«Санин» и другие произведения

Наиболее адекватное авторским намерениям и потому более глубокое прочтение «Санина» дали критики, увидевшие в романе отражение не только «проблемы пола», но и других исторически обусловленных общественных настроений. Уже в 1907 году И. Н. Игнатов сопоставил Санина и «санинскую» мораль с Базаровым и «базаровщиной» (Русские ведомости. – 1907, 14 июля). В сборнике «На рубеже (К характеристике современных исканий)» (СПб., 1909) отмечалось, что «роман не только рисует практику нового мировоззрения и возникающей на его почве новой морали, но и дает популяризированную квинтэссенцию новых учений», основанных на индивидуализме. Санина называли одним из типичных «героев ликвидации», появившимся на почве кризиса революционной активности.

Алташина В. Д. Від уявлюваної конфігурації мемуарів до вимислу роману

Алташина В. Д. Від уявлюваної конфігурації мемуарів до вимислу роману.

"Джерело: 17 v-euro-lit.)"вимисел" і "вообра - жаемая конфігурація". Аналізуються французькі мемуари ХVII століття (Рец, Ла - рошфуко, Бюсси де Рабютен, г-жи де Моттвиль і де Лафайет, м-ль де Монпансьє), що зробили величезний вплив на розвиток жанру роману-мемуарів XVIII століття

Розвиток концепцій «теоретичної історії літератури» Д. С. Лихачова й Пуришевской

Луків Вл. А.: Мериме. Дослідження персональної моделі літературної творчості
§ 2. Розвиток концепцій «теоретичної історії літератури» Д. С. Лихачова й Пуришевской наукової школи в историко-теоретиче-ском підході в літературознавстві

"теоретичної історії літератури" Д. С. Лихачова

Преображенський П. Ф. У світі античних образів. 10. «Іпатія» Ч. Кингсли

Преображенський П. Ф.: У світі античних образів
10. "Іпатія" Ч. Кингсли. ІПАТІЯ" Ч. КИНГСЛИОдин з героїв "Іпатію", єпископ Синезий, що сполучив у собі філософа-неоплатоника й християнського єпископа, привітав ту ж Іпатію у своїх листах гомеровской цитатою:

Акройд П. Заповіт Оскара Уайльда. 23 серпня 1900 г

Акройд П.: Заповіт Оскара Уайльда.
23 серпня 1900 р.

"своїм у дошку", "компанійським хлопцем", і тому особливо тісних відносин з університетськими товаришами в мене не виникало. Були, звичайно, виключення &"Ага, я дивлюся, тебе теж випустили, Оскар?" Його мовлення, як це буває в божевільних, була властива дивна пронзительность, перед якою я зробився безпомічний, як дитина, захоплена грозою. Він поплескав мене по спині й вибухнув громоподібним реготом: "Тобі, Оскар, горіховий ціпок треба носити, щоб відбиватися від таврованих". Так він глумився треба мною кілька томливих мінут; раптом він відвернувся до стіни й застиг, уп'явшись на неї. "Поміть собі, &" [35]. У замішанні я подивився на санітара &"От твоя квітка, Оскар. Квітка забуття". Букви мого ім'я, виведені зеленою й червоною фарбою, були вписані в кілька концентричних кіл, так що вся композиція нагадувала дивовижну квітку, що напіврозпустилася. Я ринувся ладь із цієї проклятої палати, обійнятий жахом, як свідок убивства, і, вийшовши з будинку лікарні, відразу викинув малюнок. Лорд Рональд Гауер, що доводиться молодшим сином герцогові Сазерлендскому і який колись був моїм близьким другом, говорив мені, що, по переконанню Френка, я сформував його особистість і потім дав їй розсипатися на шматки. От уже безглузде обвинувачення

Левидов. Путешествие Свифта. Глава 9. Свифт просто забавляется

Левидов. Путешествие Свифта.
Глава 9. Свифт просто забавляется развлекательного чтения". Но жизнь человека, каким бы значительным он ни был, разве можно механически делить: вот текст жизни, а вот примечания к нему?

"Источник: Литература Просвещения) относимые обычно в рубрику "чудачеств Свифта", тесно переплелись с основным ее драматическим звучанием и никак не отделимы от единой ее темы, в них все та же свифтовская мысль, все та же свифтовская страсть.

Анісімова Т. В. Передумови диккенсовского романного стилю

Анісімова Т. В.: Передумови диккенсовского романного стилю

"лондонські романтики" Чарльз Лем ( 1775-1834), Вільям Хезлитт ( 1778-1830), Чи Хант ( 1784-1859). Їхній вплив на ранню творчість Диккенса освітлено в дослідженнях Е. И. Клименко й Н. Я. Дьяконовой. 1

|