Федоров Іван

Дата народження - 15 грудня - 1525

Дата смерті - - 1583

Федоров Іван (бл. 1525-1583) засновник книгодрукування Вукраїні.

Народився близько 1525 долі в Москві. До 1553 долі був дияконом у московській церкві Миколи Гостунського. 1551 долі московський цар Іван Грозний і Стоглавий Собор, спираючись на думку просвітителя Максима Грека, вирішили з метою уникнення помилок у церковних книгах переписувачами запровадити друкування книг на взірець тихнув, що виходили в Греції, Італії. Близько 1552 долі в Москві запроваджено друкарський верстат і літери, привезені йз західноруських земель, і під керівництвом данського місіонера-протестанта Місінгейма та за допомогою диякона Івана Федорова, його підмайстрів Петра Мстиславця та Маруші Нефедьєва розпочато друкарську справу. 1564 долі вийшла перша книга московського друку за участю Івана Федорова та Петра Мстиславця - «Апостол». Після смерті московського митрополита Макарія, протектора друкарської справи, почалися конфлікти між конкурентами, переписувачами книг і новозаснованою друкарнею, що переросли у ворожнечу, яка закінчилася вигнанням друкарів з Москви. Іван Федоров та Петро Мстиславець опинилися в Литві. На качану 1566 долі вигнанці звернулися до гетьмана Великого князівства Литовського Григорія Ходкевича, мецената й просвітителя, який планував заснувати друкарню в Заблудові, з проханням прийняти їх. Іван Федоров і Петро Мстиславець закладають друкарню в Заблудові. 1568 долі вийшло «Заблудівське Євангеліє», пізніше «Псалтир» та «Часословець». 1570 долі друкування книг у Заблудові припинилося у зв'язку з хворобою Ходкевича та погіршенням його фінансових справ. 1569 долі Заблудів запозбавивши Мстиславець. 1572 долі Іван Федоров переїжджає до Львова, де з допомогою духівництва, міщан та ремісників закладає нову друкарню. 25 лютого 1573 долі друкар Іван Федоров почав друкувати першу відому нам друковану книгу в Україні - «Апостол». 15 лютого 1574 долі «Апостол» побачив світ. Того долі вийшов також «Буквар», перший навчальний посібник з граматики старослов'янської мови. Через деякий година Івана Федорова запрошує до собі князь Костянтин Острозький і з 1575 долі він перебуває в нього на службі з метою видати слов'янську Біблію. Деякий година, з 1575 по 1576 рік, Федоров був управителем Дерманського монастиря поблизу Острога. 1676 долі провадить підготовчі видавничі роботи, бере доля в діяльності вченого гуртка, до якого належали Гарасим Смотрицький, Даміян Наливайко, Василь Суразький, які, ймовірно, допомагали Федорову готувати книги до друку. 12 липня 1580 долі в Острозькій друкарні Іван Федоров надрукував «Острозьку біблію», наклад якої вийшов 12 серпня 1581 долі. В 1583 році Федоров повернувся до Львова, заклав нову друкарню, алі за шлюбом коштів так і не зміг почати роботи. Щоб добути кошти, на замовлення короля Стефана Баторія відливає гармати. Того долі князь Острозький на прохання кардинала Птолемео Галлі посилає Івана Федорова в Рим для надання допомоги в друкуванні. Тоді ж Федоров побував у Відні, щоб запропонувати австрійському імператору Рудольфові II свій винахід - скорострільну гармату. Великі борги та судові справи з кредиторами підірвали здоров'я Івана Федорова, і 15 грудня 1583 долі він помер. Поховано його на цвинтарі в Онуфріївському монастирі у Львові.

