Франческо Петрарка. З «книги Пісень». Шляхетність почуттів Закоханого геро я, особливості його самоспостереження

Мета: продовжувати розкривати творчий світ поета; по-

Глиблювати навички аналізу поетичного тексту, виразного читання; виховувати розуміння краси людських почуттів. Обладнання: збірки творів Петрарки у перекладах Д. Павличка, Д. Паламарчука, музика Ф. Ліста «Сонети Петрарки». Тип уроку: комбінований.

Співати по-новому про любов я прагну… Ф. Петрарка

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація Опорних Знань І Досвіду Учнів

I. Бесіда з учнями на виявлення рівня

сприйняття ними лірики Петрарки

• Які враження викликали у вас вірші Петрарки? Чи важко було вам їх читати? Що саме викликало труднощі?

• Чим вам близькі поетичні рядки Петрарки?

• Які почуття переживали ви, читаючи сонети, присвячені Лаурі?

• Які з віршів особливо вам запам’ятались?

II. Формування Нових Знань, Умінь І Навичок

1. Слово вчителя

Сьогодні на уроці — сонети Ф. Петрарки. Ф. Петрарка — віртуоз у жанрі сонета. Він довів цей жанр до досконалості, довершеності, забезпечивши тим самим його довге життя і популярність у європейській поезії.

Сонети Петрарки дуже артистичні, багаті на поетичні порівняння, влучні метафори, гру слів, витончені комбінації. Але найголовніше в них — глибокий і дуже людський та людяний зміст, відтворення живої, ніжної, чутливої душі нової людини з її гуманістичними ідеалами.


2. Дослідницьке завдання

Аналізуючи сонети Петрарки, з’ясувати, у чому полягає но

визна зображення кохання.

3. Виразне читання сонета № 1

4. Аналіз вірша. Бесіда з учнями

• Про що автор просить читача в цьому сонеті — свого роду передмові до збірки?

• Чому поет сподівається на «участь» закоханих?

• Які епітети використовує він, характеризуючи колишнє почуття?

Сонети Петрарки — це спогади про колишнє кохання, про юність, написані людиною похилого віку, яка багато чого бачила і багато чого пережила, і яка сподівається, що її поетичні рядки викличуть співчуття закоханих і емоційне співпереживання в читачів.

5. Виразне читання сонета № 61

(«Благословенні будьте, день і рік…») у перекладі Д. Павличка. Аналіз вірша з елементами бесіди та складанням таблиці «Художні засоби в сонетах Петрарки»

Епітети Порівняння Метафори

Яким є настрій вірша? (Це своєрідна молитва душі й серця до коханої людини)

Відомо, що Петрарка сприймав любов то як найвище благо, то як гріховне почуття. Як такі суперечливі погляди на кохання відобразилися у вірші? (Кохання — це найвища радість, але разом з тим і «солодкий біль», «серця рани». Але ліричний герой приймає все це і не відмовляється від кохання) Які засоби художнього увиразнення використовуються в сонеті? (Епітети: «ясний потік», «ім’я ніжне і кохане»; градація: «день і рік, і місяць, і місця урочі…»; оксюморон: «солодкий біль» — запис прикладів у таблицю) Яким змальовано ліричного героя? (Він по-лицарськи милується прекрасною дамою, жодної зухвалої думки немає в ньому. Це поклоніння коханій)

6. Виразне читання сонета № 162 («Щасливі квіти й благовісні трави»). Аналіз поезії. Бесіда з учнями

Яким постає перед читачем ліричний герой? (Замріяним, заглибленим у себе. Але він не аскет, бо любить життя)


Яким він бачить навколишній світ? (Світ реальний, сповнений краси)

Яке ставлення героя до цього світу? (Він обожнює світ, адже в ньому живе кохана Лаура. Кохання відкриває душу героя назустріч красі)

Якою зображена Лаура? (Ми бачимо її очима закоханого поета. Вона реальна й нереальна водночас. Це прекрасний ідеал) Якою є любов у сонеті Ф. Петрарки? (Вона є гріховною: це благо, що посилається людині. Любов очищає душу, облагороджує її, допомагає відчути красу реального світу) Якою є мова сонета? (Живою, образною, пристрасною. Відомо, що сонети Петрарка писав живою італійською мовою, а не латиною)

Які засоби художньої виразності використовує поет? Знайдіть їх. (Епітети: «щасливі квіти», «ріки голубі», «благовісні трави»; порівняння: «віти, наче пави»; метафори: «о ріки голубі, ви омиваєте Лаури очі, їх блиск перебираючи собі» — запис у таблицю)

Яким є настрій сонета? (Це сонет-роздум, у якому описано природу, враження ліричного героя, його щастя і легкий смуток. Сонет легкий і прозорий, пройнятий високим почуттям)

7. Музична пауза.

