Франсуа війон. Гуманістичний Зміст «балади Прикмет»

маїття світу, долю людини; горе й радість, смерть, справжнє

й фальшиве кохання; зраду, працю, мрію і реальність, церкви,

багатство і буденність, юність, зрілість, старість.

Словникова робота

Рим усіх скубе — глава католицької Церкви був у Римі і гроші з усіх католицьких церков Європи йшли у Рим.

Гуситська провина — Ян Гус — глава Празького університету, очолив рух проти католицької церкви. Був страчений 1415 року.

6. Робота над виразним читанням

А) Темп (повільний);

Б) логічні наголоси саме на ті іменники, які є прикметами

життя;

В) увага на розділові знаки;

Г) виразне читання.


7. Робота з віршами поета

Для того, щоб ви більше дізналися про творчість поета, зрозуміли його, я хочу повідомити вам ще такий факт.

Сановитий вельможа Франції, багатий феодал і воїн, герцог Карл Орлеанський, захоплювався літературою й мистецтвом, сам був неабияким поетом. У його замку в Блуа часто влаштовувалися поетичні змагання, на які запрошувалися найталановитіші тогочасні поети.

У 1458 році сюди завітав з Парижа молодий поет Франсуа Ві-йон. В одному із змагань на задану тему дванадцять поетів мали написати баладу, зіткану із цілком протилежних тверджень і положень. Переможцем цього змагання став Війон.

У спразі гину біля водограю, Зубами біля вогнища січу, Чужинцем в рідному краю блукаю, Німую криком, мовчки я кричу, Я догола зодягнений в парчу, Сміюсь від сліз, від балачок німію, Радію серцем в муках безнадії. В стражданні є для мене щастя хміль, Жебрак — скарбами світу володію, Скрізь прийнятий, я гнаний звідусіль.

Кожні наступні десять рядків закінчувалися рефреном: «Скрізь прийнятий, я гнаний звідусіль».

У цих словах була гірка доля правди.

Учитель. Зверніть увагу на побудову твору. Кожний рядок містить протиставлення. Жебрак — скарбами світу володію. (Про які скарби йдеться?)

Робота з таблицею «Гу мані стичний зміст творчості Франсуа Війона»

Афоризми, крилаті слова, вислови

Коментатор

Твори

«Вільна воля звабніш від горя та нужди!»

Ідея людської незалежності

«Великий Тестамент»

«Живому в рай шляху немає»

Цінність земного життя

«Великий Тестамент»

«Нужда спотворює людців, і вовка голод гонить з хащі»

Засудження соціальної нерівності

«Великий Тестамент»

«Смерть всіх рівняє і змиряє»

Рівність усіх людей

«Великий Тестамент»
Афоризми, крилаті слова, вислови

Коментатор

Твори

«Та на запеклий рід людський не покладаю я надії»

Розчарування в суспільстві

«Великий Тестамент»

«І всі скарби свої земні поміж людьми розподіляю»

Любов до людей

«Великий Тестамент»

«А де тепер торішній

Сніг?»

«А де наш лицар

Шарлемань?»

«А вітер персть земну

Розвіває»

Тлінність земних пристрастей, влади, церковної віри

«Балада про дам минувшини», «Балада про сеньйорів минувшини», «Балада, писана старофранцузькою мовою»

«Безсмертя на землі немає…»

Закономірність життя

«Великий Тестамент»

«Навіщо я живу у світі?»

Сенс буття

«Нарікання чарівної зброярки»

«Кохання — радість і покара»

Кохання справжнє і фальшиве

«Великий Тестамент»

«Про милосердя я благаю!»

Гуманізм

«Балада про милосердя»

«Хто сіяв зло,

Не діждеться добра»

Моральна відповідальність людей за свої вчинки

«Балада добрих порад»

«Ми довго дожидаємось Різдва»

Жага духовного оновлення життя

«Балада

На прислів’ях»

«Скрізь прийнятий, я гнаний звідусіль»

Трагізм обдарованої особистості у світі

«Балада поетичного змагання в Блуа»

«Я знаю все, не знаю лиш себе»

Пошук себе і свого місця у світі

«Балада прикмет»

Проаналізуйте, як цитати з творів поета розкривають його світогляд, філософські погляди, соціальні уподобання.

8. Підбиття підсумків уроку

Давайте намалюємо асоціативний кущ до особистості поета. Які асоціації виникають? (Учні малюють) Франсуа Війон — поет, гуманіст, нещасливий, сміливий, вигнаний з Парижа. Про що писав свої твори поет-гуманіст?


Слово вчителя

Щира, задушевна поезія Війона, її гуманізм і глибокий ліризм, правдивість і висока майстерність забезпечили їй довге життя.

Франсуа Війон був великим попередником плеяди поетів епохи Відродження. Його шанували Ф. Рабле, Ж. де Лафонтен, Ж. Б. Мольєр, В. Гюго. Трагічна доля Ф. Війона не раз ставала сюжетом для поетичних творів у світовій літературі. Перекладачами його творів були Леонід Первомайський, М. Гумільов, В. Брюсов.

9. Домашнє завдання

1. Виразно читати баладу.

2. Спробуйте скласти перелік прикмет нашого життя. Яка проблема є головною для сучасності?


Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Франсуа війон. Гуманістичний Зміст «балади Прикмет». И в закладках появилось готовое сочинение.

Франсуа війон. Гуманістичний Зміст «балади Прикмет».