ІВАН ФРАНКО — ПИСЬМЕННИК, УЧЕНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Мета: учні повинні знати етапи життєвого і творчого шляху мит-

Ця, вміти окреслити основні сфери його багатогранної діяльності, на прикладі життєдіяльності І. Франка формувати в учнів ціннісне переконання: можливість силою високого духу сягнути від «селянської хати» до світових вершин інтелекту; розвивати творчу уяву, логічне мислення учнів, навчати впорядкуванню, систематизації знань.

Обладнання: портрет І. Я. Франка, виставка творів письменника та критичних праць сучасних літературознавців про нього, фото-стенд «Сторінки великого життя»; відеофільм «Іван Фран-ко» (1956 р., кіностудія ім. О. Довженка, режисер Т. Левчук); учнівські ілюстрації до творів І. Франка.

Тип уроку: урок — захист пошуково-дослідницьких проектів.

Форми роботи: робота в групах (учні розділені на 5 груп — за кількістю підготовлених проектів), «Мікрофон», «Прес».

Нам пора для України жить. Іван Франко ХІД УРОКУ

I. З’ясування Емоційної Готовності Учнів До Уроку

Учні обмінюються побажаннями (в парах).

II. Мотивація Навчання Школярів

1. вступ

Учень (Читає вірш М. Рильського)

ФРАНКО Син Яця-коваля, Іван рудоволосий, Рибалка і мудрець, поет і каменяр, Не надився на блиск і на позверхній чар, На Чайльд-Гарольдів плащ, на Лорелеї коси. Заглиблений у книг нових і давніх стоси,


Він слухав голоси з низин і з-понад хмар, І хоч хитався він, та мав високий дар Гніт ненавидіти і люд любити босий. Дорога у житті самотньому тяжка; Навколо — ворогів закрадливість лукава, Панки, що «люблять Русь» для ласого шматка... Та ранив тяжко він беркута і удава, І проміж нас живе ясна і чиста слава Малого Мирона, великого Франка.

2. оголошення теми і мети уроку

1) Слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми розкриємо для себе велич життєвого і творчого шляху І. Франка. Митця, що проклав нові шляхи в культурі Слова... Вченого-гуманітарія світового масштабу. Мислителя і суспільного діяча. Провісника нашої державності. Яких же результатів ми можемо сподіватись від цього уроку?

2) Презентація очікуваних результатів.

• Ознайомимось з багатогранністю таланту І. Я. Франка та його виявами в найрізноманітніших галузях творчості, культурного й політичного життя.

• З’ясуємо, у чому заслуга І. Франка перед українською культурою.

• Визначимо, завдяки чому І. Франко став особистістю.

Спробуємо дати однозначну відповідь: І. Франка — це талант чи геній?

Можливі додатки учнів, які записуються на плакаті «Очікувані ре

зультати».

3) Аналіз епіграфа.

ІІІ. Актуалізація Опорних Знань

1. інтелектуальна розминка

Учитель. Ви вже не раз чули про Івана Франка, вивчали його твори в молодших та середніх класах. Хочеться дізнатися, як ви засвоїли матеріал. Пропоную провести «Інтелектуальну розминку».

1. Народний псевдонім Франка. (Каменяр)

2. Рідне село Франка. (Нагуєвичі)

3. Твір про тухольську громаду. («Захар Беркут»)

4. Додайте: «Грицева шкільна...» (наука).

5. Кусок крейди, яким пригостили Гриця в школі, хлопці назвали... («єрусалимом»)

6. Лис який? (Фарбований)

7. Якого кольору була фарба у діжці? (Синього)

8. Народне оповідання про дійсні події. (Переказ)

9. Народне оповідання про фантастичні події. (Легенда)

10. Донька боярина Тугара Вовка. (Мирослава)
11. Наймолодший син Захара Беркута. (Максим)

12. «Сотворили землю з піскового зерна три святі голуби –...» (Дажбог, Світовид, Перун)

13. Хто такий Сторож у повісті «Захар Беркут»? (Великий кам’яний стовп)

14. Яким військовим хитрощам навчила тухольців Мирослава? (Робити метальні машини)

15. Додайте: «Наша ціль — ...» (людське щастя і воля).

16. Додайте: «Коли який... фальшивий приятель отуманить нас, одібре, оббреше і ми робимося хоть дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо...» («я на нім пізнався, як на фарбованім Лисі»).

