Образи поміщиків у поемі «Мертві душі»

Викладаю питання до поеми "Мертві душі".

Тема : Образи поміщиків впоеме.

Але дається два варіанти роботи над нею:

1. Докладна характеристика образа Манилова

2. Поміщики в поемі «Мертві душі».

Ви можете вибрати один з варіантів

1 варіант роботи

Характеристика Манилова

    На які риси зовнішності Манилова ви звернули увагу? Що із себе представляє маєток Манилова? Що це говорить про нього як про хазяїна? На які деталі в описі кабінету Манилова звертає увагу автор? Про що вони говорять? Які риси в характері Манилова відбиває його зовнішність? Яку роль у розкритті характеру Манилова грає те, що він зображується із трубкою? Яким тоном розмовляють один з одним чоловіки Манилови? Навіщо, зображуючи маєток Манилова, режисер показав мужиків, що тягнуть невід? Як Манилов відреагував на слова Чичикова? Які деталі виділяє автор? На що вони натякають? Які припущення будує Манилов на предмет того, яку роль зіграє ця «негоція» у політичному житті країни? Що ці припущення говорять про розум Манилова? Як Чичиков поводиться з Маниловим? Як у цій сцені проявляє себе Манилов як хазяїн? Навіщо режисер при повідомленні Чичикова про мертві душі (згадаєте фрагмент фільму) вставляє мотив грози й дитячих спогадів Чичикова? Що він цим хоче сказати? Як відреагував Манилов на повідомлення Чичикова?

2 варіант роботи

Образи поміщиків впоеме.

Характеристика Коробочки

Знайдіть у тексті портрет героя. На яку деталь у портреті обертає наша увага автор? Понаблюдайте в тексті за мовленням і манерою поводження героя в спілкуванні із Чичиковим. Що ви можете сказати про Коробочку в результаті даних спостережень? Знайдіть у тексті опис садиби й інтер'єра (цитати). Як садиба характеризує героя як хазяїна? Знайдіть у тексті опис обіду, сцену торгу й авторські відступи. Що ви можете сказати про героя?

Характеристика Ноздрева.

Знайдіть у тексті портрет героя. На яку деталь у портреті обертає наша увага автор? Понаблюдайте в тексті за мовленням і манерою поводження героя в спілкуванні із Чичиковим. Що ви можете сказати про Ноздреве в результаті даних спостережень? Знайдіть у тексті опис садиби й інтер'єра (цитати). Як садиба характеризує героя як хазяїна? Знайдіть у тексті опис обіду, сцену торгу й авторські відступи, прочитайте їх, що ви можете сказати про героя?

Характеристика Собакевича.

Знайдіть у тексті опис садиби й інтер'єра (цитати). Що ви можете сказати про хазяїна будинку, познайомившись із даним описом? Знайдіть і прочитайте опис портрета Собакевича (цитати). Яку рису виділяє Гоголь у його портреті? Сцена обіду. Як поводиться Собакевич під час обіду? Що він говорить про чиновників розмові із Чичиковим? Як це його характеризує? Сцена торгу. Як ставиться герой до речення Чичикова? Яку суму він просить за мертві душі? Як аргументує цю сцену? Як характеризує героя сцена одержання стану за душі?

Характеристика Плюшкина.

Прочитайте в тексті опис саду (цитати). Яку роль грає даний опис? Прочитайте опис садиби, що ви можете сказати про Плюшкине як про хазяїна? Прочитайте опис зовнішності героя. На яку деталь обертає автор у портреті героя? Прочитайте історію життя героя. Навіщо Гоголь так докладно описує її?

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Образи поміщиків у поемі «Мертві душі». И в закладках появилось готовое сочинение.

Образи поміщиків у поемі «Мертві душі».

|