночих образів роману підкорена розкриттю характеру головного героя. Печорін перебуває у центрі подій упродовж усієї оповіді, але його поведінка, вчинки розкриваються у зіставленні з поведінкою і вчинками інших персонажів. Різні за характером та соціальним станом жіночі персонажі роману допомагають зрозуміти ставлення Печоріна до моральних цінностей, кохання.

Опорні поняття: система образів роману, індивідуальні риси, типові персонажі, моральні цінності.

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Дайте характеристику жіночим персонажам роману Михайла Лермонтова «Герой нашого часу». И в закладках появилось готовое сочинение.

Дайте характеристику жіночим персонажам роману Михайла Лермонтова «Герой нашого часу».

|