17. Де створено музеї І. Я. Франка? (Всього їх чотири — в Нагуєвичах, Львові, Криворівні та Канаді (Торонто)

18. Яку назву має цикл казок для дітей, що об’єднує їх аж 20? («Коли ще звірі вміли говорити»)

2. Завдання учням

Роздивіться ілюстрації на стенді і скажіть, до якого твору кожна з них (це роботи учнів до творів «Захар Беркут», «Каменярі», «Товаришам із тюрми», «Добрий заробок», «Грицева шкільна наука»).

IV. Сприйняття І Засвоєння Нового Матеріалу

1. демонстрація портрета і. я. франка

Учні зачитують спогади сучасників.

Михайло Коцюбинський.

«Невеликий, хоч сильний мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні очі, енергійно зачерчена борода. Рудувате волосся покірно пнеться, вуси стирчать. Скромно одягнений, тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить — і вас здивує, як ця невисока фігура росте й росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло і ясно від світла його очей, а мова здається не словом, а сталлю, що б’є о кремінь і сипле іскри.

Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою!»

Художник Ю. Данькевич.

«Велика ніжність у поведінці, лагідний м’який голос та особлива вразливість на людську недолю — оце риси, що їх мав цей великий чо-ловіколюбець».

2. розповідь вчителя

Ніхто ніколи про нього, Івана Франка, не скаже таких слів, як сказав він про Тараса Шевченка у відомій «Присвяті», що починається отими словами, котрі так часто тепер повторюємо: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури».

Обидвох доля переслідувала, скільки могла, обидвом не шкодувала страждань. Обидвом «найкращий і найцінніший скарб» доля дала лише


По смерті — «невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори».

Його, Івана Франка, назвуть Вічним революціонером неспокійного людського духа, Каменярем поступу, Титаном думки і Титаном праці і врешті — українським Мойсеєм.

Не вважав себе таким: ...Я не геній, Я звичайний чоловік. Я для геніїв грядущих Поле дикеє орав.

І у відомій поезії «О. Люнатикові» (О. Луцькому) щиро жалкував з цього приводу:

Ех, якби я геній був! З тих істерій, неврастеній Я б вас чаром слів добув, Я б, мов вихор, вас з собою Рвав до ясних, світлих мет, І до жертви і до бою Вів би ваш я смілий лет! Я б вам душі переродив, Я б вам випрямив хребти, Я б мужів з вас повиводив — Навіть з мавп, таких, як ти!

І. Франко був нашим Мойсеєм, провідником нашої державності, прихильником національно-визвольних рухів інших народів, прикладом колосальної національної праці для всіх людей доброї волі на Землі. Зробив для нашої нації все, що міг, поруч із Шевченком.

Іван Франко — соціокультурний феномен, позначений величезною багатогранністю. Академік Олександр Білецький писав про нього: «Перед нами — дійсно феноменальна людина, до якої важко підібрати аналогічну фігуру в інших літературах світу».

Хто ж він, Іван Франко,— талант чи геній? Спершу проведемо словникову роботу.

3. робота з термінами

Вчитель роздає групам записані на окремих картках терміни-обда-рованість, талант, феномен, геніальність, унікальність; учні працюють зі словниками, озвучують зроблене.

4. проблемне питання

Учитель повертається до проблемного запитання: «Звичайною, але працьовитою, талановитою чи геніальною людиною був І. Франко?» Учні висловлюють думки (використовується технологія «ПРЕС»).


5. виступ-захист учнями власних проектів Проект 1

Іван франко: велегранність таланту.

• Поет (11 прижиттєвих збірок).

• Прозаїк (10 повістей і романів, майже 100 творів малої прози).

• Драматург (понад 10 драм).

• Мовознавець (знав 14 мов).

• Громадський діяч (очолював філологічну секцію НТШ).

• Історик літератури (монографія «Нарис історії українсько-руської літератури»).

• Перекладач, автор переспівів.

• Науковець (доктор наук).

• Фольклорист, етнограф (400 пісень, 1800 коломийок).

• Політик (у 1890 р. Франко і Павлик організували Русько-українську радикальну партію; балотувався до австрійського парламенту та галицького сейму).

• Видавець (альманахи «Дзвін» і «Молот», журнали «Житє і слово», «Світ», «Літературно-науковий вісник»).

• Публіцист.

• Філософ.

Проект 2. Франко-перекладач

Страницы: 1 2 3 4

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » ІВАН ФРАНКО — ПИСЬМЕННИК, УЧЕНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ. И в закладках появилось готовое сочинение.

ІВАН ФРАНКО — ПИСЬМЕННИК, УЧЕНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ.