Контрольний Урок За романом Підмогильного «місто»

Мета: перевірити знання учнів за допомогою завдань трьох

Рівнів складності. Обладнання: картки з індивідуальними завданнями.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація Знань

Відповідності до критеріїв оцінювання навчальних досягнень виконання завдання початкового і середнього рівнів передбачають максимальну оцінку 6 балів (завдання № 1–8), достатнього рівня — 9 балів, (завдання № 9–10), високого рівня (завдання № 11 — творче) — 12 балів.

Пропонується ІІІ варіанти контрольної роботи з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і рівня підготовки класу.

Кожен варіант включає в себе завдання кількох рівнів таким чином, щоб ви могли отримати оцінку в сумі від 6 до 12 балів, залежно від того, яку оцінку хочете мати. При цьому кількість балів за кожен рівень складності позначається на картці, що дозволяє вам самостійно контролювати складність завдань, що виконуєте. (Розробки варіантів тематичного оцінювання додаються).

Іі. Виконання Завдань На Картках.

Літературний Процес Хх Століття. Розділ «проза»

Варіант І

Дата: «___» _____ Клас ___ Прізвище, ім’я _______________________

Початковий та середній рівні (6 б.)

1. Укажіть, до складу якої організації входив В. Підмогильний:

А) «Плуг»;

Б) ВАПЛІТЕ;

В) АСПИС.


2. Укажіть назву першого відомого оповідання В. Підмогильного:

А) «Проблема хліба»;

Б) «Ваня»;

В) «Важке питання».

3. Визначте жанр твору «Місто» В. Підмогильного:

А) роман-сповідь;

Б) роман;

В) роман у новелах.

4. Укажіть найточнішу характеристику В. Підмогильного:

А) письменник-гуморист;

Б) письменник-прозаїк;

В) письменник-полеміст.

5. Укажіть, у який історичний період відбувається подія твору «Місто» В. Підмогильного.

6. Назвіть персонажів з твору В. Підмогильного «Місто».

7. Назвіть кілька творів з творчого доробку В. Підмогильного.

8. Пригадайте, якими мовами письменник володів досконало.

Достатній рівень (3 б.)

9. До якого жанру належить твір «Місто? Знайдіть ознаки цього

жанру у творі В. Підмогильного «Місто».

10. У чому полягала світоглядна позиція В. Підмогильного.

Високий рівень (3 б.)

11. Виконайте одне із завдань:

А) Схарактеризуйте образ головного героя твору В. Підмогиль-

ного «Місто».

Б) Дайте порівняльну характеристику міста Харкова доби

20–30-х років ХХ ст. і міста Харкова ХХІ ст.

Варіант ІІ

Дата: «___» _______ Клас ___ Прізвище, ім’я _____________________________

Початковий та середній рівні (6 б.)

1. Укажіть, яку назву придумав новій організації В. Підмогиль-

ний:

А) «Манка»;

Б) «Ланка»;

В) «Банка».

2. Укажіть місце, де здобув В. Підмогильний вищу освіту:

А) Катеринослав;

Б) Київ;

В) Харків.


3. Укажіть місце, де письменник познайомився з майбутньою дружиною. Як її звали?

4. Укажіть найбільш яскравого учасника літературної дискусії 1925–1928 рр.:

А) М. Зеров;

Б) Л. Каганович;

В) М. Хвильовий.

5. Укажіть псевдонім, під яким В. Підмогильний вміщував вірші та оповідання у шкільній газеті.

6. Де народився В. Підмогильний:

А) с. Чапля;

Б) с. Крапля;

В) с. Мапля.

7. Якою роботою займається В. Підмогильний, крім літератур

ної діяльності?

7. У 1930 році журнал «Життя і революція» опублікував новий роман В. Підмогильного. Укажіть назву цього твору.

8. У 1929 році В. Підмогильний переїздить до...

А) Харкова;

Б) Києва;

В) Катеринослава.

Достатній рівень (3 б.)

9. Поясніть, чому доля письменника В. Підмогильного склалася

трагічно.

10. Дайте визначення роману. Визначте своєрідність творчості

В. Підмогильного.

Високий рівень (3 б.)

11. Виконайте одне з завдань.

А) Схарактеризуйте образ Степана Радченка з роману «Місто»

та образ гімназиста Олеся з новели «Гайдамака».

Б) Напишіть твір-роздум на тему: «Образ Міста в одноймен

ному романі В. Підмогильного».

Варіант ІІІ

Дата: «___» _______ Клас ___ Прізвище, ім’я _____________________________

Початковий та середній рівні (6 б.)

1. Назвіть місто — український культурний центр 20–30-х років ХХ ст., у якому жив і працював В. Підмогильний:

А) Умань;

Б) Харків;

В) Львів.


2. Укажіть друзів В. Підмогильного, з якими він листувався:

А) О. де Бальзак;

Б) В. Поліщук;

В) Л. Хартанюк.

3. Укажіть фольклорний жанр, який найбільше притаманний

творчому доробкові В. Підмогильного:

А) анекдот;

Б) балада;

В) повість.

4. Укажіть, де відбуваються події твору «Місто» В. Підмогиль-

ного:

А) у місті;

Б) на хуторі;

В) на відпочинку.

5. Укажіть, де з’явилися перші твори В. Підмогильного:

А) під час навчання у церковнопарафіяльній школі;

Б) під час навчання у Катеринославському училищі;

В) під час навчання у Катеринославському університеті.

6. Визначте жанр твору «Місто» В. Підмогильного.

7. Назвіть персонажів твору В. Підмогильного «Місто».

8. Визначте провідну ідею твору «Місто» В. Підмогильного.

Достатній рівень (3 б.)

9. Що спільного у В. Підмогильного з А. Франсом? Оноре де

Бальзаком? Гі де Мопассаном?

10. У чому полягає новаторство В. Підмогильного?

Високий рівень (3 б.)

11. Виконайте одне з завдань.

А) Напишіть твір-роздум на тему: «Чи став Степан Радченко

щасливим? А чи завоював він місто?».

Б) Дайте обґрунтовану відповідь «Чому ми кажемо, що ро

ман «Місто» В. Підмогильного інтелектуально-психологіч

ний?»

Ііі. Домашнє Завдання

Індивідуальні завдання до уроку про життя і творчість В. До-монтовича оформлення учнівських рефератів, дослідницька робота щодо судження новітньої «людини в футлярі».


Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Контрольний Урок За романом Підмогильного «місто». И в закладках появилось готовое сочинение.

Контрольний Урок За романом Підмогильного «місто».