Євангеліє від булгакова. Переосмислення євангеліївських сюжетів і образів В романі м. Булгакова «майстер і маргарита»

Мета: проаналізувати біблійні розділи роману, їх пробле-

Матику; визначити їх місце в контексті твору; простежити складність образів Понтія Пілата, Ієшуа, порівняти їх з євангельськими; розвивати навички пізнавальної діяльності, порівняльного аналізу художніх образів, зв’язного мовлення, логічного мислення; формувати соціальні, комунікативні, полікультурні, інформаційні компетентності, особис-тісне ставлення до питань морально-філософського плану.

Тип уроку: урок захисту проектів.

Обладнання: картини на біблійну тематику, опорні схеми до образів Понтія Пілата та Ієшуа, анкета «Син Божий чи людський син?», листок самооцінки, телевізор, відеомагнітофон, відеокасета з х/ф «Майстер і Мар-гарита», магнітофон, аудіозапис музики з х/ф «Майстер і Маргарита».

У своєму житті людина повинна прагнути максимуму совісті, моральності, людяності…

І. Кант

ХІД УРОКУ

І. Вступне Слово Вчителя

На фоні музики із х/ф «Майстер і Маргарита» вчитель розпочинає урок.

— Доброго дня. Розпочати сьогоднішній урок я б хотіла віршем Б. Пастернака «Лихі дні». Прослухайте його, будь-ласка, і з’ясуйте, про кого йде мова в цьому творі? Учитель читає вірш.

А дни все грозней и суровей. Любовью не тронуть сердец. Презрительно сдвинуты брови, и вот послесловье, конец.


Свинцевою тяжестью всею Легли на дворы небеса. искали улик фарисей, Юля перед ним как лиса и тайными силами храма Он отдан подонкам на суд, и с пылкостью тою же самой, Как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке Заглядывала из ворот, Толклись в ожиданье розвязки и тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству и слухи со многих сторон и бегство в Египет, и детство Уже вспоминались, как сон. Припомнился скат величавый В пустыне, и та крутизна, С которой всемирной державой Его соблазнял сатана. и брачное пиршество в Кане, и чуду дивящийся стол. и море, которым в тумане Он к лодке, как посуху шел. и сборище бедных в лачуге, и спуск со свечою в подвал, Где вдруг она гасла в испуге, Когда воскрешенный вставал.

Про кого йдеться в цій поезії? (Про Ісуса Христа) У якій книзі розповідається про народження, життя, смерть цієї незвичайної людини? (В Біблії) Яка частина Біблії присвячена долі Ісуса? (Євангеліє) Чи знаєте ви, як перекладається, чи, що означає слово Євангеліє? (Нова звістка)

Біблія завжди була, є і буде Першокнигою для всього людства. Бо зміст її так само багатий, як і життя. Саме до неї ми звертаємося в години розпачу і смутку, горя і радості, шукаючи відповіді на хвилюючі питання. Саме їй присвячували свої шедеври художники різних країн та різних епох. Пригадаємо найвідоміші. (Учитель звертається до виставки «Біблія у живопису».)

Біблійні сюжети покладені в основу багатьох творів світового письменства. Давайте пригадаємо, хто з українських і зарубіжних письменників використав біблійний сюжет у своїй


Творчості? (І. Франко «Мойсей», Леся Українка «Одержима», Т. Шевченко «Давидові псалми», Ф. Достоєвський «Злочин і кара», Гете «Фауст», Максим Горький «Стара Ізергіль».) Скористався таким сюжетом і Булгаков. Свідченням цього є його роман «Майстер і Маргарита», над яким ми будемо сьогодні працювати.

II. Повідомлення Теми, Епіграфа, Завдань Уроку

1. Учитель оголошує тему уроку. Учні записують її в зошити

2. Розбір епіграфа

— За епіграф я взяла слова відомого німецького філософа І. Канта: «У своєму житті людина повинна прагнути максимуму совісті, моральності, людяності». У них він узагальнив світосприйняття мудрих людей багатьох століть.

— Чи погоджуєтесь ви з цими словами? Адже ви вже теж маєте свій життєвий досвід. Давайте повернемося до цього запитання в кінці уроку.

3. Сюжет роману

— Одна з найбільших таємниць роману — це сюжет. Чим

він схожий і несхожий на євангельський? Що таке сам роман —

Євангеліє від Булгакова? Чи Євангеліє від Майстра? Хто є голов

ними героями єршалаїмських розділів і чому? Чим відрізняються

єршалаїмські мешканці від біблійних героїв? Відповіді на ці та

інші питання ми спробуємо дати на нашому уроці.

4. Визначення завдання уроку

— Ще раз уважно прочитайте тему уроку та спробуйте само

стійно визначити завдання уроку.

Відповіді учнів:

• Проаналізувати біблійні розділи роману та їх переосмислення автором. А ваше власне сприйняття буде відрізнятися від Бул-гаковського? (Так)

• Розглянути образи Ієшуа та Понтія Пілата й порівняти їх із біблійними.

