«Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова як морально-психологічний роман у російській літературі XIX століттяРоман М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу» коштує в джерел російського психологічного роману, вищі досягнення якого зв'язані в XIXстолітті з іменами Л. Н. Толстого й Ф. М. Достоєвського.За словами Бєлінського, Лермонтов поставив «важливе сучасне питання про внутрішню людину». І дійсно, «історія душі людської», а не зовнішня, нехай ібагата подіями біографія персонажа, є сюжетним і ідейним центромдобутку.Авторський погляд уловлює найтонші взаємно переходи думок, відтінки настроїв,тонкості переживань своїх героїв, що часто ськладаються з разнонаправленнихпсихологічних рухів. Новаторство творчої манери Лермонтова полягає втім, що він не приховує від читача самих способів, «механізмів» збагнення цихвнутрішніх, схованих від стороннього ока глибин людського «я».Лермонтов говорить про многослойности людський характер, про його ськладну й суперечливу структуру. В особистості Печоріна він виділяє первинну основу — добрі задатки, закладені природою: герой завжди щирий (навіть коли це йому не вигідно), допитливий, здатний на жаль, енергійний, має високий інтелект. Однак у реальному житті, у якій так багато значать соціальний стан людини, виховання й умовності, з якими повинне вважатися, добро легко уживается зі злом: марнославством, ненаситною гордістю, бажанням панувати над іншими й затвердити своя перевага будь-якими засобами.

Все це ми бачимо в характері центрального персонажа, побудованому за принципом оголення й зближення психологічних полярностей. Не випадково Печоріна називають «дивним» людиною. Ця чудність ґрунтується на несподіванці й суперечливості його звичок і поводження: смішне здається смутним, смутне викликає сміх, у душі одночасно уживаются жаль і жорстокість.Оригінальним і сугубо особистим «винаходом» письменника є вперше застосована в романі «перехресна» характеристика персонажів, виражена в тім, що центральна фігура Печоріна як би просвічується через зіставлення з настільки ж самостійними, але все-таки «минаючими» образами горців, Максима Максимича, Вернера, Грушницкого, Віри, князівни Мері. Живучим власним життям, ці й Інші персонажі роману оттеняют важливі риси характеру головного героя. Так, Грушницкий, сам того не відаючи, виступає в ролі карикатурної подоби Печоріна, і той, бачачи в цьому Перекрученому «дзеркалі» самого себе, одержує можливість більш об'єктивнооцепить свої вчинки. «Одні ськажуть: він був Добрий малий, інші — мерзотник. І те й-и-інше буде ложно». Але програючи або уступаючи в чомусь навколишнім, головний геройодночасно виграє в іншому.«Чесні» контрабандисти, не замислюючись, кидають напризволяще сліпого хлопчика; Бэла не зауважує відданості Максима Максимича, чим до глибини душі ранить його, Азамат легко погоджується зрадити сестру, готовлячи їй передчасну загибель; навіть Максим Максимич, «золоте серце» (Бєлінський), примиряється зі злом, коли бачитьнеможливість боротьби з ним. Печорін інтелектуально піднімається над середовищем, алевідхилення від ідеалів людяності стало загальним. Тому втрата «шляхетнихпрагнень», «принади страстей, порожн і невдячних» прирікають Печоріна на «жадібну роль ката й зрадника».Можна вважати також, що Лермонтовим уперше як засіб психологічногоаналізу застосований принцип східчастої композиції. Спочатку образ героя даєтьсячерез сприйняття Максима Максимича: це оцінка, що йде від людини інших соціальнихі моральних подань, як би ззовні. Потім відбувається безпосередня зустрічПечоріна з видавцем, що не тільки зауважує «дивне» у вигляді й поводженніперсонажа, але й прагне пояснити його. Нарешті, три останні повісті («Тамань»,«Князівна Мері», «Фаталіст»), що є «сповіддю» Печоріна, надають слово самому персонажу. Шляхом перехрещування різних точок зору, різних позицій, у чомусь співпадаючих, але ще більше не співпадаючих один з одним, відтвориться багатогранність внутрішнього миру особистості.І ще одне: у тексті роману зустрічається слово «діалектика», ужите Лермонтовим у його міркуваннях про своєрідність жіночих характерів. Ще більшою мірою це поняття застосовне до головного героя. У цьому випадку діалектика означаєроздвоєння, одночасне існування протилежних початків, що перебувають устані постійної боротьби й суперництва. Саме щиросердечна роздвоєність Печоріна визначає сюжетну основу оповідання, його вчинки, від яких, у свою чергу, залежать долі інших героїв добутку.Психологічний аналіз важливий для Лермонтова не сам по собі, а як спосіб рішення морально-філософських проблем. Пізнання людиною внутрішнього «я» є необхідним моментом самопізнання особистості, виражає прагнення знайти зміст і ціль життя, стати краще й морально чистіше. У розмові з Вернером Печорін зізнається: «У мені два чоловіки: один живе в повному змісті цього слова, іншої мислить і судить його, перший, бути може, через годину попрощається з вами й миром навіки, а торою... другий?..»Лермонтовський герой відповіді на це питання не знайшов. Але на тяжкий «шлях познанья й сомненья» слідом за Печоріним устануть потім герої Л. Н. Толстого й Ф. М. Достоєвського. Автор «Війни й миру» розкриє безпосередній зв'язок «діалектики душі» із процесом морального самовдоськоналення. А в «Злочині й покаранні» і «Братах Карамазових» трагедія щиросердечної роздвоєності визначить настрой всього російського життя в її самих глибинних основах.

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » «Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова як морально-психологічний роман у російській літературі XIX століття. И в закладках появилось готовое сочинение.

«Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова як морально-психологічний роман у російській літературі XIX століття.

|