«Собор паризької богоматері» Як історичний романтичний роман. Проблематика твору

Мета: дидактична: удосконалюючи навички сприйняття

Художнього твору, сформувати в учнів знання про жанрову своєрідність, проблематику роману Віктора Гюго; розвивальна: розвивати уміння читацької діяльності, образного мислення, усного монологічного і діалогічного мовлення школярів, сценічної майстерності; виховна: виховувати культуру емоційної сфери учнів.

Тип уроку: урок художнього сприйняття твору (за М. І. Кудря-шовим).

Методи: бесіда, повідомлення учнів на основі самостійно

Опрацьованого матеріалу, коментоване читання.

Обладнання: портрет В. Гюго: «Віктор Гюго». Літографія А. Де-веріа, (1829 р.); демонстраційний матеріал на слайдах мультимедійної презентації: таблиця «Творчість В. Гюго»; фрагмент кінострічки «Собор Паризької Богоматері» (реж. Жак Деланнуа, 1956 р.); опорна схема «“Панорама” Парижа кінця ХV століття»; таблиця «Проблематика роману В. Гюго»; епіграф уроку — уривок з вірша В. Гюго; зошити учнів.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація Опорних Знань

На дошці — портрет В. Гюго: «Віктор Гюго». Літографія А. Деве-ріа, (1829 р.).

Учитель звертається до учнів із запитанням:

Які асоціації у вас викликає ім’я В. Гюго?

Відповіді учнів записуються на дошці у вигляді асоціативного гнізда. Завершується побудова гнізда словом, яке пропонує вчитель — «океан».

Учитель дає пояснення власних асоціацій:

Один із дослідників творчості В. Гюго сказав про письмен

ника: «Він невичерпний, як океан» (демонстрація слайду

«Творчість В. Гюго»).
Океан був улюбленим образом поета.


Іі. Визначення Мети Та Завдань Діяльності Учнів На Уроці

1. Створення проблемної ситуації

• Чи відчули ви цю невичерпність, читаючи роман В. Гюго? Обґрунтуйте свої судження.

• Яке враження справив на вас твір?

Учитель узагальнює відповіді дітей. Отже, роман В. Гюго — розповідь про життя середньовічної Франції, про пристрасті, що вирують у людській душі. Письменник шукає відповіді на питання, які й досі хвилюють людей. Які проблеми порушує в романі письменник? Чому для цього він звертається до минулого Франції?

2. Визначення завдань уроку

• З’ясувати жанр і проблематику роману.

• Встановити, як у них втілено світоглядний і естетичний ідеал Гюго-романтика.

Ііі. Робота За Темою Уроку

1. Визначення жанру твору

1.1. Робота над прологом роману.

Учням демонструється слайд мультимедійної презентації із фрагментом кінострічки «Собор Паризької Богоматері» (реж. Жак Деланнуа, 1956 р.), що відтворює пролог роману.

Як автор пояснює причину виникнення твору?

Учитель узагальнює відповіді дітей. Отже, Гюго, вражений смислом слова «aNaГКН», «неминучість», «приреченість», яку символізує грецьке слово, що викарбовано рукою людини середньовіччя. Це закономірно для романтика, відповідає його світосприйняттю. Слово, що вміщує в собі якусь нерозгадану таїну, притягує письменника. Він звертається до минулого, до епохи середньовіччя. Так пояснює народження книги сам В. Гюго.

1.2. Евристична бесіда.

Що вам відомо про середньовічну Францію?

Примітка. У разі, якщо клас слабко підготовлений, вчитель

Дає стислу історичну довідку про державний устрій середньовічної Франції, політичні події, образ життя і світогляду суспільства часів, що зображені в романі.

• У середньовіччі романтики бачили паралель із сучасністю: трагічний розкол ідеалу і дійсності. Проте, як пошук виходу з цього становища, вони намагалися все ж таки віднайти в минулому протистояння високих духовних цінностей феодальному варварству. Найяскравіше в літературі це втілено в жанрі історичного роману.

• Дайте визначення цьому літературному жанру.


Примітка. Учитель звертає увагу дітей на те, що для історичного роману є характерним зображення приватного життя людей у періоди крупних історичних подій; встановлення зв’язку сучасного з минулим; зображення зв’язку долі особистості з історичним процесом.

• Хто був його родоначальником?

• Давайте пригадаємо історичний роман В. Скотта «Айвенго», який ви читали в середніх класах.

• Що важливим було для В. Скотта при зображенні історичного минулого?

Учитель узагальнює відповіді дітей. Проникнення в дух, колорит історичної епохи, правдоподібність — такі риси вважав характерними для історичного роману В. Скотт. Однак при цьому він віддавав перевагу перш за все створенню цікавої авантюрної історії, що призводило до ідеалізації характерів, пріоритету зовнішнього над внутрішнім.