• Хотілося б також, щоб ви зв’язно висловлювали свої думки, виробили свою позицію і вміли її обґрунтовувати.

III. Мотивація Навчальної Діяльності

— Чи бували у вашому житті ситуації чи вчинки, коли ви,

щоб виправдати себе, чинили всупереч своїм переконанням чи

власному сумлінню?


— Такі випробування зустрічаються на життєвому шляху кож

ної людини. І як зазначав І. Кант: «Кожна людина у своєму житті

повинна прагнути максимуму совісті, моральності, людяності».

Але не кожен може знайти у собі сміливість сказати правду від

разу, визначити провину, стати вище над ситуацією. До яких

наслідків може призвести гра з власною совістю, ми спробуємо

сьогодні з’ясувати, працюючи над біблійними розділами роману

Булгакова «Майстер і Маргарита».

IV. Робота Над Темою Уроку

— Сьогоднішній урок вести мені допоможуть асистенти, ваші однокласники, які отримали випереджувальні завдання проблемно-пошукового характеру (проект), самостійно розробили для вас опорні схеми, які будуть презентувати, і над якими ви будете працювати. А також на уроці буде працювати група експертів, завданням якої було визначити, які моральні заповіді сформулював в єршалаїмських розділах Булгаков? Чи варто їх пам’ятати?

— Скільки розділів охоплює в романі біблійна сюжетна лінія? (4)

— Так, 4. Але вони не поступаються «московським» глибиною проблематики та містять значну кількість персонажів. Давайте за допомогою «мозкового штурму» пригадаємо імена героїв, пов’язаних із євангельським сюжетом. (Учні називають імена, вчитель занотовує їх на дошці.)

Ієшуа Га-Ноцрі — мандрівний філософ.

Понтій Пілат — прокуратор Іудеї.

Каїфа — іудейський первосвященник.

Левій Матвій — учень Ієшуа.

Іуда із Кіріафа — шпигун Каїфи.

Афраній — начальник таємної охорони Пілата.

Ніза— агент Афранія.

Дісмас Т

Гестас І Розбійники!

Варравван ]

— Хто з названих персонажів, на вашу думку, є головним у цій сюжетній лінії і чому? Думку обґрунтуйте. (Пілат й Ієшуа. Якщо йти за Біблією, то визначальні, ключові події роману теж пов’язані з цими героями. З ними ж пов’язані й головні проблеми, розглянуті у творі.)

— Звернімося до сторінок роману.

1-й учень. Я хочу запропонувати Вам прослухати уривок із роману й визначити, про кого буде йти мова.


(Учитель зачитує початок 2 розділу.)

— Про кого йде мова у прочитаному уривку? (Про Понтія Пілата)

— Як ви зрозуміли, ми розпочинаємо роботу над характеристикою ключових образів сюжетної лінії. Отож, перед вами на партах лежить опорна схема «Понтій Пілат». Упродовж нашої подальшої роботи вам потрібно її заповнити.

— Звідки М. Булгаков запозичив образ Пілата? (З Біблії)

— Але Пілат — це не вигаданий персонаж, а історична особа. Які факти про життя цієї людини донесли до нас архівні документи вам розповість…

(Розповідь учня біля опорної схеми.)

— Яким постає Пілат як історична особа? (Учень зачитує висновок: жорстокий правитель. Учні занотовують)

— Оскільки образ Пілата Булгаков запозичив із Біблії, то вашим однокласникам було запропоновано визначити, як зображено Пілата у Біблії?

— Що вам вдалося визначити?

(Виступ учня. А інші учні по ходу розповіді заповнюють схему.)

— Отож, у Біблії акцентується увага, в першу чергу, як на лю

дині чи як на державному діячеві?

(Учень зачитує висновок: Діти занотовують.) 2-й учень. Повернімося знову до тексту і проаналізуємо, яким постає Пілат у романі Булгакова?

— Яку посаду обіймає Пілат в Іудеї? (Прокуратор, намісник

кесаря
)

(Не забувайте заповнювати опорну схему.)

— У якому вбранні постає Пілат на сторінках роману? (У білому плащі з кривавим підбоєм)

— Білий і червоний колір?! Що символізують ці кольори? (Білий — життя; червоний — кров, смерть)

— До якого висновку підштовхує нас автор цією деталлю?

(У руках Пілата, як намісника Іудеї, долі людей: їхні життя

І смерть.)

— Увага на телеекран! Зараз ми переглянемо уривок із худож

нього фільму «Майстер і Маргарита» — «Допит Ієшуа». Перед

вами постануть два герої. Ваше завдання: звернути увагу на по

ведінку Пілата. Визначити, які три істини, на вашу думку, є най

важливішими з тих, що проповідує Ієшуа. Ці три істини запи

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Євангеліє від булгакова. Переосмислення євангеліївських сюжетів і образів В романі м. Булгакова «майстер і маргарита». И в закладках появилось готовое сочинение.

Євангеліє від булгакова. Переосмислення євангеліївських сюжетів і образів В романі м. Булгакова «майстер і маргарита».

|