Стопа, Віршові Розміри

Мета: аналізуючи будь-який поетичний твір, навчити школярів

Визначати стопу і розмір вірша, вміти з’ясовувати їх особливості; розвивати навички виразного читання, культуру зв’язного мовлення, пам’ять, логічне мислення; формувати естетичні смаки школярів; виховувати почуття пошани, любові до поетичної творчості вітчизняних письменників, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: підручник, зразки поетичних творів, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний Момент

II. Актуалізація Опорних Знань

Бесіда
за запитаннями

• Що необхідно знати для того, щоб грамотно читати художній твір будь-якого жанру?

• Для чого потрібно вміти виразно читати?


• Вмотивуйте, чи можна за допомогою виразного читання тексту краще зрозуміти його ідейний зміст.

• Чому виразне читання вважається мистецтвом? Відповідь обґрунтуйте.

• Яке значення під час читання поетичного твору має логічний наголос?

III. Оголошення Теми, Мети Уроку. Мотивація Навчальної Діяльності

IV. Основний Зміст Уроку

Красная мова знайде й добрії слова. Народне прислів’я

Ах, скільки струн в душі дзвенить!

Ах, скільки срібних мрій літає!

В які слова людські їх влить?

Ні, слів людських для них немає.

Вони ж так прагнуть в слові жить.

О. Олесь

1. Вступне слово вчителя

Одним із важливих показників розуміння учнями тексту є вміння знаходити логічний наголос у кожному реченні. Адже для того, щоб з ряду слів вийшло речення з точним визначеним змістом, не досить лише надати цим словам потрібної граматичної форми, необхідно ще показати відносну логічну важливість одного слова стосовно іншого в реченні чи одного речення щодо іншого в періоді, а зробити це сама лише граматика безсила. Виділене в реченні слово чи словосполучення несе в собі основне смислове навантаження.

Отже, сьогодні на уроці ви познайомитеся з тим, як поетичний рядок поділити на стопи, зазначати логічний наголос, визначати розмір поетичного твору. Це допоможе кожному навчитися грамотно і виразно читати вірші.

2. Поняття про стопу

Наголошені й ненаголошені склади у віршах розподіляються по-різному. Наголоси здебільшого падають на один з двох або на один з трьох складів. Тому кожен рядок вірша можна поділити на стопи.

Стопа — це повторювана у вірші група складів, до якої входять один наголошений склад і один або два ненаголошені. Стопи бувають двоскладові та трискладові.

3. Віршові розміри

Залежно від кількості складів у стопі та від того, на якому складі є наголос, вірші мають різні віршові розміри. Основних віршових розмірів п’ять: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест.


1) Ямбом називається віршований розмір, що складається з двоскладових стоп з наголосом на другому складі (и ±).

2) Хореєм називається віршований розмір, що складається з двоскладових стоп з наголосом на першому складі (_І_ и).

Примітка. У віршах, що написані ямбом або хореєм, кількість наголосів у віршованому рядку часто не відповідає кількості стоп.

3) Стопа, що складається з двох ненаголошених складів, у віршах, що написані ямбом чи хореєм, називається пірихієм (и и). Відсутність наголосів в окремих стопах надає віршу ритмічної різноманітності.

4) Дактилем називається віршовий розмір, що складається з трискладових стоп з наголосом на першому складі (± и и).

5) Амфібрахієм називається віршовий розмір, що складається з трискладових стоп з наголосом на другому (середньому) складі (и ± И).

6) Анапестом називається віршовий розмір, що складається з трискладових стоп з наголосом на третьому складі (и и ±).

4. тренувальна вправа

Визначити віршовий розмір уривка поезії.

Ти грими, наша славо, по світу, Рідне слово, дзвени, голосніше. Із-під гніту ми встали, з-під гніту, І над нами вже сонце ясне.

(П. Тичина. Наша слава) Графічна схема така:

Ии±/ии±/ии±/и (Це анапест.)