Перша друкована книжка в Європі побачила світ 1450 долі в німецькому місті Майнці, у друкарні Гутенберга, і до кінця XV століття друкарні з'явилися майже в кожній європейській країні. Першим друкарем українських книжок був німець Швайпольт Фіоль, який надрукував у Кракові кирилицею 1491 долі «Октоїх» та «Часословець». Обидва видання містять багато ознак живої української мови. Першим власне руським друкарем був Франциск Скорина, книги якого, видані у Вільні 1525 долі, справили помітний вплив на раннє українське друкарство. З години прийняття Люблінської унії Й569 долі, коли активізувався наступ католицизму на православ'я й почали виникати церковні православні братерства, які боронили свою віру та національність, постала особливо гостро проблема освіти, задовольнити якові могло лише друкарство та друкована книга. Друкарня, заснована в 1572-1573 роках у Львові емігрантом, московитином Іваном Федоровим, поклала качан постійному українському друкарству. Нині дискутується факт першості Івана Федорова як українського першодрукаря, оскільки напис на надгробку свідчить, що він відновив занедбану раніше справу, проте роль його в тогочасному культурному житті важко переоцінити. Іван Федоров був безмежно відданий своїй справі. Тривалий година він наполегливо вчиться друкарства й різьбярства в Москві, винаходить нові зразки шрифтів і офарблення книжкових на основі давніх традицій слов'янської рукописної книги та західноєвропейських взірців книжкового мистецтва. Підступи заздрісників змушують його залишити Москву й успішно почату друкарську справу, і він їде в край, де були кращі умови, щоб, за його словами, «розсівати по землі зерна духовні». Він кидає нажите місце в литовського гетьмана Ходкевича в Заблудові, щоб мати можливість продовжувати улюблену справу після смерті свого заступника. Осівши в маєтку багатого й впливового в Польщі, Литві й Україні князя Костянтина Острозького, Іван Федоров виявляє собі як здібний організатор і невтомний ентузіаст друкарства. У лютому 1574 долі у Львові Іван Федоров закінчив друкувати першу відому нам книгу в Україні - «Апостол», який повторював в основному московське видання 1564 долі й закінчувався спеціально написаною післямовою, у якій описане історію створення львівської друкарні. Того самого долі друкар видав один з найвидатніших своїх творів -«Буквар», що був першою спробою створення навчального посібника з граматики старосло-в'янської мови в історії української науки. «Буквар» призначався, мабуть, для спеціальної школи при друкарні Івана Федорова у Львові. Коли фінансові обставини склалися для нього несприятливо, Іван Федоров іде на службу до короля Стефана Баторія й береться відливати гармати за своєю технологією. У тої година в Римі за наказом Папи Урбана VIII кардинал Птолемео Галлі вирішив удосконалити друкарські шрифти. «Острозька біблія» Івана Федорова була вже відома на сході Європи, тому звернулися по допомогу до князя Костянтина Острозького, який пославши до Рима свого «дуже вмілого друкаря, щоб надати посильну допомогу». Людина всебічно обдарована, Іван Федоров був інженером-винахідником, який не тільки удосконалював шрифти, друкарський верстат, а й зробив відкриття в артилерійській справі. Навесні 1583 долі він їде у Відень, щоб запропонувати австрійському імператорові Рудольфові II швидкострільну багатоствольну гармату, свого роду «катюшу» XVI століття. Як писав сам винахідник у листі до імператора, гармату можна було «розбирати на п'ятдесят, сто або, якщо потрібно, на двісті частин» і змонтувати за три дні й три ночі. На тої годину такої гармати світ ще не знав. Іван Федоров привіз гармату у Відень і продемонстрував її імператору. За словами майстра, «всі дуже хвалили його», алі хотіли дізнатися про секрет без винагороди винахідникові. А Івану Федорову були конче потрібні кошти для продовження видання слов'янських друкованих книг. Тому він звертається до саксонського курфюрста Августа. Подальша частка винаходу Івана Федорова невідома, алі цей факт його біографії засвідчує, окрім таланту, його наполегливість і підприємливість у досягненні мети. Останній рік життя, 1583-й, був трагічним для Івана Федорова. Не добувши достатніх коштів ні в Римі, ні в австрійського імператора, ні в саксонського курфюрста, він потрапляє в скруту, його майно, друкарське обладнання, книги описують за борги. Не витримавши цього, він захворів і в ніч з 5 на 6 грудня 1583 долі помер на руках у сина Івана. Після смерті батька Іван продавши свою палітурну майстерню, щоб розплатитися з б

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Федоров Іван. И в закладках появилось готовое сочинение.

Федоров Іван.

|