Роль визначної особистості як Провідника нації У Поемі і. Я. Франка «Мойсей»

Мета: розкрити алегоричність образу Мойсея, багатопроблемність і духовне багатство поеми, висвітлити образ Мойсея як провідника нації, з’ясувати актуальність твору; розвивати естетичні смаки, читацьку культуру, якості свідомого читача і шанувальника літературної творчості; формувати національне самоусвідомлення учнів, їхній гуманістичний світогляд, морально-етичні ціннісні орієнтири.

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, всесвітня історія, географія.

Тип уроку: За змістом: Філософське дослідження; За формою — тренінг.

Обладнання: таблиця «Характерні риси І. Я. Франка», відеосю-жет про українського омбутсмена Н. Корпачову, схема «Етапи філософського дослідження».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний Момент

Позитивна мотивація до навчальної діяльності

Доброго ранку! Вітаю вас на нашому уроці. Сьогодні іменини (вказується ім’я за святцями, яке припадає на це число). 16 грудня І. Я. Франко відзначав свято свого імені. Так повелося у багатьох народів світу відзначати день святого, ім’я якого носиш.

Іван — ім’я давньоєврейського походження, означає «Бог милує». Науковці довели, що ім’я людини впливає на формування її характеру і долі.

Іі. Актуалізація Набутих Знань

Харківський дослідник Б. Хігір зазначає, що люди на ім’я Іван наполегливі, мають широкий діапазон захоплень, відчувають міцний зв’язок зі своїм родом, слідкують за політичними подіями.


Пропоную мінідослідження. Чи проявилися риси притаманні людям на ім’я Іван у долі і характері Івана Франка, вкажіть, використовуючи знання, набуті на попередніх уроках.

Робота з таблицею «Характерні риси І. Я. Франка»

Риси людини на ім’я Іван

Вияв характерних рис в особистості Франка

Наполегливість

Проявилась у працездатності Франка. Писав і в тюрмах, і майже непритомніючи від голоду, писав, хоч ледве не втратив зір, коли параліч розбив праву руку, вчився писати лівою, диктував, коли відмовили обидві. Результатом сорокарічної праці в ім’я народу стали майже шість тисяч художніх творів, чимала кількість наукових досліджень. За це Франка називають титаном праці. Звертаючись до землі у вірші «Земле, моя всеплодющая мати із циклу «Веснянки», поет говорить: «Дай працювать, працювать, працювати, в праці сконать!»

Широкий

Діапазон

Захоплень

Франко проявив себе як поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик, історик літератури, театру, мистецтва, публіцист, філософ, фольклорист, мовознавець. У нього є дослідження з етнографії, економіки. Він — визначний політик, громадський діяч, видавець.

Відчуття приналежності до родини

Відчував свою приналежність до родини української нації, був справжнім патріотом свого народу, боровся за національне самовизначення і свободу українців. Відмовився від завідування кафедрою у Софійському університеті, бо не мислив себе без батьківщини. У циклі «Україна» є вірш «Моя любов». Ось рядки з нього:

Ні, хто не любить всіх братів, Як сонце боже, всіх зарівно, Той щиро полюбить не вмів, Тебе, коханая Вкраїна!

Захоплення політикою

Франко — активний учасник народовського руху проти соціального гніту, засновник Русько-української радикальної партії, тричі ув’язнений за політичну діяльність. У вірші «Думка в тюрмі» із циклу «Скорбні пісні» є такі слова:

Бажав я для скованих волі, Для скривджених кращої долі І рівного права для всіх — Се весь і єдиний мій гріх


Висновок (роблять учні)

Гіпотезу про роль імені у житті людини підтверджує активна громадянська позиція І. Я. Франка.

Проблемна ситуація

А зараз сюжет про одного громадського діяча, але сучасної України.

Відеосюжет про українського омбутсмена Н. Корпачову.

Лнгвістична довідка

Омбутсмен — слово шведського походження, означає незалежний суспільний орган захисту прав людини.

