Тематичне оцінювання З теми «філософська казка-Притча «маленький Принц» Антуана Де сент-екзюпері»

Мета: здійснити контроль навчальних досягнень учнів;

Розвивати навички виконання тестових завдань; виховувати в учнів здатність і навички об’єктивної самооцінки та прагнення до самовдосконалення.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок.

Обладнання: тестові завдання.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація Навчальної Діяльності Учнів іі. Повідомлення Теми, Мети, Завдань Уроку ііі. Перевірка Знань, Умінь Учнів І варіант

I рівень

1. Екзюпері народився у 1900 році.

2. Дія «Маленького принца» починається на астероїді Б-612.

II рівень

1. Укажіть, що таке притча.

А) Образне інакомовлення;

Б) короткий, переважно віршований алегоричний повчально-

гумористичний чи сатиричний твір;

В) повчальна алегорична оповідь;

Г) розповідний твір про вигадані фантастичні події, які сприй

маються і переживаються як реальні.

2. З якою метою Маленький принц відправився у подорож?

А) Зрозуміти сенс життя;

Б) цікаво було подивитися Всесвіт;

В) хотів відвідати Землю;

Г) шукав друзів.

3. Яку істину відкриває Маленькому принцу лис?

А) Добре, коли є друг, навіть якщо треба вмерти;

Б) ці дорослі таки незвичайні люди;


В) сам себе я хоч де можу судити;

Г) ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого

приручив.

/77 Рівень

1. Установіть відповідність між героями та їх алегоричним зна

ченням.

А) Король; 1. Вади.

Б) пияк; 2. Обов’язковість.

В) ліхтарник; 3. Безглуздість.

Г) бізнесмен. 4. Непотрібність.

2. Доповніть твердження Цитата «Прибрався сам уранці — ретельно прибери і свою планету» належить…

3. Укажіть, які художні засоби вжиті в наведеному уривку. Позначте в таблиці, які з чотирьох відповідей правильні. «Маленький принц, який стежив за величезним пуп’янком,

Відчув, що ось-ось побачить якесь диво, проте квітка, схована у своїй зеленій кімнатці, ще не була готова — все чепурилася».

А) Метафора;

Б) порівняння;

В) епітет;

Г) олюднення.

4. Маленький принц піклувався на своїй планеті про …

А) баранця;

Б) троянду;

В) вулкани;

Г) баобаби.

5. Упишіть до таблиці персонажа, який перший зустрівся Маленькому принцу на Землі.

6. Упишіть до таблиці назву художнього засобу, який означає образ, що виражає зміст якогось явища в предметній формі.

IV Рівень

Користуючись знанням текстів, теоретичного матеріалу, власними враженнями, життєвим досвідом, дайте повну аргументовану розгорнуту відповідь з теми «Всі ми походимо з дитинства».

Підтвердіть свої міркування прикладами з твору.

ІІ варіант

/ Рівень

1. Екзюпері отримав «Велику премію роману» Французької академії.


2. Оповідач казки «Маленький принц» потрапляє в аварію у горах.

II рівень

1. Укажіть, що таке алегорія.

А) Образне інакомовлення;

Б) повчальна алегорична відповідь;

В) розповідний твір про вигадані фантастичні події, які сприй

маються і переживаються як реальні;

Г) невеликий прозовий твір про незвичайне життєве явище

з несподіваним фіналом.

2. Дорослих героїв казки Екзюпері ми бачимо очима …

А) льотчика-оповідача;

Б) лиса;

В) троянди;

Г) маленького принца.

3. Першим Маленький принц відвідав планету …

А) пияка;

Б) бізнесмена;

В) короля;

Г) ліхтарника.

III рівень

1. Установіть відповідність між героями і їх алегоричним зна

ченням.

А) Баобаб; 1. Істина.

Б) лис; 2. Дитяча фантазія.

В) баранець; 3. Мудрість.

Г) криниця. 4. Руйнівне зло.

2. Доповніть твердження: «Треба шукати…»

3. Укажіть, які художні засоби вжиті в наведеному уривку. Позначте в таблиці, які з чотирьох відповідей правильні. «Золоті хліба нагадуватимуть мені тебе. І я полюблю шелест

Хлібів під подихом вітру…»

А) Епітет;

Б) метафора;

В) олюднення;

Г) порівняння.

4. Хто з героїв, на думку Маленького принца, зневажали б ліх

тарника?

А) Бізнесмен;

Б) змія;

В) король;

Г) лис.


5. Упишіть до таблиці персонажа, який став другом Маленького

Принца на Землі. 1. Упишіть до таблиці назву жанру притчі-казки.

IV Рівень

Користуючись знанням текстів, теоретичного матеріалу, власними враженнями, життєвим досвідом, дайте повну аргументовану розгорнуту відповідь на питання «Чому ми «назавжди беремо відповідальність за того, кого приручили?»

Підтвердити свої міркування прикладами з твору.

IV. Підсумок Уроку

Пояснення щодо перевірки тематичного оцінювання

Роботи перевіряються вчителем.

1. Перший рівень — альтернативні завдання (наявність двох вза-ємовиключних варіантів відповідей) — оцінюються по 0,5 балів.

2. Другий рівень — завдання з вибірковими відповідями — оцінюються по 1 балу.

3. Третій рівень — завдання на встановлення відповідностей та відкритої форми — оцінюються (1, 2 — по 0, 5 балів, 3-6 по 1 балу).

4. Четвертий рівень — завдання відкритої форми — оцінюються 3-ма балами.

V. Домашнє Завдання

Повторити матеріал, вивчений у 6 класі.


Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Тематичне оцінювання З теми «філософська казка-Притча «маленький Принц» Антуана Де сент-екзюпері». И в закладках появилось готовое сочинение.

Тематичне оцінювання З теми «філософська казка-Притча «маленький Принц» Антуана Де сент-екзюпері».