Міллер Т. А. Грецька література класичного періоду (V — IV вв. до н. е.). Проза. Аттическая проза IV в. до н. е

Міллер Т. А.: Грецька література класичного періоду (V -IV вв. до н.е.). Проза

Аттическая проза IV в. до н.е. Ин-т світовий лит. ім. А. М. Горького. - М.: Наука, 1983-1994.Т. 1. - 1983. - С. 388-397.

"Джерело: a) - філософський діалог.

"Джерело: a) діалог процвітало в середовищі учнів Сократа, у школі філософа Платона. Обидві школи мали багаторічний курс навчання - більше короткий в Исократа, більше тривалий у Платона. У ці школи стікалися слухачі із всіх кінців Греції, і дуже незабаром вони перетворилися в центри культури всієї Еллади. Вирослі з педагогічних систем софістів і Сократа, ці школи не були юридично пов'язані з афінським полісом, але відігравали величезну роль в ідеологічному житті грецького суспільства IV в. В умовах кризи всієї полисной системи, коли падав політичний престиж Афін і розривалися тісні узи, що поєднували полісную громаду в органічне ціле, школи Исократа й Платона були спробою раціоналістичної ідеології знайти нові шляхи для висновку поліса із кризи, для відновлення втраченого полисного єдності. Виховання громадян розумілося в них як перевиховання всього суспільства й шлях до його перебудови. При цьому ідеал як Исократа, так і Платона лежав у минулому, їхня педагогіка прагнула повернути грецький поліс до його докризисному стану.

"Джерело: a) олігархії.

"Джерело: a) вільного від тягаря міфологічної традиції, і нову систему етичних і естетических цінностей, які лягли в основу майбутньої культури еллінізму.

"Джерело: a) диспути й говорити по самих складних питаннях державного життя. Після софістів практика исократовской школи підняла на новий щабель розвиток виразних прийомів аттической прози, удосконалювання її формальної сторони. Розкриття нових засобів словесної експресії забезпечувало риториці вплив на такі жанри, як ораторське мистецтво, публіцистика й поезія.

"Джерело: a) Його численні твори, написані у формі мовлень і листів, носять публіцистичний і педагогічний характер. Більшість його мовлень присвячено закликам до перського походу («Панегірик») і обговоренню афінської політики («Ареопагитик»). Його літературні й педагогічні погляди викладені в мовленнях, написаних у період підстави школи («Олена», «Бусирис», «Проти софістів») і в мовленні «Про обмін майном».

"Джерело: a) всю структуру періоду, аж до майже математичної рівності складів. З'єднавши ритмічний період Фрасимаха з горгианскими фігурами, Исократ створив стиль звучний, безпристрасної й плавний, де заради ритмічної гладкості підбиралися й слова, і звуки. Такий стиль неминуче вів до багатослівності й формалізму, до нагнітання синонімів у симетричних відрізках фрази; він виявлявся придатним до тої передачі емоцій у прозаїчному мовленні, до якого прагнули ще софісти. Уже Горгию і його найближчим учням вдавалося домогтися поетичної експресії в прозі, і їм належали перші досвіди складання врочистих і похвальних мовлень. В Исократа цей жанр красномовства досяг свого повного розквіту й став однієї з головних форм його публіцистики. Перенесений з поезії стилістичний прийом похвали перетворювався в Исократа в особливий вид ораторської аргументації й переконання. У формі енкомиев (похвальних слів) він малював свої політичні плани, мріючи про перський похід і про повернення до ладу допериклових Афін («Панатенаик», «Панегірик», «Ареопагитик»). У формі енкомиев він створював і портрети вождів, яких намічав у провідники своєї політики, наповнюючи невтримними вихваляннями свої листи сиракузскому тиранові Дионисию I і Пилипові Македонському. У цьому жанрі енкомия Исократ склав першу в грецькій літературі біографію сучасника. Такою новою віхою в мистецтві літературного портрета став исократовский «Евагор» - похвальне слово кіпрському цареві Евагору. У рамках цього мовлення була намічена схема зображення життя людини від народження до смерті й установлена етична норма особистості. Оповідання починається з історичних відомостей про роки юності героя, про його щоденні заняття й потім переходять до характеристики його вчинків. Дії Евагора описуються в постійному співвіднесенні з ідеалом доблесті, із властивими йому чеснотами, які виявляються під час війни й миру.

