Розсекречена війна Про репатріацію

Розсекречена війна Про репатріацію військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й Румунії

СОВ. СЕКРЕТНО. Экз.№ 10

Товаришеві СТАЛІНУ И. В.

З 1945 р. по теперішній час зі СРСР репатрійоване в Угорщину 329.093 військовополонених і 29.101 інтернованих угорських громадян і в Румунію 106.769 військовополонених і 61.072 інтернованих румунських громадян

За станом на 1 жовтня 1950 р. у таборах МВС СРСР утримується 8.519 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини, з них військовополонених 8.360, у тому числі 22 генерала, і 5.768 військовополонених і інтернованих громадян Румунії, з них військовополонених 5.474, у тому числі 1 генерал. Репатріація цих осіб була затримана по наступних причинах: 1/1.891 як засуджені й 251 як перебувають під наслідком, 2/9.200 як служили в розвідувальних, контрразведивательних і каральних органах угорської й румунської армій; 3/2.366 як особи німецької національності, що складаються в громадянстві Румунії й Угорщини; 4/46 як вихідці з територій, возз'єднаних Радянським Союзом; 5/533 через них хвороби

МВС СРСР і МЗС РСР вважають за доцільне репатріювати зі СРСР 7.900 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й 5.192 військовополонених і інтернованих громадян Румунії

МВС СРСР і МЗС СРСР уважають так само можливим звільнити з таборів МВС 33 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й 13 військовополонених і інтернованих громадян Румунії, родини яких проживають у СРСР, і направити їх до місця проживання своїх родин

Після репатріації цих груп у Радянському Союзі залишиться 586 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й 563 військовополонених і інтернованих громадян Румунії, засуджених або тих, які повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за зроблені ними тяжкі злочини на території Радянського Союзу

Проект постанови додається

Просимо розглянути

С. КРУГОЛОВ  А. ГРОМЫКО

Копії розіслані товаришам:
Молотову,
Маленкову,
Берия,
Микояну,
Кагановичу,
Булганину,
Хрущеву.

Проект
СОВ. СЕКРЕТНО

ПОСТАНОВА ЦК ВКП(б)

1. Прийняти пропозицію МВС СРСР і МЗС СРСР про репатріацію зі СРСР відповідно в Угорщину й Румунію 7900 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й 5192 військовополонених і інтернованих громадян Румунії

2. Затвердити представлений МВС СРСР і МЗС СРСР проект Постанови Ради Союзу Міністрів Союзу РСР /додається/

Проект
СОВ. СЕКРЕТНО

РАДА МІНІСТРІВ СОЮЗУ СРСР
ПОСТАНОВА

«» жовтня 1950 р.
Москва, Кремль

Про репатріацію військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й Румунії

1. Дозволити МВС РСР (т. Круглову) репатріювати в Угорщину й Румунію:

А) 1270 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини, у тому числі 13 генералів (додаток №1) і 1629 військовополонених і інтернованих громадян Румунії, на яких немає компрометуючих матеріалів;

Б) 6061 військовополонених громадян Угорщини й 3139 військовополонених громадян Румунії – колишніх співробітників розвідувальних, контрразведивательних органів, жандармерії, поліції, що служили у військах СС, охоронних і ін. каральних частинах угорської й румунської армій, полонених, головним чином, на території Угорщини й Румунії, оскільки на них не є матеріалів про їхні військові злочини проти СССР.

В) 569 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й 424 військовополонених і інтернованих громадян Румунії, засуджених за порушення табірного режиму, дрібні розкрадання соціалістичної власності, крадіжки особистого майна громадян, відмова від покарання виселенням за межі СРСР. Поставити за обов'язок прокуратурі СРСР (т. Сафонова) і міністерство юстиції СРСР (т. Горшенина) оформити встановленим порядком виселення за межі СРСР зазначених вище 569 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й 424 військовополонених і інтернованих громадян Румунії, яким покарання, певне судом, заміняється виселенням за межі Радянського Союзу

