Пустовит А. В. Історія європейської культури. Баткин Л. М. На шляху до поняття особистості. (скорочено)

Пустовит А. В. Історія європейської культури

Баткин Л. М. На шляху до поняття особистості. (скорочено) У початок сайту

"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття - і, зокрема, Кастильоне у своїх діалогах про ldquo;Придворномrdquo; - висунуло ідеал різнобічної й гармонійної особистості. Це досить неточно. Італійці XVI в. ще не вживали настільки звичних слів perso"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття місці окремої людини у світі. Індивід, самосвідомість якого раніше було співвіднесено з корпоративним або становим статусом, з релігійно-загальною відповідальністю й виправданням минущого існування, - раптом побачив себе посередині неслиянного з ним, часто ворожого соціального космосу, у відкритості й невідомості історії

Над людськ і земним більше не стало вищого змісту й закону

"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття шукати духовну опору. Тобто сиюминутную й особливу правду свого буття уразуметь як щось загальнозначущ і безцінне, усвідомити себе як ldquo;личностьrdquo;.

Подібно рослині, що здатно виростати лише у відомій ландшафтно-кліматичній зоні, так і корінна нова ідея ldquo;личностиrdquo; змогла розвитися лише в оточенні й у зв'язку із цілим ландшафтом інших нових ідей, у контексті радикально, що змінилося світосприймання. Особистість - те, що включає людини в нескінченне історичне спілкування через власне унікальне послання. Вселюдський зміст окремого життя, таким чином, виявляється ототожненим з культурою. (Незважаючи на стародавність слова, це, звичайно, теж специфічно новоєвропейське поняття.) Обоє вони, ldquo;личностьrdquo; і ldquo;культураrdquo;, пронизують один одного й мають на увазі наявність інший ldquo;личностиrdquo;, інший ldquo;культуриrdquo; і встановлення діалогу між ними: отут одиничність - неодмінна умова, але виникає вона саме на границі з іншою одиничністю. Тому обидві ідеї внутрішньо сполучені ще з однією небувалою ідеєю історизму, з визнанням неповторної своєрідності й, отже, відносності будь-яких структур і цінностей, з характерним найгострішим почуттям анахронізму

Отже, під ldquo;личностьюrdquo;, очевидно, можна мати на увазі поняття, що прагне охопити ідеальні установки й проблеми, що виникли в результаті висування на перший план автономної людської індивідуальності. Коли загальне виступає не ldquo;надrdquo; індивідуальним і не ldquo;у формеrdquo; індивідуального, а як саме індивідуальне, особливе - це і є особистість

Скажемо так: особистість - от це, що є мимолетно й тільки один раз у Всесвіт, але тим і чудове, узяте як самодостатнє, субстанціональне. Кожна особистість - не частина, а осередок і перефокусування вселюдського. Якщо погодитися, що ідея особистості - одне з найважливіших виражень антитрадиціоналізму (скільки б елементів традиції вона в себе не увібрала), свідомий прорив античнохристианского обрію, - то як розцінити в цьому плані Відродження?

Відомо, що Відродження - найбільш ранній етап руху в зазначеному напрямку, до такого прориву й розпаду, втім, поки аж ніяк що не дошли...

Ренесансна думка трудилася- і саме в цьому її своеобичная закінченість - не над готовою ідеєю особистості, а, якщо завгодно, над її перед-визначеннями, які дозволили б індивідові затвердитися в собі, у своєї, як тоді говорили, ldquo;фантазииrdquo;, не пориваючи із традиционалистскими, абсолютними й нормативними, орієнтирами (з ldquo;людської природойrdquo;, ldquo;наслідуванням древнимrdquo;, ldquo;совершенствомrdquo;, ldquo;божественностьюrdquo;), але дивно зрушуючи їх і переінакшуючи. Спроби якось погодити вічну й земну, абсолютну й окреме, норму й казус привели до тлумачення індивіда в якості lrsquo;uomo u"Джерело: Історія всесвітньої літератури. 19 століття - теоретик і історик культури. Основні роботи присвячені італійському Відродженню: ldquo;Італійські гуманісти: стиль життя й стиль мишленияrdquo; (1978), ldquo;Італійське Відродження в пошуках индивидуальностиrdquo; (1989), ldquo;Леонардо да Вінчі й особливості ренесансного мишленияrdquo; (1990).

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Пустовит А. В. Історія європейської культури. Баткин Л. М. На шляху до поняття особистості. (скорочено). И в закладках появилось готовое сочинение.

Пустовит А. В. Історія європейської культури. Баткин Л. М. На шляху до поняття особистості. (скорочено).

|