"Джерело: a) поцяткований пишними гіперболами й повний великих, що врівноважують один одного антитетичних періодів; вигляд персонажа обрисовується в ньому на тлі контрастних протиставлень добра й зла, дружби й ворожнечі. Для дрібних, випадкових деталей отут немає місця.

Исократовская схема одержала розвиток у наступній літературі й лягла в основу ідеалізованих образів царів, полководців, політичних діячів і т.п.

"Джерело: a) у народних зборах, вносив свої проекти постанов і визначав у такий спосіб напрямок політичного курсу поліса. Керівництво державою зосереджувалося в руках невеликої групи подібного роду політичних діячів, «демагогів» (вождів народу). Дебати в народних зборах здобували в житті поліса IV в. таке ж значення, яке мали театральні постановки V в.

У побудові мовлень, виборі стилю, мови й композиції оратори IV в. опиралися - прямо або побічно - на техніку, створену Исократом.

"Джерело: a) часу. Укладачі ж урочистих мовлень орієнтувалися на енкомии самого Исократа.

"Джерело: a) політичного оратора Греції, зв'язаний розквіт нового стилю аттической прози, що одержав згодом назву «потужного».

"Джерело: a) у боротьбу за незалежність. Вона почалася в 357 р. із захоплення Пилипом Македонським декількох міст на Фракийском узбережжя (Амфиполя, Пидни, Потидеи) і завершилася втратою полисной самостійності греків в 338 р. до н.е.

"Джерело: a) від Исократа, що смотрели на Пилипа як на можливого рятівника Греції, що об'єднає ворогуючі поліси й очолить похід на Схід, Демосфен бачив у македонському монарху погрозу самому існуванню еллинства, погрозу полисной демократії насамперед. Політичний курс Демосфена вимагав консолідації військових сил Афін для відсічі Македонії й розвінчання особистості Пилипа, що мало чимало прихильників у самій Греції. Проти Пилипа звернено вісім знаменитих мовлень Демосфена, що одержали назву «Філіппік».

"Джерело: a) Пилипа» (344); «Херсонеське мовлення» (341); «III мовлення проти Пилипа» (341).

"Джерело: a) замінена тут інвективою, портрет супротивника будується з конкретних, уничижающих його деталей і перетворюється в мішень саркастичних нападок. Склад Демосфена вбрав у себе техніку исократовского благозвучності, але исократовскую плавність перемінила схвильована напруженість і динаміка; антитези й параллелизми поступилися місцем перерахуванням, анафорам, питанням, вигукам, цілим діалогам у мовленнях. Лексика стала більше точної й конкретної. Якщо в Лисия слово підкреслювалося його особливим місцем у схематизованому потоці мовлення, в Исократа - тлом всіх інших слів, то в Демосфена його стало виділяти власне, значеннєве значення і його початкове місце в періоді. До числа прийомів, що прикрашають, додалися численні метафори.

За приголомшливу силу емоційного ефекту наступні покоління називали Демосфена просто «оратором», подібно тому, як Гомера називали «поетом».

Поряд із красномовством політичних ораторів головною формою публіцистики й політичної боротьби в IV в. стали жанри оповідальної прози. Вони розвивалися під прямим впливом риторики Исократа - розробленої їм техніки слова й пропонованої політичної лінії.

Найбільш талановитим послідовником Исократа й самим більшим майстром аттической оповідальної літератури IV в. був Ксенофонт Афінський (ок. 426-354 р. до н.е.). Заможний афінянин, він у молодості слухав бесіди Сократа, потім завербувався в наймане військо перського царевича Кира Молодшого (401), а після повернення з походу Кира довгий час жив у Пелопоннесі, займаючись літературною працею.

"Джерело: a) проти свого брата Артаксеркса II в 401 р., і про зворотний похід десятитисячного грецького загону після розгрому армії Кира; «Грецька історія» у семи книгах, що служить безпосереднім продовженням «Історії» Фукидида; панегірична біографія «Агесилай»; «Киропедия» («Виховання Кира» у вісьмох книгах); «Спогаду про Сократа» («Меморабилии») у чотирьох книгах; «Апологія Сократа», діалоги «Бенкет», «Гиерон», «Домострой» і кілька невеликих трактатів - «Про псове полювання», «Про верхівкову їзду».

Страницы: 1 2 3 4

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Міллер Т. А. Грецька література класичного періоду (V — IV вв. до н. е.). Проза. Аттическая проза IV в. до н. е. И в закладках появилось готовое сочинение.

Міллер Т. А. Грецька література класичного періоду (V — IV вв. до н. е.). Проза. Аттическая проза IV в. до н. е.

|