2. Дозволити МВС СРСР (т. Круглову) звільнити з таборів МВС 33 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини й 13 військовополонених і інтернованих громадян Румунії, родини яких проживають у СРСР, і направити їх до місця проживання своїх родин

3. Дозволити МВС СРСР (т. Круглову) залишити в СРСР 355 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини, у тому числі, 9 генералів (додаток № 2) і 543 військовополонених і інтернованих громадян Румунії, у тому числі бригадного генерала Станеску Стоян Миколи, засуджених за участь у звірствах і злодіяннях, шрионаж, шкідництво, бандитизм і великі розкрадання соціалістичної власності – до від'їзду строку покарання, певного судом

4. Зобов'язати МВС СРСР (т. Круглова) і Прокуратуру СРСР (т. Сафонова) залучити до кримінальної відповідальності 142 угорських військовополонених і 20 румунських військовополонених за зроблені ними на території СРСР звірства й злодіяння

5. Поставити за обов'язок Міністерству Державної Безпеки СРСР (т. Абакумова) прийняти від МВС СРСР 89 чоловік військовополонених громадян Угорщини, що служили в жандармерії й поліції на території Закарпатської й Станиславской областей, задокументувати їхню злочинну діяльність і залучити до кримінальної відповідальності

6. Зобов'язати Вповноваженої Ради Міністрів СРСР по справах репатріації (т. Голикова) прийняти від МВС СРСР 7.900 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини, у тому числі 13 генералів, і 5.192 військовополонених і інтернованих громадян Румунії для передачі відповідно до угорським і румунським владам

7. Доручити МЗС СРСР (т. Громико) домовитися з урядами Угорської Народної Республіки й Румунської Народної Республіки про порядок і строки прийому репатриируемих і видворяються зі СРСР 7.900 військовополонених і інтернованих громадян Угорщини, у тому числі 13 генералів, і 5.192 військовополонених і інтернованих громадян Румунії

СОВ. СЕКРЕТНО

Додаток № 1

СПИСОК
Військовополонених генералів колишньої угорської армії, засуджених Військовими Трибуналами за злочини проти СРСР

1. Алдяпап Золтан Иоган  1895 р. р.  Генерал – Лейтенант
2. Бауман Иштван Франц  1894 р. р.  Генерал – Майор
3. Вашвари Фрідріх Иозеф  1895 р. р.  Генерал – Майор
4. Вуковари Дердь Якоб  1892 р. р.  Генерал – Майор
5. Сабо Ласло Антон  1895 р. р.  Генерал – Майор
6. Фехер Гезо Арпад  1883 р. р.  Генерал – Майор
7. Шимонфай Ференц Ференц  1891 р. р.  Генерал – Майор
8. Эрлих Гезо Агоштон  1890 р. р.  Генерал Майор 
9. Ибрани Міхай Миклош  1895 Генерал – Лейтенант

СОВ. СЕКРЕТНО
Додаток № 2

СПИСОК
Військовополонених генералів колишньої угорської армії, що підлягають репатріації

1. Бартофии Янош Лаиош  1884 р. р. генерал – майор поліції
2. Виду Дюла Кароль  1886 р. р. генерал – майор
3. Жедени Золтан Иозеф  1897 р. р. генерал – майор
4. Карачонь Ласло Ласло  1894 р. р.  генерал – майор
5. Ковач Дюла Арпад  1886 р. р. генерал – майор 
6. Копницкий Янош Янош  1890 р. р. генерал – майор
7. Лемберкович Алоис Алоис  1888 р. р.  генерал – майор
8. Тарнаи Біла Андрош  1889 р. р.  генерал – майор
9. Фабиан Лаеш Зиґмунд  1900 р. р. генерал – майор
10. Хорват Віктор Антон  1889 р. р. генерал – лейтенант
11. Шедеи Юлиус Юлиус  1895 р. р. генерал – майор поліції
12. Штомм Марцель Людвіг  1890 р. р.  генерал – лейтенант

ГА РФ
Ф. 9401
О. 2
Д. 269
Л 457463

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Розсекречена війна Про репатріацію. И в закладках появилось готовое сочинение.

Розсекречена війна Про репатріацію.

|