• Звернімося до вибраних вами вдома епізодів роману В. Гюго. Як французький письменник передає місцевий колорит у творі?

• Складіть партитуру уривків тексту з описом Паризького життя кінця ХV століття і прочитайте, відтворюючи колорит середньовічної Франції. Прокоментуйте їх, даючи характеристику:

А) політичним подіям, історичним особам;

Б) засадам суспільства;

В) народу, натовпу;

Г) церковникам, аристократії;

Д) архітектурі Парижа ХV століття.

Примітка. Завдання учні виконують у групах, уривки тексту для роботи їм пропонує вчитель. У разі, коли клас слабко підготовлений, вчитель пропонує дітям відповісти на такі можливі запитання:

• Які слова ви би використали для характеристики народу, аристократії, суддів, церковників?

• Як ви вважаєте, на чиєму боці письменник?

• Смертна кара — один із механізмів середньовічного суспільства. А як до неї ставиться В. Гюго?

• Як люди середньовіччя пояснювали дивні події?

• Чому церковники боялися друкованої книги?

• Як ставиться до такого догматизму письменник? Поясніть висловлювання щодо книги: «У мислення виникає нова форма»?


• Який архітектурний стиль характерний для Франції кінця ХV століття? У чому своєрідність архітектури Собору?

• Як письменник оцінює ставлення людей до архітектурних пам’яток?

Якщо учням невідоме поняття «готичний стиль», вчителю необхідно його пояснити:

«Готика» — нім. Ооіїк < Фр. §оіШаие < Ооік Гот. Стиль західноєвропейського середньовічного мистецтва, в основному архітектури, що характеризується гостроверхими спорудами, стрілчастими зводами, орнаментальністю. Термін виник у Італії в епоху Відродження як негативна характеристика мистецтва середньовіччя, яке уявлялося «варварським» — звідси зв’язок з готами.

• Використовуючи засоби логіки мовлення, намалюйте усно образ Парижа, який відкривається нам слідом за автором з висоти пташиного польоту (висловлювання учнів супроводжуються демонстрацією слайду мультимедійної презентації з опорною схемою ««Панорама» Парижа кінця XV Століття»).

• Розгляньте опорну схему. Які суспільні сили протистоять одна одній в романі?

• Як співвідносяться історичні події, зображені у творі, з подіями в житті Франції в часи написання роману?

• Як ви вважаєте, яку роль відводив жанру історичного роману В. Гюго?

Учитель узагальнює спостереження учнів. Отже, «Собор Паризької Богоматері» — це панорама людського життя, життя французького суспільства часів пізнього середньовіччя.

Примітка. У разі необхідності зі словом «панорама» слід провести словникову роботу. У залежності від рівня підготовки учнів методика словникової роботи може мати такі варіанти:

1) пояснення учителем етимології слова;

2) робота учнів із словником іншомовних слів.

Можна використовувати всі прийоми або один із них.

«Панорама» — англ. Рапогата < Гр. Рап Все + Ногата Вид, видовище. 1. Вид місцевості, що відкривається з висоти. 2. Великих розмірів картина з об’ємними предметами на передньому плані, що зазвичай займає стіни круглого з верхнім світлом приміщення.

Так само, як і В. Скотт, Гюго змальовує історичні події, дотримуючись правдивого зображення колориту епохи. Працюючи над романом, він ретельно вивчав всі історичні праці, хроніки, документи, які давали можливість уявити часи Людовика ХІ. Однак вважав, що можливості історичного роману на цьому не вичерпуються.


Даючи високу оцінку творчості англійського романіста, відзначаючи, що В. Скотт створив роман нового типу, Гюго полемізував з англійським письменником-романтиком, пояснюючи роль зображення історичних подій у літературі: «Історія щось розповідає про це, однак я віддаю перевагу роману, а не історії, тому що моральну правду я ставлю вище за правду історичну».

Історичний конфлікт — протистояння суспільних сил, що змінюють життя, психологічні проблеми, моральні цінності людини — ось що цікавить письменника. «Дух революції» — ось що знаходить він у минулому Франції, співзвучному політичним подіям 1830 року.

2. Визначення проблематики роману

Давайте розглянемо, що ж знаходиться «на передньому плані»

зображуваного у творі. Які, на ваш погляд, моральні проблеми

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » «Собор паризької богоматері» Як історичний романтичний роман. Проблематика твору. И в закладках появилось готовое сочинение.

«Собор паризької богоматері» Як історичний романтичний роман. Проблематика твору.

|