Визначте особливості композиції «Божественної комедії» Данте та її роль у розкритті ідейного задуму твору

«Божественна комедія» — найвидатніше творіння італійського поета Данте Аліг’єрі — увійшла в історію культури як найвище досягнення мистецтва Середньовіччя і водночас твір, що відобразив кризу світогляду цієї доби й неминучість нового гуманістичного світ о-сприймання Відродження.

Данте назвав свій твір «Комедія», так у Середньовіччі називали написаний народною мовою твір із сумним початком і щасливим кінцем. Боккаччо нагородив її епітетом «божественна», маючи на увазі художню досконалість твору. Епітет виявився влучним, адже поема розповідала про божественне створіння — потойбічний світ, у якому людська душа житиме довічно. Тому із часом цей епітет став складовою частиною назви поеми.

Мета, яку ставив перед собою автор поеми,— відвернути людину від гріха. Це і є справжній сюжет «Комедії»: відкриття людиною всесвітньої гармонії через подолання гріховності, суспільного й політичного хаосу земного, матеріального світу. Цій меті підкоряється композиція твору.

У композиції поеми Данте використовує християнську символіку чисел. Особливого магічного значення поет надає числам 3 і 10. «Божестве-на комедія» складається з трьох частин: «Пекло», «Чистилище», «Рай». Кожна з трьох частин поеми містить 33 пісні, і з першою, вступною, вся поема складається зі 100 пісень (10 раз по 10). Число 3 у християнській символіці втілює гармонію. І число це повторюється не тільки в кількості частин, а й у будові вірша: «Комедія» написана тривіршами (терцинами). Кожна з пісень містить приблизно однакову кількість терцин. Композиційний хист Данте вражає. Наприклад, Поет бачить Беатріче у тридцятій пісні «Чистилища». 30 — це 10 раз по 3, тридцята пісня «Чистилища» містить 145 віршів (сума цифр цього числа дає 10). Данте розташував слова Беатріче саме в середині пісні — із 73 вірша (сума цифр цього числа також дорівнює 10). Загальна кількість пісень до тридцятої пісні «Чистилища» — 63, а після неї — ще 36 пісень. Ці числа складаються з однакових цифр — 6 і 3 і сума їх дорівнює 9. Поет був переконаний, що така виважена композиційна конструкція поеми також може бути засобом впливу на читача і символізувати можливість подолання хаосу.

Строго симетрично розвивається й сюжет поеми. Загробне та реальне життя весь час переплітаються, створюючи ніби два світи — фантастичний і реальний.

Симетрія виявляється й в розташуванні фігур: в пеклі Данте бачить дияволів. У найнижчій точці пекла — Люцифера. У чистилищі та в раю— янголів, у найвищій точці (емперії) — божества.

Зав’язка поеми відбувається тоді, коли Поет втрачає кохану Беатрі-че, а сам віддається омані суспільного та політичного життя, захоплюється хибною наукою, вченими суперечками та суєтою середньовічного життя. Але замислившись над земним існуванням і таємницями життя потойбічного, він відчуває, що йде хибним шляхом, що він заблукав, немовби в темряві, непрохідному лісі. Поет шукає вірної дороги, але йому загороджують вихід із цього алегоричного лісу три звірі: пантера — пристрасть до задоволень, лев — честолюбство, голодна вовчиця — жага багатства, домінуючі пороки часів Данте. Власними силами він уже не може перемогти їх, і тоді Беатріче з неба посилає йому на допомогу шанованого ним поета-класика Вергілія, своєрідний символ високої поезії, яка підносить та звільняє душу від земних прагнень. Вергілій говорить Поетові, що вийти на прямий шлях і знову досягти доброчесності можна тільки через споглядання людських доль у потойбічному світі. Так вимальовується зміст та мета великої поеми, який розкривається в її композиції: через страждання («Пекло»), очищення («Чистилище») до духовної досконалості («Рай»).

Висновок. Композиція «Божественної комедії» підкорюється творчому завданню автора відвернути людину від гріха і показати шлях до гармонії і досконалості. Будова твору вражає надзвичайною цілісністю, виваженістю кожного елемента. Важливою складовою композиції є християнська символіка чисел, відповідно до неї автор і зводить величну споруду свого твору.

Опорні слова: композиційний прийом, символіка чисел, симетрична будова, сюжет поеми, містичний зміст.

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Визначте особливості композиції «Божественної комедії» Данте та її роль у розкритті ідейного задуму твору. И в закладках появилось готовое сочинение.

Визначте особливості композиції «Божественної комедії» Данте та її роль у розкритті ідейного задуму твору.