Н. Т. Пахсарьян. Західноєвропейський роман XVII століття між класицизмом і барокко

Н. Т. Пахсарьян. Західноєвропейський роман XVII століття між класицизмом і барокко

Н. Т. Пахсарьян.

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ РОМАН XVII СТОЛІТТЯ МІЖ КЛАСИЦИЗМОМ І БАРОККО

(Барокко й класицизм в історії світової культури: Матеріали Міжнародної наукової конференції. - Спб., 2001. - С. 20-23)

"Джерело: пильний аналіз конкретних добутків західноєвропейської романної прози цього періоду дозволяє зробити деякі важливі уточнення.

"Джерело: вписивающимся в необхідну ієрархію, занадто вільним («фривольним», по визначенню Н. Буало), роман досить довго «виштовхується» класицизмом за рамки «щирої» літератури. Однак вплив класицизму на роман все-таки очевидно: воно - і в тім, що однієї з популярних жанрових моделей роману є модель «епічної поеми в прозі», з її «правилами 12 місяців» (аналогом єдності часу), епічним «правдоподібністю» і неодмінною ретроспекцією, початком «i"Джерело: урівноваженості почуттів - навіть любовних («Коли коли-або любов зможе досягти мети, то в цьому їй повинен супроводжувати розум...»). «Анатомування» і «картографування» цих почуттів у любовно-психологічному романі XVII століття (порівн. «Карту Ніжності», поміщену в «Клелии» ( 1651-1659) М. де Скюдери) відбувається не без впливу классицистических прийомів психологічного аналізу.

"Джерело: роман «Гусман де Альфараче» (правда, виправляючи те, що йому здавалося погрішностями композиції й стилю), але й постачив його передмовою, де, передбачаючи Ш. Сореля, визначав пикареску як «комедію людського життя», а в 1647 р. написав трактат-діалог «Про читання старих романів», де уважно й шанобливо аналізував середньовічного «Ланселота Озерного».

"Джерело: «беззаконний» жанр у звичну классицистическую жанрову номенклатуру. Суперечки про правдоподібність - головному естетическом законі літератури в XVII столітті для всіх жанрів - ведуться й серед романістів; вони також народжують паралель між теорією роману й класицизмом.

"Джерело: поетика «маленького роману», що поширився після 1660 р. і теоретично узагальнена Дю Плезиром, своїм лаконізмом, ясністю сюжету й мови, зосередженістю на морально-психологічних внутрішніх колізіях, а не на зовнішніх перипетіях, ще більше наближається до классицистической, і принаймні у Франції, де цей напрямок розвивався особливо могутньо, було створено три визнаних классицистическими романи - «Португальські листи» (1669) Гийерага, «Дон Карлос» (1672) Сен-Реаля й «Принцеса Клевская» (1679) М. де Лафайет. Втім, до классицистическому роману зараховують також і «Пастораль про німфу Герцинии» М. Опица, з його поетикою тісно зв'язані англійські «

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Н. Т. Пахсарьян. Західноєвропейський роман XVII століття між класицизмом і барокко. И в закладках появилось готовое сочинение.

Н. Т. Пахсарьян. Західноєвропейський роман XVII століття між класицизмом і барокко.

|