«Срібне століття російської поезії». Драматична доля та творчість Поетів окресленої доби

Мета: поглибити знання та розглянути художні особли-

Вості феномена «Срібного століття» в російській поезії; ознайомити учнів із драматичною долею поета окресленої доби у світлі історичних подій; розвивати пізнавальну діяльність учнів, уміння працювати з додатковою літературою; навчати аналізу та вмінню сприймати поетичний текст; виховувати естетичний смак, любов до мистецтва в цілому.

Тип уроку: урок додаткового читання.

Обладнання: мультимедійний проектор, світлини з інтернета; виставка книг, твори поетів; грамзаписи романсів; письмовий стіл Поета.

Якщо зірки засвічують

Виходить — без них комусь не можна?

Виходить — це необхідно,

Щоб кожного вечора

Понад дахами

Загорялась хоча б одна зоря?!

В. Маяковський

ХІД УРОКУ

І. Оголошення Теми, Мети Й Епіграфа Уроку

Іі. Мотивація Навчальної Діяльності

Згадайте, як вечорами ви дивитесь на небо в очікуванні падаючої Зірки, щоб чогось забажати. Говорять, що зірки — це людські життя, а коли падає зірка — життя людини завершилось. Я недаремно написала у темі уроку слово «Поет» з великої букви, адже це узагальнюючий образ поетів-страдників «Срібного століття», а їх душі, їх творчість — це зірки, які споглядають на нас. Ми всі в душі поети, хоч і не в усіх є почуття рими, але у щасті чи відчаї ми хочемо складати вірші або їх читати. Як ска-


Зав мій чоловік, готуючись зі мною до уроку, «поезія — це філософія життя». Нам сьогодні потрібно довести або знищити вщент гіпотезу про зорі через призму «Срібного століття». То ж давайте створимо «зоряне небо» із душ наших поетів.

Що б ти не робив —

Небо несеш на плечах,

На долонях.

Куди б ти не йшов —

У небі твій шлях

До своєї зорі.

Що б ти не говорив —

Серце чиєсь торкаєш

Каменем або квіткою,

Холодом або теплом.

Поет!

Ти від народження

Йдеш дорогами всесвіту,

Про серце своє забувши.

(М. Аронець)

Ііі. Актуалізація Опорних Знань Учнів 1. Питання до учнів

• Що ми знаємо про «Срібне століття»? Звідки пішла ця назва? (Вирази «золоте століття», «срібне століття» сягають античної літератури, «Метаморфоз» Овідія, який вважав, що життя людства починається «золотим», а закінчується «залізним» століттям. Щодо поезії, то подібне позначення епох пов’зують з появою в 1829 році вірша Петра В’яземського «Три століття поетів», у якому йдеться про те, що «золоте століття» в російській поезії припадає на добу творіння О. С. Пушкіна, який вважався і вважається взірцем віршоримування)

• Які хронологічні межі «Срібного століття»? (Цей період позбавлений чітких хронологічних меж, але зазвичай його початком вважається злам ХІХ-ХХ ст.)

• Які ви знаєте властивості хімічних елементів золота і срібла? (Золото — благородний метал жовтого кольору. Характерними його властивостями є міцність та стійкість, витривалість та струмопровідність; блиск чіткий, яскравий. Срібло — метал білого кольору, ковкий, пластичний. Характерні властивості: струмопровідність. У присутності сірководню чорніє. Відблискує тьмяно)


• З якими літературними напрямами «Срібного століття» ви знайомі? (Символізм. Футуризм. Акмеїзм)

• Що таке Символізм? У чому полягають естетичні засади цього напряму? Назвіть його представників. (Символізм — (від гр. «symbolon» — знак, символ, ознака) — одна з течій модернізму, в якій замість художнього образу, що відтворює певне явище, застосовується художній символ. Представниками цього художнього напрямку в літературі були А. Рембо, Ш. Бодлер і П. Верлен. У Росії найяскравішими представниками символізму були О. Блок і М. Волошин)

• Що таке Футуризм? У чому полягають естетичні засади футуризму? Назвіть його представників. (Футуризм — (від лат. «futurum» — майбутнє) — один із напрямів авангардизму ХХ ст., який відзначався неприйняттям вічних цінностей, пропагандою сучасного мислення в майбутнє, яке позбавлене будь-яких традицій. Російський футуризм поділяється на:

1) кубофутуризм — В. Хлєбніков та В. Маяковський;

2) егофутуризм — І. Сєвєрянін;

3) «центрифуга» — поетичне угрупування, яке очолював Б. Пастернак.

