Стефанов О. Нормативна естетика Платона

Стефанов О.: Нормативна естетика Платона Тому люди, що шукають саму прекрасну пісню, повинні розшукувати, як здається, не ту Музу, що приємно, але ту, котра правильна".

"Джерело: a) близькими. І все-таки, підкорятися якійсь правильній музі &"Законах"2)"Джерело: a) становить свою модель для ідеального суспільства. Його приціл &"мусическому вихованню" громадян. Передбачається, що з його допомогою в "зразковому" державі буде досягнута повна нерухомість

"Джерело: a) організація свят і ритуалів. У його розробках мистецтвам приділене серйозна увага, а особливо великий "шанс" випав музиці: до неї він ставиться не настільки суворо, як, наприклад, до епосу або ж до театру, для якого в державних прожектах Платона відмовляється в праві існування. Так що, якщо філософ не виявив пряму увагу на естетику театру, це ніяк не стосується музики. Це видно й по тому, як Е. Герцман узагальнює в енциклопедичній статті, що вплив його приписань поширювалося як на епоху античності, так і в часи середньовіччя. Він підкреслює, що Платон:

"Велике значення надавав музичному вихованню як найважливішому засобу формування моральної дисципліни."3)

Напевно, уважні читачі вже помітили мій критичний настрой. Але я анітрошки не применшую ту величезну уваггу, що Платон приділяє музиці. І справа не тільки в тім, що обсяг його міркувань про цю сферу мистецтва весьмаобширен, а скоріше в ідеологічному наповненні його конструкцій. Читаємо конкретні констатації Герцмана:

"Платон негативно ставився до багатьом проявам сучасної йому музичної практики: инструментальнаой музиці як самостійному жанру, модернізації струнних інструментів, становленню многоголосья, уважав також неможливим застосування ладових організацій з розподілом тону на дрібні частини й т.д."

"Джерело: a) що як "прихильник древнього синкретизму мистецтв, Платон (…) виступав проти їхньої зростаючої диференціації". Там же)

По мені необхідно уточнити, у чому корениться таке "сторонничество" і "виступ проти", вникаючи у світоглядні установки Платона

"Джерело: a) бачимо подібного роду констатації. У ній погляди Платона приводяться як побічний доказ того, що існував музичний "авангард", що і підштовхнув його до відповідних заперечень. Імовірні докори на адресу Платона за його непомірну тенденційність можливі, тільки якщо розставимо акценти незгоди в словах типу: "запекла боротьба", "новатори", "древня музика".

Привожу характерний пасаж:

"…Є серйозні підстави думати, що ера давньогрецької класики була часом запеклої боротьби між старою й новою музикою. Дуже часто, коли в діалогах Платона мовлення заходить про музичне мистецтво, філософ користується будь-яким приводом, щоб висловитися проти сучасних йому новаторів, що порушують, на його думку, "види" і "форми" древньої музики (див., наприклад, "Закони" ІІІ, 700 D). Ця думка червоною ниткою проходить через багато висловлень Платона про музику".4)

Ясно, що авторитет Платона переважує ваги убік посоромлення авангарду. "Аргументація" тримається на виборі: подобається - не подобається. Верх бере єдино нічим не зобов'язуючий особистий смак. В остаточному підсумку, ми попадаємо під прес значного по обсязі письмової спадщини, що превратились в "загальне місце" значимості й загальвизнання філософа

А що, якщо в сполученні "древній синкретизм" ми оборотний увагу на слові древній? Це буде більш плідно, тому що сам по собі синкретизм цілком може здійснюватися й при супроводі на сучасних інструментах. Сполучення різних видів мистецтва не припускає свідомо виключити в музичній складовій ускладнені лади. Хіба, з погляду синкретизму, що виганяється театр, у якому сполучаються поезія, пластика, спів, музичний супровід, танцювальні номери, не належало б визнати як вершину можливостей? Тільки коли поставимо акцент на "стародавності" визнаних Платоном художніх формах, ми заглянемо за ширму, зможемо розглянути, які соціальні передумови в його позиції, зрозуміємо особливості його "художнього" смаку. Тому що естетика Платона прямо співвідноситься з його прагненням до реставрації раннього рабовласницького поліса. Йому властива консервативна ідеалізація історично віджилої епохи

Досить цікаво простежити, як описане "ідеальне" держава у В. Виндельбанда:

