Розсекречена війна Ваше Превосходительство, Отримано

Розсекречена війна Ваше Превосходительство,

Отримано 23.XII.1942 р.  Переклад санглийского.

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
  АМЕРИКИ

  Москва, 23 грудня 1942 року

  Ваше Превосходительство,

Я маю честь повідомити Вас, що мені доручене передати наступне послання від Президента Рузвельта, датоване 21 грудня 1942 року, Прем'єрові Сталіну:

«Я дуже шкодую, що не можна влаштувати конференцію, але я в стані добре зрозуміти Ваше положення. Сьогоденням підтверджую вашу ноту відносно англоамериканских ескадрилій. Ми до межі прискоримо поставку літаків. Ч вжив заходів, щоб відправити Вам 10 транспортних літаків вянваре.

Я пишу Вам щодо деяких післявоєнних заходів».

Прийміть, Ваше Превосходительство, запевнення в моїй найвищій повазі

  Е. Г. ДУМАН,
  Тимчасовий Повірений у Справах
  Сполучених Штатів Америки.
 

Його Превосходительству
  В. М. МОЛОТОВУ,
Народному Комісарові Іноземних Справ.
  Москва

  Перевів – В. Павлов.
Розіслано:
Т. Сталіну,
Т. Молотову

  Вірно:

Moscow, December 23, 1942.

Excellency,

I have the honor to inform you that I have been instructed to transmit the following message from President Roosevelt, dated December 21, 1942, to Premier Stalin.

“I am very sorry arrangements for conference could not be made but I can well understand your position. This will acknowledge your note about the AngloAmerican squadrons. We will expedite delivery of planes to the utmost. I have arranged to get you ten transport planes in January/

I am writing you in regard to certain post war activities.”

Accept, Excellency, the assurances of my most distinguished consideration.

  Eugene H. Dooman
  Chargé  d’Affaires, a. i.,
  of the United States of
  America.

His Excellency
 
  V. M. Molotov,
 
  People’s Commissar for Foreign Affairs,
 
  Moscow.

РГАСПИ
Ф. 558
Оп. 11
Д. 364
Л. 150, 151

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Розсекречена війна Ваше Превосходительство, Отримано. И в закладках появилось готовое сочинение.

Розсекречена війна Ваше Превосходительство, Отримано.

|