V. Закріплення Вивченого Матеріалу 1. Проведення тестового опитування

1. Стопи в поетичних рядках бувають:

А) односкладові та чотирискладові; б) Двоскладові та трискладові; В) п’ятискладові та шестискладові.

2. Стопа — це:

А) Повторювана група складів у рядку, до якого входить один наголоше

ний склад, один або два ненаголошені;

Б) рівномірне повторення будь-яких рухів, звуків через певний від

різок часу;

В) співзвучне закінчення рядка у вірші.

3. Віршована мова від прозової відрізняється:

А) ідейним змістом; б) проблематикою; в) Ритмічністю.

4. Скільки основних віршових розмірів?

а) Три; б) чотири; в) П’ять.


5. Розмір вірша, що складається з двоскладових стоп з наголосом на другому складі, називається: а) Ямбом; б) хореєм; в) дактилем.

6. Чотиристопним ямбом написаний поетичний твір:

А) М. Вороного «Євшан-зілля»;

Б) К. Малицької «Чом, чом, земле моя...»;

В) Т. Шевченка «І виріс я на чужині».

7. Схематично віршований розмір хорей зазначається:

А) ⊥ ∪

Б) ∪ ⊥ ∪

В) ⊥ ∪ ∪

8. Кожний рядок вірша можна поділити на такі частини: а) абзаци; б) Стопи; в) рими.

9. Віршований розмір, що складається з трискладових стоп з наголосом на другому (середньому) складі, називається: а) хореєм; б) дактилем; в) Амфібрахієм.

10. Залежно від характеру стоп та їх кількості в рядку визначається: а) інтонація; б) Віршовий розмір; в) виразність читання.

11. Ямб — це віршовий розмір, що складається:

А) З двоскладових стоп з наголосом на другому складі;

Б) з двоскладових стоп з наголосом на першому складі;

В) з трискладових стоп з наголосом на першому складі.

12. У віршах, що написані ямбом або хореєм, кількість наголосів у ві

ршованому рядку:

А) Часто не відповідає кількості стоп; Б) є незмінною; в) необхідно звіряти зі словником. Примітка. За кожну правильну відповідь — 1 бал.

2. робота на картках Картка № 1

1. Чому, на вашу думку, для читання поетичного твору потрібно знати про розмір стопи? Наведіть переконливі приклади.

2. Обґрунтуйте думку про те, що поезія примушує нас жити напруженим життям і прагне навчити сприймати дійсність як опосередковану через поетичне слово.

3. Визначте розмір уривка з поетичного твору Т. Г. Шевченка «Сонце заходить, гори чорніють»:

Сонце заходить, гори чорніють, Пташечка тихне, поле німіє, Радіють люди, що одпочинуть. А я дивлюся... і серцем лину В темний садочок на Україну.
Картка № 2

1. Дослідіть, про що свідчить застосування письменниками у своїх творах віршових розмірів. Зробіть висновок.

2. Як ви вважаєте, чи впливає виразність читання твору на слухача? Чим це зумовлено?

3. Визначте розмір уривка з поетичного твору Т. Г. Шевченка «Заповіт»:

Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте.

Картка № З

1. Порівняйте, посилаючись на конкретні приклади з творів, чим ямб відрізняється від хорея.

2. Доведіть, що поезія діє на людей у різних аспектах, ідея — на розум, почуття — на душу (психіку), образ — на уяву, музика — на слух.

3. Визначте розмір уривка з поетичного твору Т. Г. Шевченка «Заповіт»:

Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як рече ревучий.

VI. Підсумок Уроку

VII. Оголошення Результатів Навчальної Діяльності

VIII. Домашнє Завдання

Визначити розмір п’ятьох поезій Т. Шевченка на вибір з подальшим коментарем.


Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Стопа, Віршові Розміри. И в закладках появилось готовое сочинение.

Стопа, Віршові Розміри.