Загальною основою футуристичного руху в Росії було передчуття майбутнього «світового перевороту», розрив із культурно-літературною традицією; нові принципи поетичної мови (відмова від знаків пунктуації, нові ритми та типи римування, віршована графіка). Виник як реакція на кризу символізму)

Розкажіть усе, що ви знаєте про Акмеїзм. (Акмеїзм — (від

гр. «acme» — найвищий ступінь чогось, вершина) — модер

ністська течія в російській поезії 10-20-х років ХХ ст., яка

виникла як реакція на кризу символізму. Її представники —

М. Гумільов, А. Ахматова, О. Мандельштам утворили спілку

«Цех поетів», що ставила за мету поетичне вдосконалення

через погляд на земне життя в «його красі та потворності».

Прагнули повернути слову його ясне й пряме значення, обра

зові — графічну чіткість, ясність)

2. Виразне читання та аналіз одного поетичного тексту (за вибором учителя)

IV. Опрацювання Теми Уроку

Слово вчителя з елементами бесіди.

Як зазначалося раніше, хронологічна особливість «Срібного століття» полягає в тому, що воно виникло на зламі двох епох: ХІХ і ХХ ст. Астрологи вважають, що народженні на зламі епох


Мають великі життєві випробування та переживають неймовірно багато стресових ситуацій, що іноді закінчуються трагічно. До вашої уваги пропонується перегляд слайдів по темі: «“Срібне століття” у форматі історії». Російський філософ того часу М. Бер-дяєв так охарактеризував цей період: «Якщо немає Бога, то немає й людини — ось що експериментальним шляхом виявляє наш час». (Перегляд учнями слайдів.)

2. Записи у зошиті візуального сприйняття подій

3. Коментарі вчителя та учнів щодо побаченого Питання до фільму

• Яка музика звучить у фільмі?

• Що таке «Реквієм»?

• Які історичні події тоді відбулися?

• Які обличчя зафіксували оператори?

• Чому спочатку були продемонстровані знімки митців, науковців, їх шедеври мистецтва та досягнення, а потім зафіксовані знімки людської біди, репресії, жертви?

• Чому оператор захопився та продемонстрував події Вітчизняної війни?

• Яким кадром завершується фільм?

• Про що це говорить?

4. Складання «сенкану»

5. Малюнок відповідно до утвореного «сенкану».

(Робота художника розвивається творчо, без обмежень у часі)

6. Творче завдання учням

План

1. На основі біографічних фактів створіть проект уявної зустрічі з поетами. (Бесіда у вигляді діалогу; розповідь від першої особи.)

2. Створіть малюнок «Зоряного неба»: кожна зірка — життя поета. (Важливе особисте сприйняття художником почутого; малюнок коментується в кінці уроку)

3. Виразне читання поезій. (Після кожної розповіді.)

4. Питання до аналізу поезій.

6.1. Проект уявної зустрічі з Максиміліаном Андрійовичем Волошиним.

Учень-«журналіст». Хто ваші предки? М. Волошин. По-перше, не «предки», а батьки: по батькові

Я — запорізький козак, по матері — німак. З повагою стався

До батьків, юначе.


Учень-«журналіст». Як зустріли революцію 1917 року?

М. Волошин. Як драму космічного масштабу.

Учень-«журналіст». Розкажіть про свій «Будинок Поета» в Коктебелі.

М. Волошин. Із задоволенням. Уявіть собі підніжжя гори Карадаг у Криму. Я сам спроектував цей середньовічний замок у три поверхи з багатьма балконами, галереями, сходинами. З даху можна милуватися зірками, слухати море… Божественно!

Учень-«журналіст ». Ви знаєте, що за психологічними даними Ваш будинок із такою кількістю сходів говорить про Вашу гостинність.

Відповідь. Так, у мене були і Мариночка Цвєтаєва, її чоловік Сергій Нефрон, і Анюта Ахматова з Миколою Гумільовим, і Ося Мандельштам, і… багато ще. Але ця боротьба за «Будинок Поета» з місцевими нахабами підірвала моє здоров’я. Шкода, я так гарно малював, хотів бути потрібним людям. Шкода…

6.2. Читається вірш про «Будинок Поета» вчителем.

В те дни мой дом, слепой и запустелый, Хранил права убежища, как храм, И растворялся только беглецам, Скрывавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер — Фанатики непримиримых вер — Искали здесь, под кровлею поэта, Убежища, защиты и совета. Я делал всё, чтоб братьям помешать Себя губить, друг друга истреблять.

6.3. Запитання.

• У чому проявляється демократичність поглядів поета? (У бажанні всіх примирити, у неповазі до будь-якої ідеології, що знищує людей)

• З чим порівнює свій будинок поет? (Із храмом)

6.4. Проект уявної зустрічі з Вєлєміром Хлєбніковим.

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » «Срібне століття російської поезії». Драматична доля та творчість Поетів окресленої доби. И в закладках появилось готовое сочинение.

«Срібне століття російської поезії». Драматична доля та творчість Поетів окресленої доби.

|