В інтерв’ю Н. Корпачова заявила: « Інститут омбутсмена своєю історією сягає у старозавітну давнину. Був, є і буде однаково затребуваний у всі часи».

У кінці уроку пропоную кожному з вас зайняти позицію людини, яка погоджується із цим твердженням або людини, яка твердження заперечує.

Ііі. Повідомлення Теми, Мети Уроку

Допоможе вам у цьому тема уроку: «Роль визначної особистості як провідника нації у поемі І. Я. Франка «Мойсей».

Роботу на уроці пропоную провести за схемою «Етапи філософського дослідження».

Ідея твору

Образ Мойсея

І

!

!

!

Тема

Поема

І. Я. Франка «Мойсей»

Історія написання

І

І

!

І


За допомогою незакінчених речень сплануйте власну мету уроку:

• поділитися інформацією про…

• отримати додаткову інформацію про…

• довідатися про…

• визначити…

• навчитися…

Учні оголошують свою мету. Об’єднання у три групи за цілями уроку:

• історія написання, джерела,

• тема, проблематика,

• художнє оформлення,

• образ Мойсея, ідея твору.

IV. Сприйняття І Засвоєння Учнями навчального Матеріалу

Орієнтовний зміст повідомлень учнів першої групи

Поема написана на основі біблійного матеріалу. Ще з гімназії Франко захопився біблійними легендами. Центральним персонажем поеми є Мойсей — старозавітний пророк, якому Бог-Отець вручив «Скрижалі завіту» (10 заповідей). Мойсей вивів ізраїльський народ з єгипетського рабства, захистивши його основне право на свободу. Але за 38 років блукання пустелею і народ, і сам Мойсей збайдужіли до Бога. За це його жорстоко покарано: він побачить землю обітовану, але помре, не ступивши на неї.

Франко скористався матеріалами старогрецької міфології, зокрема міфом про сліпого Оріона, який іде до сонця, щоб прозріти. Також автор поеми вивчав історію давніх народів. Це допомогло проникнути в їхнє духовне життя, зберегти почуття історичної достовірності, максимально точно відтворити дух епохи.

Франко зберіг канву біблійних легенд, але наповнив сюжет духом часу і настрою українського народу в період революції 1905 року, яка стала ідейним поштовхом для написання поеми. Автор сподівався, що революція нарешті принесе визволення й українському народові. Його особливо хвилювали питання взаємин широких мас з політичними вождями, які могли б виступити на захист їхніх прав і очолити народні повстання.

Зовнішнім імпульсом була його подорож до Італії 1904 року. Найбільше враження на Франка справила статуя Мойсея Міке-ланджело у церкві Святого Петра у Римі. З цього приводу Роман Іваничук у романі «Шрами на скалі» писав: «І в решті —


Собор кайданів Святого Петра. Скульптурна фігура Мойсея владно зупинила мене, я стрепенувся перед поглядом вождя; переді мною — не камінь, а жива людина титанічної сили й непогамовної енергії; Мойсей сидить на низькому п’єдесталі, у благородній величавій простоті.

Великий майстер, він втілював у ньому свій молодий геній і силу свого покоління, народженого Ренесансом. Камінь мусив ожити».

Орієнтовний зміст повідомлень учнів другої групи

Сам Франко визначив тему поеми так: «Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом, ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні».

Тема розкривається через низку проблем, якими жило українське суспільство: зростання свідомості народу, його історична роль, боротьба за права людини, пошук шляхів до кращого майбутнього, стосунки народу і вождя та інші.

Що дозволяє вам говорити про ці проблеми як проблеми української нації?

У пролозі, який був написаний після виходу сигнального екземпляра, звернення автора до українського народу.

Читання прологу (частина І)

Страницы: 1 2

Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Роль визначної особистості як Провідника нації У Поемі і. Я. Франка «Мойсей». И в закладках появилось готовое сочинение.

Роль визначної особистості як Провідника нації У Поемі і. Я. Франка «Мойсей».

|