Підготовка твору-роздуму на тему «сенс життя людини і роль кохання в розумінні цього сенсу»

Мета: удосконалюючи навички школярів щодо побудови

Висловлювання відповідно до структури роздуму, систематизувати і узагальнити знання учнів про проблематику та ідейний зміст роману В. Гюго; розвивати уміння аргументувати власні судження, виділяти головне і суттєве, робити висновки і узагальнення; виховувати культуру ведення дискусії.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення, підготовки до написання домашнього твору-роздуму (за М. І. Кудря-шовим).

Методи: бесіда, самостійна робота.

Обладнання: демонстраційний матеріал на слайдах мультимедійної презентації: твори різних видів мистецтва за мотивами роману Віктора Гюго; додатковий літературний матеріал: тексти і висловлювання про кохання.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація Опорних Знань

1. Виступи учнів з повідомленнями про втілення образів роману в інших видах мистецтва

Виступи супроводжуються демонстрацією репродукцій цих творів мистецтва на слайдах мультимедійної презентації.

Іі. Визначення Мети Та Завдань Діяльності Учнів На Уроці

1. Створення проблемної ситуації

• Пройшло вже більше півтора сторіччя, як було написано роман. Чому ж художники, композитори, скульптори звертаються до цього твору?

• Чому і сьогодні він хвилює нас?

Учитель узагальнює відповіді дітей. Отже, проблеми, порушені в романі ще й досі не розв’язані людством. Не може порозумітись влада і народ, і в сучасному суспільстві існують знедолені,


Приходять у занепад пам’ятки архітектури… А яка проблема хвилює найбільше вас, п’ятнадцятирічних?

Сьогодні я пропоную вам ще раз звернутися до сторінок ро

ману і поміркувати над однією з найважливіших проблем, по

рушених автором у творі: кохання в житті людини.

2. Визначення завдань уроку

1. Узагальнити відомості про ставлення героїв роману до кохання.

2. Систематизувати фактичний матеріал до характеристики героїв твору.

3. Підготуватися до написання домашнього твору: скласти тези і аргументи тексту-роздуму за запропонованою темою.

Ііі. Робота За Темою Уроку

1. Робота над змістом висловлювань

про любов видатних письменників

«Бідне кохання, якщо його можна виміряти». (В. Шекспір) «Любить — значить жить жизнью того, кого любишь». (Л. М. Толстой)

«Перед коханням безсилий смертельний жах». (Г. Ібсен) «Убогі люди — це ті, у кого немає кохання». (Б. Шоу)

• Запишіть кожне висловлювання з нового рядка.

• Знайдіть у кожному з них ключові слова, запишіть поряд із висловлюваннями.

• Сформулюйте ідею кожного висловлювання. Запишіть поряд з ключовими словами одне слово, що виражає цю ідею.

• Поряд запишіть імена героїв роману, які співвідносяться з цими висловлюваннями.

• Чому ви не назвали імені героїні роману?

• Отже, мрії дівчини про кохання не здійснилися. Чому?

• Яким же має бути кохання?

• Яка роль належить йому в житті людини?

2. Систематизація матеріалу до твору

Використовуючи фактичний матеріал до характеристики ге

роїв роману В. Гюго, зібраний вами протягом вивчення твору,

ми підготуємося до домашнього твору. Я пропоную вам помір

кувати над такою темою: «Сенс життя людини і роль кохання

в розумінні цього сенсу». Запишіть тему твору до зошита.

3. Самостійна робота в групах

Учні розбиваються на чотири групи і отримують завдання: підготувати матеріал, який розкриває ставлення героїв твору (кожна


Група обирає одного з героїв: Квазімодо, Клода Фролло, Феба де Шатопера, Есмеральду) до життя, ролі у ньому кохання. Учитель пропонує таку послідовність роботи (у вигляді письмової інструкції).

• Сформулюйте у вигляді тези ідею вашої роботи і запишіть її поряд із темою.

• Використовуючи цитати з роману, доберіть аргументи, які доводять або, навпаки, спростовують вашу тезу.

• Запишіть ваші судження у вигляді таблиці, що складається з таких розділів: «Теза», «Аргументи», «Цитата».

• Сформулюйте і запишіть висновок вашої роботи.

По завершенні роботи кожна група виступає з повідомленнями про результати своєї діяльності, учні з інших груп конспектують ці висловлювання, доповнюють їх власними судженнями або заперечують судження авторів повідомлень.

IV. Домашнє Завдання

1. Написати твір-роздум за розробленою темою.

2. Підготуватися до самостійної роботи — тестування за змістом вивченої теми.

V. Підбиття Підсумків Уроку

У всі часи завжди людина проходить багато випробувань у житті. Одним з найскладніших є випробування коханням. Кожен із героїв роману пройшов через нього. Кожен вкладав свій смисл у слово «кохання». А який смисл у нього вкладаєте ви? Одні люди стають рабами кохання, інші не здатні на нього. Є і третій шлях, шлях самопожертви. Який ви оберете? Яким буде кохання в вашому житті? Про це я хотіла б прочитати у ваших роботах…


Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Підготовка твору-роздуму на тему «сенс життя людини і роль кохання в розумінні цього сенсу». И в закладках появилось готовое сочинение.

Підготовка твору-роздуму на тему «сенс життя людини і роль кохання в розумінні цього сенсу».

|