ДЖ. СВІФТ. «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА»

Мета: узагальнити й систематизувати знання з теми «Джо-

Натан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера»; узагальнити сатиричне зображення в повісті англійської дійсності ХVІІІ ст.; узагальнити державний устрій, закони та звичаї країни; розвивати вміння аналізувати художній твір, знаходити приклади сатиричного змалювання подій і героїв; характеризувати героя; розвивати уміння емоційного вживання в образ, виразного читання; виховувати почуття гідності, відповідальності за вчинки; активну життєву позицію.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: портрет письменника, медіа-слайди, роздатковий матеріал, ілюстрації до твору

Якщо вчуєш жарт, шукай у ньому приховану правду.

О. Довженко

ХІД УРОКУ

І. Організація Класу

1. Психологічне налаштування. «Палітра настрою»

Виберіть картку, яка відповідає вашому настрою. Створимо «Палітру настрою» нашого класу. Підніміть, будь ласка, вгору картки. Побачимо, чи зміниться палітра настрою протягом уроку.

Іі. Мотивація Навчальної Діяльності

1. Гра «Вгадай предмет за описом»

Ви знаєте, море викинуло якусь старовинну скриню із речами. Я зачитаю їх опис, а ви вгадайте, що це за речі і кому вони належать. (Учні відгадують і знаходять цей предмет на столі.)

• «Великий шмат цупкого полотна, який міг би правити за килим для парадної зали». (Носова хустка)

• «Машина з двадцятьма довгими палями, щось подібне до огорожі перед палацом». (Гребінець)


• «Величезний стос тонких білих пластин, складених докупи; стос цей у три людини завтовшки, перев’язаний міцним канатом. Кожну пластину вкрито чорними знаками». (Книжка)

• «Велика штуковина дуже дивної форми завбільшки з опочивальню його величності, з круглими краями й підвищенням посередині заввишки з ріст людини». (Капелюх)

А Що це за предмет лишився? (Лупа)

• Для чого він застосовується? (Щоб краще роздивитися деталі предметів)

Ііі. Повідомлення Теми, Мети, Епіграфа Уроку

Ми сьогодні спробуємо роздивитись вигадану незвичайну країну Ліліпутію з її дивними мешканцями крізь збільшувальне скло; узагальнити відомості про державний устрій, закони та звичаї цієї країни; визначити, пригадавши відомості з теорії літератури, за допомогою яких засобів змальовує її автор. Тому і тема нашого уроку — «Ліліпутія — Англія крізь зменшувальне скло сатири». А епіграфом служать слова О. Довженка: «Якщо вчуєш жарт, шукай у ньому приховану правду».

ІV. Систематизація Й Узагальнення Знань

1. «Встанови послідовність подій». Індивідуальна робота

біля дошки 3-х учнів, представників груп

Ви об’єднані в три групи. Ви вже знайомі зі змістом роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера», і я попрошу одного представника від групи встановити послідовність подій, зображених на ілюстраціях, коротко пояснивши, який момент сюжету переданий на них.

2. Анкета «Країна Ліліпутія». Робота в групах (додаток)

Тож Гуллівер потрапив до Ліліпутії. Що ми про неї знаємо? Давайте заповнимо анкету цієї країни.

Анкета

1. Назва країни — Ліліпутія.

2. Столиця — Мідлендо.

3. Форма правління — монархія.

4. Хто править країною — імператор.

5. Хто підкорявся імператору — придворні, нардани.

6. Назвіть нижчі верстви населення — народ.

7. Політичні партії — тремексени, слемексени.

8. Грошова одиниця — спрага.


9. Закони про освіту; про призначення на державну посаду за моральними якостями, а не за здібностями; про рівновагу між нагородою та карою; про невдячність як карний злочин; про донощиків; про шахрайство; про заборону розбивати яйця з тупого кінця. 10. Стосунки з іншими державами — війна з Блефуску.

3. Взаємоперевірка анкетування

1-8 питання — 1 бал, 9, 10 питання — по 2 бали.

4. Евристична бесіда

• Що в країні вважалося найнебезпечнішим? («Немає нічого най-небезпечнішого, ніж доручати посади талановитим людям».)

• Розкажіть, як у Ліліпутії можна було зробити кар’єру? (Головне — танцювати на канаті та пролазити під палицею.)

• Якою була система виховання дітей? Чи можна виховати справжнього громадянина, нормальну людину, користуючись такою схемою?

• За що і як король нагороджує своїх підданих? (За спритність і вміння пролазити під палицею нагороджує різнокольоровими нитками.)

