І. Франко — поет боротьби й протиріч

Мета: за допомогою критичних матеріалів як самого автора, так

І про нього та власних спостережень дослідити причини змін громадсько-політичної орієнтації письменника, які відтворилися в його віршах; з’ясувати особливості жанрових та ідейно-художніх уподобань поета на різних етапах творчості, висвітлити багатогранність таланту І. Я. Франка та його вияви творчості в найрізноманітніших галузях культурного й політичного життя; прикладом великого самозречення в ім’я народу виховувати почуття патріотизму.

Обладнання: портрет І. Я. Франка; таблиця для творчої роботи, експозиція, оформлена під кімнату-музей І. Я. Франка, магнітофон, ілюстрації до поетичних творів, малюнки учнів.

Тип уроку: урок-дослідження з елементами інсценізації.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний Етап

II. Етап Перевірки Виконання Домашнього Завдання

III. Підготовка Учнів До Роботи На Основному Етапі

1. актуалізація знань

1) Дитинство.

2) Освіта.

3) Письменницька нива.

4) Іван Якович Франко (створення асоціативного ряду) — віра, ікона, ранок, вирок, очі, новина, нива, навчав, явір, ніч, вир, ріка, рана, яр, навіки, вінок.

2. вступне слово вчителя

— Вивчаючи творчість М. Старицького, ми знайомилися з його драмою «Талан» і розглядали такі поняття, як обдарованість, талант і геніальність. Пригадаймо значення двох останніх слів.


3. Творча Робота (Заповнення Таблиці Учнями)

Кредо

Світ захоплень

Сфера діяльності письменника. визначальні риси характеру

Улюблені письменники

Улюблені митці

Улюблені заняття і природні обдарування

•Іван Франко —

Лиш боро-

Т. Шевчен-

Мікеландже-

•Мав фено-

Перекладач, лі-

Тись — зна-

Ко; М. Чер-

Ло Буанарот-

Менальну

Тературознавець,

Чить жити...

Нишевський;

Ті (скульптура

Пам’ять, здіб-

Критик, вида-

•Vivere me -

Г. Гейне;

«Мойсей»);

Ності до ви-

Вець, учений-гу-

Mento

Е. Золя;

Рафаель Санті;

Вчення мов.

Манітарій, доктор

(пам’ятай

М. Салти-

Леонардо да

•Був дуже ла-

Філософії, доктор

Про жит-

Ков-Щедрін;

Вінчі;

Гідним бать-

Російської сло-

Тя)...

М. Некра-

Українські

Ком, любив

Весності, актив-

•Поет бо-

Сов; М. Ко-

Співаки зі сві-

І вмів бачити

Ний громадський

Лить чу-

Цюбинський;

Товим ім’ям:

Своїх дітей,

Діяч.

Жим

Леся Укра-

Олександр

Розповідати

•Риси характе-

І власним

Їнка

Мішуга та Со-

Їм казки про

Ру: Надзвичай-

Горем...

Ломія Кру-

Тварин тощо.

Но працьовитий,

•Лиш в пра-

Шельницька

Любив слуха-

Енергійний, не-

Ці варто

Ти і співати

Говіркий, до-

І для праці

Українські та

Тепний спів-

Жить...

Єврейські на-

Розмовник,

Semper ti -

Родні пісні,

Прямоліній-

Ro (завжди

Коломийки.

Ний, послідов-

Учень)...

•Улюблені за-

Ний у поглядах,

Няття: ри-

Упертий і рішу-

Бальство

Чий.

І збирання

Інтелектуал,

Грибів.

Ерудит, ворог

•Зібрав вели-

Фрази й брехні.

Чезну власну

•Максималіст

Бібліотеку (до 8000 томів)

4. словникова робота

Талант (гр. Іаіапіоп — Високий рівень обдарованості) — творча обдарованість у мистецтві, характерними ознаками якої є: сила художнього мислення, активність уяви, спостережливість, глибина пам’яті, багатство емоцій.

Геній (лат. %епіш — Дух, хоронитель) — найвищий ступінь обдарованості людини, що характеризується ознаками таланту, плюс естетичною інтуїцією.

Учитель. З приводу цих понять висловлювалося чимало письменників, учених, мислителів. М. Горький порівнював талант з породистим конем, яким треба вміти правити, бо він може швидко перетворитися на шкапу. «Геній,— за словами В. Бєлінського,— створює новий світ думки і форми». Сьогодні ми будемо продовжувати розглядати постать,


Яку однозначно можна назвати генієм, або, як казав П. Тичина, «талантом серед талантів».

Від смерті Т. Шевченка ніхто з українців не здобув більшої слави, як Іван Франко. В одній особі поєдналися поет, прозаїк і драматург; перекладач і літературний критик, історик і теоретик літератури, театру, мистецтва; публіцист, філософ, фольклорист, мовознавець, етнограф та економіст; один з найвизначніших політиків Галичини кінця XIX — початку XX ст.

Здається, життя таке коротке. Що може встигнути зробити за цей відведений час людина? Щоб відповісти на це запитання, звернімося до фактів.

Ліричні поезії І. Франко творив упродовж цілого свого життя — і в юності, і в зрілому віці, і на схилі літ. Зрозуміло, що за цей час кардинально змінювалися суспільні умови життя в Україні та в найближчому оточенні поета, не було застиглим і його світосприймання. Чуття поета далеко не однакові на початку й наприкінці творчого шляху. Це засвідчують твори.

Загальновідомою є теза про те, що лише дурні не змінюють своїх поглядів. Таке твердження цілком правильне, адже догматизм — одна з найбільших вад людської натури. Зміна, плинність є природними явищами, боротися з якими, м’яко кажучи, абсурдно. Не винятком у цьому плані був Іван Франко. Причини, які впливали на його ідеї, на його світогляд, потрібно буде з’ясувати нам протягом уроку.

5. повідомлення теми й мети уроку

IV. Етап Засвоєння Нових Знань І Способів Дії

1. робота з групами учнів

Перша група (творчість періоду 1870–80-х рр.)

Історична довідка (записується учнями в зошит). Ранні спроби зібрані в книжці «Балади і розкази» (1876), але частина творів розкидана по галицьких часописах. Через багато років І. Франко зібрав ці поезії, додавши деякі недруковані, у збірці «Із літ моєї молодості». Продовживши відхід від народнопоетичної традиції Т. Шевченка, який розпочав ще М. Старицький, І. Франко створює нові форми, у яких відбито нові думки. Що ж до етнографічно-романтичних мотивів і форм, то Іван Якович висловлювався негативно, хоча пізніше в статті про М. Старицького (1902) виявляв захоплення.

Основні запитання

• Чому саме творчість Т. Шевченка співвідноситься з народнопоетичною традицією?

• Відхід від цієї традиції — крок назад чи уперед?

• Які саме фактори вказують на новаторство І. Франка на поетичній ниві?


• Які теми та проблеми можна назвати домінуючими в цей період?

Страницы: 1 2 3

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » І. Франко — поет боротьби й протиріч. И в закладках появилось готовое сочинение.

І. Франко — поет боротьби й протиріч.