Ідея віротерпимості в романі «айвенго»

Мета: продовжити роботу над романом «Айвенго», роз-

Глянути питання актуальності твору в наш час, втілення ідеї віротерпимості; розвивати творчі літературні здібності, навички аналізу художнього твору, словесного малювання, вільного висловлювання думки; виховувати віротерпимість, розуміння інших людей, їх відмінностей за національними та релігійними ознаками.

Очікувані результати уроку: після цього уроку учні зможуть пояснювати втілення в романі ідеї віротерпимості й національної толерантності, висловлювати в усній та письмовій формах особисте ставлення до порушених проблем та персонажів твору, характеризувати образи Седріка Сакса, Ісаака, Ребеки, висловлювати судження про вплив соціального статусу і національності на долю людини, усвідомлювати рівні права та цінність кожної людини.

Тип уроку: урок-роздум.

Обладнання: роман «Айвенго», учнівські творчі роботи (герб Брі-ана де Буагільбера).

ХІД УРОКУ

І. Перевірка Виконання Домашнього Завдання

На початку уроку учні зачитують плани характеристики Сед-ріка Сакса (3–5 робіт), обговорюють, вносять доповнення. Потім працюють в парах: учні, що сидять за однією партою, неголосно характеризують один одному обраного персонажа, доповнюють відповіді. Тим часом учні, що намалювали щити для Бріана де Буагільбера, розвішують роботи на дошці, готуються до презентації своїх робіт.

Методичний коментар: Одним із домашніх завдань було створити щит для героя (зображення на щиті має символізувати характер, вчинки, ставлення персонажа до інших героїв твору), порівняти власний щит для Бріана де Буагільбера із авторським (глава VIII).


II. Повідомлення Теми, Мети, Завдань Уроку

Слово вчителя. Останнім часом усе частіше в нашому житті можна почути: «Україна — для етнічних українців! Крим — для кримських татар!» Та чи так має бути насправді? Нині питання толерантного ставлення до різних релігій є вкрай важливим для нашої держави. Як жити нам, українцям, щоб полум’я міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі не спопелило наші домівки та наші душі? У кого питати поради? До чиєї думки дослухатися? Сьогодні на уроці свою точку зору на поставлені питання запропонує В. Скотт. А головне завдання уроку —кожному знайти власну гідну відповідь на запитання: «Чи потрібно бути віротерпимим?»

III. Робота Над Темою Уроку

1. Словникова робота

Віротерпимість — це терпимість до чужої релігії, визнання її права на існування.

2. Фронтальна бесіда

• Які релігії ви знаєте? (Буддизм, християнство, іслам, іудаїзм)

• Люди якого віросповідання живуть на Україні?

• Прихильниками яких релігій є персонажі роману «Айвенго»?

• Як складаються взаємовідносини між ними? Чи живуть вони в мирі та терпимості один до одного? Відповіді проілюструйте цитатами із тексту.

• Хто такі євреї? Що вам відомо про них та їхню релігію? (Іудаїзм — найбільш рання релігія, що виникла в І тис. до н. е. в Палестині. Розповсюджена в основному серед євреїв.)

• Які персонажі роману зазнають утисків на релігійному ґрунті?

3. Рольова гра

Учні від першої особи розповідають про тяжке життя Ісаака та Ребеки в Англії. Діти мають звернути увагу присутніх на те, що в Ісаака та його доньки чесне й добре серце (старий єврей віддячує Айвенго за захист від Бріана де Буагільбера — забезпечує рицаря обладунками та конем; його донька Ребека лікує пораненого Айвенго в домі свого батька). Наприкінці роботи учні з місць можуть доповнити відповіді цитатами із твору.

4. Прийом «Мікрофон»

Чи заслуговує Ісаак на зневажливе ставлення до себе? Наведіть приклади пережитих Ісааком принижень (глави VII, VIII).


5. Фронтальна бесіда

• Ставлення до іновірця Ісаака — це іспит на людяність та порядність, відсутність релігійних забобон. Не всі герої його успішно складають. Розмежуйте героїв за їхнім ставленням до Ісаака.

• Маючи добре серце, Ісаак, разом із тим, заощадливий. Це оточуючі часом сприймають як жадібність. Як ви можете пояснити причину майже хворобливої заощадливості персонажа? (Ісаак живе в чужій країні, де проти нього вороже налаштовані й прості городяни, і нормани, і саксонці, і сам принц Джон. Йому немає від кого чекати на допомогу. У разі біди він може розраховувати лише на себе.)

• Чи залишаться Ісаак та Ребека в Англії після всього пережитого? Як сама Ребека пояснить причину їхнього від’їзду? (Вони поїдуть із Англії, англійці воюють із сусідами або самими собою, готові безжально проштрикнути один одного мечем, небезпечно жити серед них дітям Ізраїлю, вони їдуть жити у мусульманську країну.)

Нещодавно на уроці, з’ясовуючи особливості історичних романів В. Скотта, ми вели мову про те, що, звертаючись до історичного минулого, письменник досліджував такі питання, які були актуальні в його час, у XIX ст. Що спонукало В. Скотта підняти в романі проблему віротерпимості? Чи є проблема віротерпимості актуальною в наш час? Що вам відомо про Голокост, Бабин Яр?

IV. Узагальнення Та Систематизація Вивченого На Уроці

1. Робота над епіграфом до уроку

Проблема віротерпимості стає актуальною і для сучасної України. Час від часу засоби масової інформації розповідають про акти вандалізму — глумлення над могилами іновірців, інодум-ців. Це страшна ознака нашої жорстокості і байдужості водночас. Ми — діти однієї землі, і кожна людина, незалежно від її віри, має право на спокій і щастя. Тому епіграфом до уроку я обрала слова Ребеки: «Нехай той, хто створив і євреїв, і християн, осипле вас усіма щедротами життя».

Прокоментуйте їх.

2. Виконання творчої роботи

Учні отримують завдання написати твір-роздум (мініатюру) на тему «Чи потрібно у сучасному світі бути віротерпимим?»

V. Домашнє Завдання


Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Ідея віротерпимості в романі «айвенго». И в закладках появилось готовое сочинение.

Ідея віротерпимості в романі «айвенго».

|