• Як у Ліліпутії забезпечувалося дотримування законів? (Через страх покарання)

5. «Статуя правосуддя». Робота в парах

Пригадайте, як зображена статуя правосуддя у ліліпутів. Ми звикли до більш традиційної античної статуї Феміди. За допомогою цих предметів зобразіть статуї. Поясніть, чому саме так зображувалися статуї та яка різниця між ними.

1 пара — стрічка, ваги — Феміда.

2 пара — шість очей, мішок із золотом та меч — статуя правосуддя ліліпутів.

6. Робота зі схемою «Засоби комічного у романі Дж. Свіфта»

Учитель. З першого погляду здається, що Ліліпутія — нормальна країна, у якій панують порядок і благополуччя. Однак, проаналізувавши її закони, читач ставить запитання: «Для кого і для чого вони існують?» Складається враження, що ми у країні кривих дзеркал, де все існуюче не відповідає звичним уявленням і часто видається смішним. В епіграфі зазначено: «Якщо вчуєш жарт, шукай у ньому приховану правду». Саме для цього Дж. Свіфт звертається до комічного зображення дійсності, щоб показати приховану правду. Які засоби комічного він використовує, розглянемо за допомогою схеми.


7. Робота з літературознавчим словником. Робота в групах

Знайдіть і запишіть у зошит визначення понять: 1-ша група — іронія, гумор. 2-га група — пародія, сатира. 3-тя група — сарказм, літота.

• Іронія (гр. еігбпеіа — Удавання, глузування) — прихована насмішка, коли про якесь явище чи особу говориться в позитивному чи навіть у захопленому тоні, а мається на увазі зовсім протилежне. Від гумору іронія відрізняється більш гострим, хоч і дещо замаскованим запереченням висміюваного.

• Гумор (від лат. Ьитог — Букв. волога) — художні твори різних жанрів, у яких смішне в житті зображується в беззлобно-добродушному, жартівливому тоні.

• Пародія (гр. рагбаЧа — Переробка на смішний лад) — сатиричний або гумористичний твір, який наслідує, імітує творчу манеру письменника або цілого літературного напряму з метою його висміяти. Досягається ця мета шляхом загострення слабких сторін пародійованого твору. Зберігаючи форму оригіналу, пародист вкладає в неї новий, протилежний зміст і тим самим дискредитує його. Пародія може «передражнювати» саму дійсність.

• Сатира (лат. заііга Від Заіига — Суміш, всяка всячина) — художні твори різних жанрів, у яких різке викриття зображуваного поєднане з гострим осміянням, глумлінням.

• Сарказм (гр. Загказтдз — Терзання від ЗагкМгд — рву м’ясо) — особливо дошкульна викривальна насмішка, вияв крайньої ненависті й презирства до зображувальних явищ і людей. Сарказм близький до іронії, але не має переносного значення, виражається більш прямо. Крім того, для сарказму характерне поєднання сміху з гіркотою і злістю.

• Літота (гр. Іііоіез — Простота) — в противагу гіперболі це показ з художньою метою ознак якогось предмета чи явища в нарочито зменшеному вигляді.

8. Дослідницька робота. Робота в групах

Знайдіть у романі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера» приклади до опрацьованих визначень.

Іронія — опис зовнішності короля. Маленькі розміри цієї людини, але багато духовної ницості, і велетень був змушений підкорятися.

Пародія на дві партії — торі та віги, зобразивши їх у вигляді прихильників низьких та високих підборів; над протестантською


Та католицькою церквами, змалювавши прибічників кожної як тупоконечників або гостроконечників.

Гумор — акт обвинувачення.

Сатира — кривава війна між Ліліпутією і Блефуску триває через «надзвичайно важливу проблему»: з тупого чи з гострого кінця розбивати яйця.

Сарказм — «Не розважати читача, а будити в ньому злість», — таку мету ставив перед собою Свіфт.

Літота використовується в зображенні Ліліпутії. Свіфт показує нікчемність людських істот, що живуть за абсурдними законами і керуються не моральними принципами та розумом, а низькими інстинктами (користолюбство, кар’єризм, лицемірство).

9. «Віддзеркалення»

На створення роману «Мандри Лемюеля Гуллівера» Дж. Свіфта підштовхнуло обурення несправедливістю, яке панувало у тогочасній Англії. Коли сучасники письменника читали про країну ліліпутів, вони добре розуміли, що все це про їхню Англію. Тож знайдіть факти і доведіть, що Свіфт засобами сатири хотів показати, що Ліліпутія — це Англія. (Учні факти записують на сті-керах і прикріплюють на карту Англії.)

Варіанти відповідей:

1. Король Ліліпутії — Король Георг І.

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » ДЖ. СВІФТ. «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА». И в закладках появилось готовое сочинение.

ДЖ. СВІФТ. «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА».