«ПОСЛУХАЙТЕ ЦЮ ПІСНЮ НІЖНУ, ЩО ТИХО ВАМ НА ВТІХУ ПЛАЧЕ…» ТВОРЧІСТЬ П. ВЕРЛЕНА

«Довгі ридання», «згадаю колишні дні» — теперішній час, «носить мене туди-сюди»

Невизначений, минуле було «ясним» — антитеза теперішньому

Годинник б’є З Імли — і тільки тоді «линуть думки в давні роки»

Простір

Зміна місця дії: вихід на «вітер лихий»

Невизначеність, «кудись іду з гір на долину»

Зміна місця дії — «вийду на двір»

Колір

Порівняння ліричного героя З Пожовклим листом

«Даль бліда», жовк-лий

Млистість, жовтий колір листя

Ліричний герой, його відчуття

Біль, знервованість, страх, сльози за минулим, бажання втекти, невідворотність

Туга, ридання за «ясними днями», невизначеність шляху, «в безвість лину»

Журба, знервованість.

Бажання повернутись у «мрії дитинні», бажання змінити оточення, невідворотність

Засоби художньої виразності

Сугестія, асоціації, звукопис

Асоціації — переклад неначе «схлипує». Збережений настрій

Звукопис — ми чуємо ті ж алітерації, що і в оригіналі. Настрій не так трагічний, як журливий

5. Презентація роботи груп

Бесіда

До яких роздумів спонукає образний ряд?

На вашу думку, як змінюється настрій у кожному варіанті

Перекладу поезії?

Яким ви бачите ліричного героя?


• Чи можете виділити кольори осені?

• Які звуки творять цю пісню осені? (Дисонанс скрипок, пронизливий дзвін годинника, шум вітру, шурхіт листя)

• Який переклад ближчий до тексту?

• Чи співпадають образи в підряднику і в перекладах?

• Якими засобами відтворено музичність у перекладах?

• Чи вдалося перекладачам відтворити настрій поезії?

• У чому полягає зображення осені? (У змалюванні стану душі, відчуттів, вражень)

• Як, на вашу думку, співвідносится зображення природних явищ та пір року із зображенням певних станів людської душі? (Вони допомагають усвідомити універсальні начала буття — людина і природа єдині й невіддільні.)

Отже, «Осіння пісня» — поєднання імпресіоністичного «пейзажу душі» (внутрішній стан ліричного героя у певний момент) та символістського навіювання (малює образ не предметним явищем, а смисловим ореолом, який і «навіює» настрій) — і у перекладах це збережено, хоча відтінки віршів — різні.

Саме тому Верлена так багато і плідно перекладають (І. Фран-ко, В. Стефаник, П. Грабовський, М. Вороний, М. Рильський, М. Драй-Хмара, Г. Кочур, М. Лукаш). І це при тому, що верле-нівський звукопис відтворити так важко!

III. Рефлексія (Усвідомлення)

• Яке враження справили на вас вірші Верлена?

• Які ознаки художнього світу Верлена роблять його неповторним? (Змалювання «пейзажів душі», сугестивність, музичність, живописність, відтворення напівтонів душі, багатозначність і асоціативність образів, примат настроїв журби, невідворотності, ностальгії за тим, чого уже не буде…)

• Яким був поет Поль Марі Верлен і в чому його значення для світової літератури? Чому його твори так багато і охоче перекладають?

І на завершення нашої розмови послухайте вірш ще одного шанувальника творчості Верлена — М. Рильського «Є така поезія Верлена». Поет закінчує свій вірш такими словами: … Ні! Рядком розпачливим Верлена Я не хочу вечір свій зустріть!

IV. Домашнє Завдання

Напишіть вдома твір-мініатюру, у якому поміркуйте, чому Максим Тадейович сказав саме так.


Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » «ПОСЛУХАЙТЕ ЦЮ ПІСНЮ НІЖНУ, ЩО ТИХО ВАМ НА ВТІХУ ПЛАЧЕ…» ТВОРЧІСТЬ П. ВЕРЛЕНА. И в закладках появилось готовое сочинение.

«ПОСЛУХАЙТЕ ЦЮ ПІСНЮ НІЖНУ, ЩО ТИХО ВАМ НА ВТІХУ ПЛАЧЕ…» ТВОРЧІСТЬ П. ВЕРЛЕНА.

|