Прослуховування запису музики Ф. Ліста «Сонети Петрарки».

8. Бесіда на з’ясування сприйняття музики учнями

Визначте характер музики.

Як композитор звуками передає тонкі душевні переживання героїв?

Який зв’язок, на вашу думку, є між віршами Петрарки і музикою Ліста?

9. Творче завдання

Яку б ви намалювали ілюстрацію до сонету «Щасливі квіти й благовісні трави…», які б кольори переважали на вашому малюнку? Обґрунтуйте свої міркування.

10. Виразне читання сонета «Ні зоряних небес мандрівні

хори…» (пер. Д. Паламарчука). Аналіз сонета. Бесіда з учнями

Які художні засоби використовує автор? (Епітети: «вісті радісні», «спів жіночий»; метафори: «смуток увійшов», «згасло сонце». Вони створюють барвистість та емоційність мови сонета — запис у таблицю)


• Чи змінився настрій поета порівняно з попередніми творами? Чому? (Так. Настрій сумний, бо кохана Лаура пішла із цього світу. Вірш із другої частини збірки «На смерть донни Лаури»)

• Як тепер сприймає світ ліричний герой поезії? (Надзвичайно сумно, бо «згасло сонце і померкло все». Кохання для поета — сонце. Згасле сонце — то символічний образ передчасної смерті Лаури)

• Знайдіть рядки, в яких Петрарка говорить як особа духовного сану. («Я кличу смерть, щоб ту зустріти знов». Церква говорить про життя після смерті: це життя духовне. Відомо, що попередник Петрарки, Данте, зобразив свою зустріч з Бе-атріче під час подорожі потойбічним світом)

• Згадайте, що таке анафора? Знайдіть приклади анафори у тексті. Яка її роль? («Ні зір ясних мандрівні каравани». Уживається для підсилення зображуваних почуттів)

• Яким постає ліричний герой у цьому вірші?

11. Індивідуальне завдання для учнів

Картка № 1

Письменник Є. Богат писав про Ф. Петрарку: «Ми відчуваємо в Петрарці живу душу, що страждає і сумує, викликаючи гостре співчуття, бо кохає не «ідеальний», вигаданий образ, а живу, «земну» жінку. Його сонети — листи до неї». Знайдіть підтвердження цих слів у сонетах Петрарки.

Картка № 2

Письменник Є. Богат писав про Ф. Петрарку: «Чим старшим він ставав, тим більше йому здавалося, що його кохання до неї — провина перед Богом». Знайдіть підтвердження цих слів у сонетах Петрарки.

Картка М З

Письменник Є. Богат писав про Ф. Петрарку: «…Кохав, незважаючи на обставини й відстані». Знайдіть підтвердження цих слів у сонетах Петрарки.

12. Усне малювання

Якою ви уявляєте собі Лауру — і земну жінку, і поетичний

образ.

13. Творче завдання

Прочитайте вірш О. Ніколенко «Лаура».

• Які образи і мотиви поезії Петрарки використані в цьому вірші?

• Як тут змальовується Лаура? Зверніть увагу на порівняння, визначте їх роль у тексті.


• Яка думка утверджується у вірші?

• Як вона співвідноситься з ідеями Відродження?

III. Застосування Знань, Умінь І Навичок

1. Підсумкова бесіда

• «Книгу пісень» називають ліричною сповіддю Петрарки. Доведіть правильність чи хибність цієї думки.

• Яким є настрій сонетів? З чим пов’язані зміни настрою поезій Ф. Петрарки?

• Схарактеризуйте образ ліричного героя збірки. (Ліричний герой — людина, багата внутрішньо, здатна сприймати красу природи, переживати, мріяти, мислити, кохати)

2. Робота з епіграфом

• Поміркуйте, у чому полягала новизна оспівування кохання у творах Ф. Петрарки?

• Як ви вважаєте, у чому поет випередив своїх сучасників?

3. Заключне слово вчителя

Лірика Петрарки наскрізь оригінальна і нова, вона вражає щирістю почуттів, відвертістю, недарма її називають поетичною сповіддю Петрарки. Вона близька нашим почуттям, гармоніює з ними, допомагає нам пізнати себе.

У своїх сонетах Петрарка утверджує право на радість життя, на кохання до реальної, земної жінки. Кохання — це свято душі, що облагороджує людину, найвище блаженство, якого прагне людська душа. У цьому виявилися передові погляди поета-гуманіста.

Петрарку справедливо називають батьком європейської лірики, вчителем усіх видатних поетів Європи.

IV. Оцінювання

V. Домашнє Завдання


Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Франческо Петрарка. З «книги Пісень». Шляхетність почуттів Закоханого геро я, особливості його самоспостереження. И в закладках появилось готовое сочинение.

Франческо Петрарка. З «книги Пісень». Шляхетність почуттів Закоханого геро я, особливості його самоспостереження.