"…Аристократія знання й релігійного споглядання є центром всієї політичної системи. Але й на ній лежить відбиток доконаної безособовості: все індивідуальне, чим вони володіли, загашено в них ходом, що нівелює, виховання, заняттями, присвяченими вченню про ідеї, і релігійним спогляданням. Все людське у вищих станах, як і в нижчому, приноситься в жертву пануванню доктрини. Всі мети реальної людини стушовуються перед його обов'язками стосовно невидимого миру; але про сутність і зміст цього підпорядкування мають подання лише далеко не всі, що досягли пізнання бога. Для всіх інших Платоново ідеальна держава є примусовою установою. Все соціальне життя звертається в служіння вищому принципу: держава як вища форма земного життя є виховання й підготовка до чеснот нового, небесного життя"5)

У книзі, з якої привожу цю характеристику, зазначено, що Виндельбанд вихваляє Платона. Його твір створений порівняно давно, а в перекладі на росіянин виданий на початку минулого століття. Вирішальною обставиною можемо вважати те, що цей автор є провідною фігурою в неокантианской ідеалістичній школі. За минулі потім десятиліття людство пережило досить гірких розчарувань від примуса, що нівелює, і тому неможливо який - або ентузіазм. Уже ніякий "філософський" привід для подібної кампанії не в змозі нас приспати. Отже, Платон упадає в протиріччя: для твердження подібних "принадностей" у соціальному житті робить ставку на силу впливу особливого виду музики, а в той же самий час інший вид, та й цілі жанри в мистецтві не допускаються в жодному разі. Нам слід бути більше вимогливими до цього сумовитого переказу: не можна приймати на віру всі ці мрячні розмови про естетических погляди Платона. Виникають адже невірні подання, які аж ніяк не необразливі. Дуже показовий щодо цього розділ про естетических подання древнього філософа, що є частиною загальної статті Лосєва в "Філософській енциклопедії". У ній можна прочитати, як Гомер виганяє з ідеальної держави: наслідувальна поезія неповноцінна, раз це не більш ніж наслідування наслідуванню. Адже в його конструкції дійсність усього лише відбиття миру ідей. У той же самий час Платон визнає, що в поетичному мистецтві творець прославленого епосу не має собі рівних у всій Греції й на все часи

Але якщо це так, то можемо визначити, що критерії філософа сумнівно двоїсті. На жаль, Лосєв зберігає свою незворушність і просто перераховує відповідні заходи щодо консервації суспільства:

"Платон виганяв зі своєї держави плаксиву, сумну, що розніжує або застільну (тобто, треба думати, буйну й п'яну) музику. В ідеальній державі він залишав тільки військову або взагалі мужню музику й мирно діяльну, до якої відносив молитви й проникливо людські мотиви. Виганяв всі інструменти крім ліри й цитри, тому що навіть флейта розцінювалася як занадто збудливий інструмент. Тільки пастухам дозволяється користуватися сопілкою. Доброзвичайність і пристойність є необхідною умовою краси". 6)

Зрозуміло, будучи знавцем древніх текстів і комментарийев до них, Лосєв не міг обійтися без критичних застережень, якими йому так хочеться примирити хоча б найбільш ріжучі крайності в естетиці Платона. Так, в одному з томів його обширнейшей "Історії античної естетики" відкриваємо спеціальну главу "Критичні зауваження із приводу хороводної естетики Платона". У ній читаємо: "…Сам загальний розподіл хороводів на шляхетн і неблагородні може викликати тільки здивування. (…) Чому смішне завжди бридко. (…) Але мирний вид танцю теж викликає деякий сумнів" 7) і так далі в цьому ж дусі. Відзначимо, що для пояснення цих сумнівів ніяк не залучаються принципові спостереження й умовиводи:

"Таким чином, класифікація танців в "Законах" Платона не дуже глибоко продумана, складена досить недбало й користується розпливчастими обивательськими вираженнями"8)

Виходить, що недоліки пробралися начебто випадково й проблемні міркування, які попадаються й далі, повисають без вирішальних наслідків

И виникає питання, чи випадково Платон пропонує за допомогою вина підштовхнути більше дорослих людей прилучитися до співу, а інакше вони ніяк не хотіли б виконувати цього "дійства":

„Усяка людина, що досягла похилих років, сповнюється відразою до пісень” &"стратегії" Платона, що дозволив собі Олексій Лосєв:

"…Безумовно ясний її абсолютистський і деспотичний характер, заборона всякого художнього прогресу, проповідь у ній (у класифікації танців) нерухливих форм заради боротьби з рухливими формами, загальна регламентація мистецтв методами урядової опіки, ототожнення затверджуваних урядом законів і законів природного стану людини й, нарешті, проповідь загальної релігійності мистецтва навіть без тих живих і рухливих форм, якими володіє всяка народна й ще не звиродніла релігія".9)

Страницы: 1 2 3 4

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Стефанов О. Нормативна естетика Платона. И в закладках появилось готовое сочинение.

Стефанов О. Нормативна естетика Платона.